Close

Vulgata Gosling

Vulgata Gosling, eller cdc gosling. Et underlig navn på en flue. Hva er- og betyr gosling? På de britiske øyer er mayflies, dabblers og goslings begrep. Fluene er ment å imitere klekkende- eller voksne danica. Ordet gosling betyr ung gjess og ....

For å lese hele artikkelen må du være medlem av Norske Fluefiskere.
Medlemskontingent må til for å kunne drifte siden rent teknisk og produsere innhold, samt ha forskjellige medlemsaktiviteter. Kontingenten er svært lav sammenlignet med hva man får igjen. Klikk her for å lese om medlemsskap.
Om du allerede er medlem, så må du logge på forumet før du leser artikkelen. Klikk her for å logge på2
1) At døgnflueklekkingen sammenfaller med at gjess kommer på vannet for å fråtse i insekter.
2) At det brukes mallard hackle i mønsteret som gjør at det ser ut som lekne livlige smågjess. ....

Mayflies, dabblers og goslings er fluer med lang tradisjon. Kjennetegnet er lange haler og stort mykt hackle. Det er valget av fronthackle som avgjør hva det blir: Er det Mallard (stokkand) er det gosling. Er det Partridge (rapphøne) er det mayfly. Dabbler er med mallardhackle og mørkere kropp enn goslings. Ut i fra dette, er navnet jeg har satt på flua feil, det burde vært mayfly. Men det blir liksom litt rart med navnet Vulgata Mayfly (vulgata danica på engelsk).

Flesteparten av disse fluene er ment å etterlikne store døgnfluer, men de kan like gjerne være småfisk eller rett og slett en god attraktorflue. På de britiske øyer er det skjelden vindstille. Når det er det, fisker ikke gamlekara! Flesteparten fisker «lough style» med drivende båt og 3 fluer på fortommen. Det er et aktivt fiske med korte kast og inntrekk.

Jeg har fisket på vulgataklekkinger i mange år, de vindfulle dagene er de verste. Kun sporadiske vak og skjelden på samme sted. Trofast lå jeg ofte å ventet med fallskjemflua, ofte til ingen nytte. Når jeg tok i bruk goslingen- og en mer aktiv fiskestil endret resultatene seg. Vulgata Gosling er varianten jeg endte opp med for å fiske på vindfulle dager her hjemme. Mønsteret er gammelt, flua her er kun mitt materialvalg

Født og oppvokst i de dyper skoger i Aurskog Høland. Ensporet som få, her er det kun ørret som gjelder. Rune er ikke Dry or Die, streamere og nymfer er minst like moro! Til daglig jobber Rune med innkjøp og web for merkevaren Guideline.

Legg igjen en kommentar