Jump to content
Sign in to follow this  
Terje Bendiksby

Sjøørret gyting?

Recommended Posts

I en småelv/bekk i et område jeg fisker har jeg hver eneste høst hatt gleden av å se stor og små sjøørret samle seg for å gyte. Gyteplassen er såpass spesiell at den er skjermet for innsyn utenom for de som kjenner hemmeligheten. I år er det ikke observert en eneste sjøørret. Bekymringsfullt tenker jeg. Er den noen andre som har erfaring fra årets gyting i sitt nærområde? Er det tilfeldigheter eller er det en trend angående bestanden i området? Bekken er på det sentrale østlandet.

Edited by Terje Bendiksby

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er en trend jeg har bitt meg merke i, over en del år så har jeg fått færre sjøørret, og et mindre innslag av større fisk. Det er også mer sporadisk med en fisk her og et par der, ikke de enorme konsentrasjonene på et lite område som det var før. Her er det såklart unntak, og jeg mener å ha merket at ørreten virker å flakke mer rundt.

I år har jeg fisket katastrofalt lite dessverre, og har ikke fulgt med i bekkene. Det gjøres en stor innsats mange steder og mange andre steder kunne det vært lagt ned mye større innsats. 

Alt i alt bekymrer utviklingen, dog er det gledelig at det har tatt seg litt opp i indre fjord. Så spørs det om det er bekkene som må gjøres noe med eller om det matgrunnlaget som svikter. Fjorden er renere og renere, og det er hovedaklig giftstoffer og kjemikalier som står for utslipp nå. Ikke kloakk osv som tidligere. Dette gjør muligens noe med biomassen og tilgang for føde for potensielle byttedyr.

Vanskelig å vite noe sikkert om dette. Men enkelte områder er under press. Som her for eksempel, fra hvaler  

Jeg tror kanskje det er en kombinasjon av mange ting, heller enn kanskje en enkelt faktor. For min del prøver jeg å tenke over hva jeg kan gjøre, og det er å gjenutsette fisk som har stor verdi i gytebekkene, og snakke litt om viktigheten av å begrense uttaket om man virkelig treffer jackpot og får 10-15 ørreter på kiloen på en og samme plass for eksempel. Da trenger man kanskje ikke beholde mer enn en. De fleste her er jo klar over dette, men det er det langt fra alle som er. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...