Jump to content

Åpent brev til NKFF


Guest Mergus Merganeser
 Share

Recommended Posts

Guest Mergus Merganeser

Åpent brev til NKFF

I forbindelse med avvikling av World Championship Fly Fishing ønsker jeg å uttrykke dyp bekymring i valg av hovedsponsor for dette arrangementet (NOVA sea). Historisk har fluefiskere verden over jobbet for å bedre vilkår for ville fiskestammer, bl.a Atlantisk laks. Da blir koblingen mellom ett slikt arrangement og en næring som har påført villfisk store vanskeligheter et stort tankekors. Arrangøren har mottatt en rekke henvendelser i forbindelse med dette, men har inntil nå unnlatt å svare konkret hva en slik kobling skal føre til i ettertid. Det som står igjen da er at NOVA sea vil generere positiv publisitet av dette uten å gi noe tilbake annet enn en mindre sum sponsorpenger.

På oppfordring fra Hooked.no ga Jim Nerdal et tilsvar ift dette, men svaret er lite konkret og kan ikke tolkes på andre måter enn at de håper næringen skal støtte opp under arbeidet med tilbakeføring av villaks og sjøørret i Vefsna, samt ørret og røye i 3 innsjøer. Bidragets størrelse i utelatt..

Kjerneområdet for NOVA sea er Nordland. Før dere gir tilsvar ber jeg dere lese flg publisering fra Fylkesmannen i Nordland

Status for villaks i dette fylket er mildt sagt alarmerende og derfor ber jeg dere svare på hvordan de andre elvene skal nyte godt av dette? Denne avtalen er kontroversiell hvis ikke andre som har lidd økonomisk grunnet konsekvenser generert av oppdrettsnæringen er involvert og informert om dette.

Har NKFF vært i dialog med andre før valget ble tatt? Da tenker jeg organisasjoner og frivillige som i en årrekke har jobbet for å få oppdrettsnæringen inn i en produksjonsform som kan være akseptabel med tanke på utviklingen hos villfiskestammer.

Har NKFF en videre strategi for å følge opp dette samarbeidet og generelt bidra til å bedre vilkår for Villaks og sjøørret? Jeg antar og håper NKFF har planer om å følge opp samarbeidet videre. Eller vil fremdrift bli overlatt andre?

1. Er intensjonen i dette å ansvarliggjøre oppdrettsnæringen for kun dette vassdraget eller skal dette generere støtte til flere vassdrag hvor rettighetshavere har og vil lide økonomisk tap?

2. Ble dette valget tatt i samråd med andre interesseorganisasjoner som i lengre tid har jobbet aktivt for å bedre vilkårene for Laks og Sjøørret?

3. Hvilke strategier vil NKFF jobbe med videre ift status for villaks og sjøørret i Norge?

Åpent brev blir postet på flere forum i Norge med håp om at arrangør eller NKFF svarer på dette.

Vennlig hilsen

John Anders Hagen

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 73
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Guest Erik Eikre

NKFF?? Du har ikke misforstått litt vel? Hva med å sette seg litt inn i saken før du forlanger at andre skal gjøre det samme og i tillegg forklare seg...

Arrangør var IKKE NKFF! Ta det heller med disse du:

før du fortsetter å angripe en politisk nøytral organisasjon som NKFF.

At Pål Andersen står der som en del av "organisation" kommer ene og alene av at NKFF er medlem av Fips-Mouche og grunnlaget for at Norge kunne bli tildelt VM. Pål er leder i NKFF. Arrangørens sponsorer og samarbeidspartnere for selve arrangementet har ikke blitt diskutert med NKFF. NKFF har kun levert deltakere og medhjelpere til selve gjennomføringen. NKFF's egne sponsorer og samarbeidspartnere kan du selv se her:

. I tillegg fikk vi noen kroner fra Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON) og svært godt spissmateriale fra Guideline.

Er det ikke litt flaut å sende et såpass krasst åpent brev til feil adresse?

Link to comment
Share on other sites

Guest Mergus Merganeser

World Cup has been awarded to the Norwegian Competition Fly Fishing Association (NKFF) by the International Competition Fly Fishing Association (FIPS Mouche), with VSFF (Vefsn Sport Fishing Festival) as an organizer.

Denne er i ganske klartekst!

Venter fortsatt på svar på mitt innlegg!

Link to comment
Share on other sites

NKFF?? Du har ikke misforstått litt vel? Hva med å sette seg litt inn i saken før du forlanger at andre skal gjøre det samme og i tillegg forklare seg...

Arrangør var IKKE NKFF! Ta det heller med disse du:

før du fortsetter å angripe en politisk nøytral organisasjon som NKFF.

At Pål Andersen står der som en del av "organisation" kommer ene og alene av at NKFF er medlem av Fips-Mouche og grunnlaget for at Norge kunne bli tildelt VM. Pål er leder i NKFF. Arrangørens sponsorer og samarbeidspartnere for selve arrangementet har ikke blitt diskutert med NKFF. NKFF har kun levert deltakere og medhjelpere til selve gjennomføringen. NKFF's egne sponsorer og samarbeidspartnere kan du selv se her:

. I tillegg fikk vi noen kroner fra Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON) og svært godt spissmateriale fra Guideline.

Er det ikke litt flaut å sende et såpass krasst åpent brev til feil adresse?

Erik Eikre: Hva om NKFF offisielt kan redegjøre for sin holdning til denne mildt sagt uheldige koblingen, i stedet for å gå i skyttergraven og gjemme seg bak sin moderorganisasjon Fips-Mouche?

Link to comment
Share on other sites

World Cup has been awarded to the Norwegian Competition Fly Fishing Association (NKFF) by the International Competition Fly Fishing Association (FIPS Mouche), with VSFF (Vefsn Sport Fishing Festival) as an organizer.

Denne er i ganske klartekst!

Venter fortsatt på svar på mitt innlegg!

with VSFF (Vefsn Sport Fishing Festival) as an organizer

Link to comment
Share on other sites

Guest Mergus Merganeser

World Cup has been awarded to the Norwegian Competition Fly Fishing Association (NKFF) by the International Competition Fly Fishing Association (FIPS Mouche), with VSFF (Vefsn Sport Fishing Festival) as an organizer.

Denne er i ganske klartekst!

Venter fortsatt på svar på mitt innlegg!

with VSFF (Vefsn Sport Fishing Festival) as an organizer

World Cup has been awarded to the Norwegian Competition Fly Fishing Association (NKFF) by the International Competition Fly Fishing Association (FIPS Mouche),

Link to comment
Share on other sites

Guest Erik Eikre

Som jeg sa så ble VM tildelt Norge fordi NKFF er medlem i organisasjonen. På samme måte som i alle andre sporter/idretter så må et land være medlem i den internasjonale organisasjonen for å få et internasjonalt mesterskap. Selve arrangøren er i dette tilfellet ikke NKFF. Vefsna Regionen søkte om mesterskapet for flere år siden og kunne kun få dette gjennom NKFF's medlemsskap. NKFF måtte altså bare godkjenne Vefsna Regionens søknad. Utover det har altså ikke NKFF noe med arrangementet annet enn å delta med utøvere og hjelpere til selve den tekniske gjennomføringen. Alt annet har arrangør stått for. Dette kunne dere funnet ut selv ved å sende en mail eller ringe til organisasjonen i stedet for å skyte vilt rundt i håp om å treffe en eller flere fra NKFF i hodet.

Hva vet dere f.eks. om mitt standpunkt i forhold til denne avtalen? Ingenting. Og dere har ikke noe med det heller. Jeg deltok og that's it. Jeg visste ingenting om avtalen med Nova Sea før dere gjorde det og jeg sitter i styret i NKFF. Uansett er jeg en utøver og ikke en politiker. "Idrett og politikk"...

Skulle vi forresten ha utestengt en på vårt lag fordi han er så dum at han takket ja til den eneste jobben han kunne få i sin hjemkommune ettersom det var å jobbe på et oppdrettsanlegg? Utestenge alle som røyker eller drikker? Eller har tatt en "rev" i sine yngre dager? Kjørt for fort? Må vi spørre her om vi aller nødigst kan få delta i et mesterskap eller om det er noe dere har sette fingeren på så vi bør boikotte hele greia? Nei, jeg fisker og konkurrerer. Og det trenger jeg ikke forsvare overfor noen her.

Link to comment
Share on other sites

Guest Mergus Merganeser

Som jeg sa så ble VM tildelt Norge fordi NKFF er medlem i organisasjonen. På samme måte som i alle andre sporter/idretter så må et land være medlem i den internasjonale organisasjonen for å få et internasjonalt mesterskap. Selve arrangøren er i dette tilfellet ikke NKFF. Vefsna Regionen søkte om mesterskapet for flere år siden og kunne kun få dette gjennom NKFF's medlemsskap. NKFF måtte altså bare godkjenne Vefsna Regionens søknad. Utover det har altså ikke NKFF noe med arrangementet annet enn å delta med utøvere og hjelpere til selve den tekniske gjennomføringen. Alt annet har arrangør stått for. Dette kunne dere funnet ut selv ved å sende en mail eller ringe til organisasjonen i stedet for å skyte vilt rundt i håp om å treffe en eller flere fra NKFF i hodet.

Hva vet dere f.eks. om mitt standpunkt i forhold til denne avtalen? Ingenting. Og dere har ikke noe med det heller. Jeg deltok og that's it. Jeg visste ingenting om avtalen med Nova Sea før dere gjorde det og jeg sitter i styret i NKFF. Uansett er jeg en utøver og ikke en politiker. "Idrett og politikk"...

Skulle vi forresten ha utestengt en på vårt lag fordi han er så dum at han takket ja til den eneste jobben han kunne få i sin hjemkommune ettersom det var å jobbe på et oppdrettsanlegg? Utestenge alle som røyker eller drikker? Eller har tatt en "rev" i sine yngre dager? Kjørt for fort? Må vi spørre her om vi aller nødigst kan få delta i et mesterskap eller om det er noe dere har sette fingeren på så vi bør boikotte hele greia? Nei, jeg fisker og konkurrerer.

Tenk deg at VM på ski skulle blitt arrangert på Beitostølen. Den lokale arrangøren hadde signert hovedsponsoravtale med Phillip Morris. Hvis dette hadde skapt harme hadde da skiforbundet kunne gått ned i sine skyttergraver og lagt alt ansvar over på den lokale arrangøren..

??

Link to comment
Share on other sites

Guest Erik Eikre

Vi gjemmer oss ikke bak noe. Du forsøker bare å få på oss et stempel som syndebukker. Hadde du vært i mine sko så hadde du nok vært mer sint enn du fremstår nå. Jeg forsøker å holde meg så rolig jeg kan...

Jeg fikk høre dette etter å ha fisket første dag av VM og deretter har jeg fått kjeft av alle som mener jeg er en av de som er skyld i avtalen. En avtale som altså du visste om før meg. Men vet jeg tydeligvis mer om avtalen enn du gjør. Jeg har nemlig snakket med de involverte og det burde du også før du fortsetter å sparke beina under folk som ikke har noe med avtalen å gjøre.

Link to comment
Share on other sites

World Cup has been awarded to the Norwegian Competition Fly Fishing Association (NKFF) by the International Competition Fly Fishing Association (FIPS Mouche), with VSFF (Vefsn Sport Fishing Festival) as an organizer.

Denne er i ganske klartekst!

Venter fortsatt på svar på mitt innlegg!

with VSFF (Vefsn Sport Fishing Festival) as an organizer

World Cup has been awarded to the Norwegian Competition Fly Fishing Association (NKFF) by the International Competition Fly Fishing Association (FIPS Mouche),

du må nok lese det som står etter en gang til. altså hvem som organiserer.....

Link to comment
Share on other sites

Guest Mergus Merganeser

Vi gjemmer oss ikke bak noe. Du forsøker bare å få på oss et stempel som syndebukker. Hadde du vært i mine sko så hadde du nok vært mer sint enn du fremstår nå. Jeg forsøker å holde meg så rolig jeg kan...

Jeg fikk høre dette etter å ha fisket første dag av VM og deretter har jeg fått kjeft av alle som mener jeg er en av de som er skyld i avtalen. En avtale som altså du visste om før meg. Men vet jeg tydeligvis mer om avtalen enn du gjør. Jeg har nemlig snakket med de involverte og det burde du også før du fortsetter å sparke beina under folk som ikke har noe med avtalen å gjøre.

Jeg synes det er beklagelig at du (Ift min oppfatning) tar dette personlig.. Det er oppriktig ment!!

Hvis dette er som du sier at ingen i NKFF viste noe om dette før etter konkurransen hadde startet har dere blitt ført bak lyset! Dette bør dere IKKE la gå upåaktet hen overfor arrangøren. Min mening er at dere som forbund burde satt føringer for sponsoravtaler på lik linje med andre forbund. Mye av idretten har etiske retningslinjer for inngåelse av sponsoravtaler. Det finnes eksempler på utøvere som grunnet sine private avtaler har blitt truet med startnekt i enkelte mesterskap. Det er ikke lenge siden 2 svenske utøvere ble truet med startnekt pga en privat avtale med et nettcasino.

Link to comment
Share on other sites

Guest Erik Eikre

Jeg synes det er beklagelig at du (Ift min oppfatning) tar dette personlig.. Det er oppriktig ment!!

Ikke rart man tar det personlig når mange forlanger at jeg, som deltaker på landslaget, skal boikotte og skrive under på opprop osv. Da blir det gjort personlig av andre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Erik Eikre

Jeg savner fortsatt en offisiell uttalelse fra NKFF om sin holdning til denne uheldige koblingen!

Mitt råd er å ta kontakt med organisator. NKFF vet alt for lite om avtalen til å komme med noen uttalelse. Vi visste som sagt ingenting. For alt vi vet så kan det hende at Nova Sea har påtatt seg å bygge alt opp igjen. Tvilsomt, men vi vet jo ingenting.

Link to comment
Share on other sites

Guest Mergus Merganeser

Det som er uheldig i denne debatten ift valg av hovedsponsor er at innspill og kritikk blir tatt personlig. Det er ikke meningen fra min side – tro meg!

Jeg oppfordrer NKFF allikevel grunnet reaksjonene å komme med en statement i stedet for å forsvare dere på et personlig plan. I idretten for øvrig finnes det ofte etiske retningslinjer for valg av sponsor. Da mener jeg NKFF som forbund burde gjort arrangør inneforstått med dette.. Det har vakt harme blant mange at dette ble som det ble. I ettertid er jeg helt sikker på at NKFF som forbud vil ta hensyn til evt reaksjoner ift arrangement.

Dette hadde sikkert skapt like mange reaksjoner hvis tilsvarende hadde skjedd i andre idretter. Som forbund og øverste organ har man ansvar for hvilke signaturer man ønsker å gi publisitet gjennom egen logo.

Dette må for all del IKKE lese som et krast innlegg eller personangrep! Kun som en oppfordring til NKFF (ikke deltagerne eller medlemmer) å gi svar på brevet mitt.

Jeg tror tross alt at det er da NKFF kommer best ut av dette….

Link to comment
Share on other sites

Guest fredrik hoffmann

For et sammensurium...

Kast dere over gjengen oppe i Vefsna heller.

Jeg er sterkt imot havbasert lakseoppdrett, men hylekoret som har oppstått etter VM skjønner jeg ikke noe av...

Sikkert meg som ikke har god nok moral...  Eller forstand ? 

Link to comment
Share on other sites

Guest Mergus Merganeser

Organisasjonkomiteen for VM og styret i NKFF (medlemmer) er ganske oppklarende...

I denne diskusjonen har det blitt påstått at NKFF ikke viste noe ift sponsorlinken mellom NOVA sea og arrangementet..

Dette tror jeg oppriktig IKKE noe på! Årsaken til det er rett og slett at Jim Nerdal satt i organisasjonkomiteen for VM samtidlig som han også innehar nestledervervet i NKFF. Dette gjelder også Cathrine Markussen som også er Sponsoransvarlig for NKFF...

.

Tiden er inne for en redegjørelse her!

Link to comment
Share on other sites

Slenger en ny pose popcorn i micro'n. Kan bli en lang kveld.

Samme her 

Og kutt ut denne masinga om å ta dette på pm . . . Da forsvinner jo hele underholdninga for oss andre !

Jens

Link to comment
Share on other sites

Som tidligere medlem av NKFF og tilhenger av konkurransefiske, der fiskebestanden kan tåle denne form for fritidssyssel, er jeg personlig helt imot oppdrettsnæringen. Om jeg var formann i NKFF ville jeg også vært motstander av den, tror likevel ikke jeg hadde lagt meg bort i hvem organisatoren hadde som sponsorer for å få dekket  deler av kostnadene de evt måtte ha for å prøve å sette stedet sitt på kartet, øke turismen, lokale næringsliv, interessant sted for innbyggerne å bo og leve- og ikke minst: Skape blest rundt elven sin, for å fremme dens sak i å oppnå sterkt vekst av de tilhørende arter i fremtiden, altså verne sine vassdrag ved hjelp av bl.a rotenon.

At dette er litt motstridig i forhold til at oppdrettsnæringen er en av sponsorene, kan jeg jo skjønne. Men tror likevel målet helliger middelet. Blir vanskeligere å være oppdrettsnæring både i det området og andre områder dess mer oppmerksomhet rundt villstammene som er utrydningstruede. Og det er jo blest rundt området organisator ønsker- ser ut til at de oppnår det. Egentlig ikke så galt at det ikke er godt for noe...?

Og helt på sin plass med å uttrykke skepsis, bare man forstår at dette er utenfor NKFF sin rekkevidde, eller interesse å legge seg borti- som upolitisk forening.

Hverken Erik Eikre eller Pål Andersen skal føle seg forpliktet til å mene noe om denne saken på vegne av NKFF...men som privatpersoner kan de jo si hva de vil, uten at det er av interesse/betydning

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Omtrent like lite interessant som det er å etterspørre Gams Pedersen holdning til bananplantasjearbeidernes arbeidsforhold.

Stig

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...