Jump to content
 • Rune Stokkebekk
  Rune Stokkebekk

  Skogsvannet i Juni

     (1 review)

  vulgatahunn.jpgDette er den andre av i alt 4 artikler om tørrfluefiske i skogens stille vann. Formålet med denne artikkelserien er å gi deg en oversikt over de viktigste klekkingene du bør få med deg i løpet av sesongen.

  Vi er kommet til juni måned og mye av det som jeg skrev om i mai er fremdeles gjeldende. De som bor lengst nord- og høyt over havet kan ennå se fram til de første klekkingene. I denne artikkelen så har vannet vært isfritt i over en måned.

  Mange steder i norge legger det seg ikke is i det hele tatt og klekkingene kan avvike voldsomt i forhold til det jeg skriver. For å finne fasiten der du bor bør du tenke over det faktum at insekter er vekselvarme. Dvs. de modnes og vokser i takt med vanntemperaturen.

  Er du en flittig fører av fiskedagbok og i tillegg utrustet med et termometer så kan du forutsi svært mange klekkinger. Du må være mye ute på tur og ta mange målinger over flere år. Du vil se at det danner seg et mønster. I tillegg bør du loggføre været og forandringer i det i forhold til klekkinger. Klekkinger kommer i den samme rekkefølgen år etter år, og nesten til faste tider.

  I Juni vil det være en del forskjeller på hva som klekker i de ulike typene tjern/sjøer. Her har du en oversikt som er brukbar mange plasser. Definisjoner på biotopene finner du i del 1 i denne artikkelserien.

  Klekketabell for juni
    Vulgata Stokkmaur Fjærmygg Vårfluer Vannymfer Mudderflua
  Klarvannssjøen: X X*1 X*2 X X*4 X*4
  Myrvannet: X*1 X*2 X*3 -X X
  Skogsvannet: X X*1 X*2 X X*4 X

  Tegnforklaring*
  1: Mest der det er gammelskog i nærheten.
  *2: Alltid aktuelt med mygg, ulike arter og størrelser for de ulike vannene. Mest viktig i typiske myrvann i juni.
  *3: Det er ikke så mange arter vårfluer som liker typiske myrvann. De beste biotopene er vann med vegetasjon og nedsunkne trær o.l. Vårfluene i stille vann bygger hus av planter, kvister, grus o.l.
  *4: I sjøer med typisk stein- og grusbunn vil mudderflua være lite representert.

  Ephemera Vulgata – Innsjøsanddøgnflue

  vulgtafiske.jpgEphemera Vulgata er den største døgnflua som lever i stille vann i Norge. Døgnfluehunnen kan bli opptil 25mm lang eksklusiv halene. Vulgata lever som nymfe fra 1-3 år, den lever skjult i ganger som den lager i bunnsubstratet. Vulgata finnes i vann som har ph 6 eller høyere og trenger bunnmatriale av sand, silt eller mudder. Når insektet er klekkeklart stiger det opp fra bunnen og opp til overflaten der den klekker. I Sør Norge starter klekkingene allerede i slutten av mai i de lavest liggende vannene. Den beste tiden for vulgataklekking i oslo og akershus er vanligvis mellom 10 og 15 juni. For hedmark, buskerud og oppland er tiden 15-30 juni aktuell. Fra trøndelag og nordover er tidsrommet 20 juni til 10 juli bra. For å treffe på de beste klekkingene bør du være litt kjent i området og fiske på dagene med best forhold.

  Fiske på klekking er typisk dagfiske, vær ute fra morgenen og sett av tiden fram til kl.16/17. Dager med rolige vindforhold og gjerne litt regn er helt supert, da sitter insektet lenge på vannet før det tar til vingene.

  Gråværsdager er ofte bra dager for klekkinger. Spinnerfallene kommer igang når klekkingen har vart noen dager. Jeg har skjelden kommet bort over spinnerfall av noe særlig størrelse før det har gått en uke etter at jeg så de første nyklekkede. Spinnerfall skjer på kvelden i tidsrommet kl. 19-23. Det bør være rolige vindforhold og tørt fint vær. Er det regn og vind skal det mye til for at det blir noe spinnerfall. Jeg har også fisket i vann hvor det er spinnerfall om dagen paralellt med klekkingen, hvor utbredt dette er skal jeg ikke spekulere i.

  En vulgataimitasjon med forlenget kropp. Imitasjonen bør være mellom 19 og 22 mm lang uten halefibrene.Vulgataen klekker fortinnsvis på plasser der det er fra 1-5/6 meter dypt, men jeg har også sett de dukke opp fra plasser hvor det er dobbet så dypt. Storfiskhotspots er rundt øyer, odder og grunner utpå vannet. Men bli ikke forundret om du kroker din livs ørret en meter fra land. Stor fisk i stille vann har ofte sin favoritt plass eller revir, observasjoner og jevnlige turer er lurt i jakten på «bestefar». Jeg har flere ganger reist ut kun for å fiske på en bestemt fisk når forholdene har vært rette. Og ofte har jeg lykkes i å lure «sluingen» som resten av året beiter mest på småfisk. Fluemønstre som jeg foretrekker er fallskjermfluer med forlenget kropp til duns og spinnere. Og jeg fisker også mye med klekkere og nymfer tidlig på dagen. En del fisk stiller seg raskt inn på klekkere, det er viktig å ha imitasjoner i alle stadier. På dager da det blåser mye bruker jeg gjerne en fortynget nymfe og en hurtigsynkende line (synk4). Jeg fisker da på plasser som jeg av erfaring holder fisk og avfisker systematisk med kast i vifteform. Og vær tålmodig, under alle former for vulgatafiske så kan det ta litt tid før fisken finner din flue. Den svømmer ofte nær overflaten og har liten synsvinkel (vindu).

   

  Mudderflua

  mudderflua.jpgMudderfluer er vanlige insekter på forsommeren, vanligvis i slutten av mai og de to første ukene i juni i sør norge. I fjellet og nordover vil den klekke rundt midtsommer. Insektet likner mye på vårflua med vingeprofilen. Sammenlikner du den med en vårflue vil du se at mudderflua har glatte vinger med årer i, vårflua har hårete vinger. Det er også stor forskjell i levesett og oppførsel. Mudderflua er treg og ikke spesielt god til å fly, den faller ofte ned på vannet. Den er populær fiskemat og kan opptre i ganske store mengder. Kroppen er mørk brun, nesten sort og vingene er brun-sorte men gjennomsiktige. Imitasjonen bør være i krokstørrelse 12 og 14. En europea 12 og en mørk cdc caddis fungerer meget bra som imitasjon.

   

   

  Vårflueklekkinger

  caddisfluer.jpg vaarflua.jpg

  Vårfluer er det viktigste insektet i mange skogsvann og elver. Vårfluene er ofte tallrike og gir fint fiske under klekking, egglegging og når de svermer. Vårfluene kan leve i flere uker og tar til seg næring. Mange av artene er ofte utpå vannet for å drikke eller for å være sosial? Det er litt forskjell i adferd men de er temmelig aktive alle sammen. Sjekk avdelingen for entomologi for mer fakta om vårfluer. Det er mange arter og det nytter ikke å ha fluer for hver spesifikke art. Jeg gjør det forholdsvis enkelt og skiller mellom mørke, lyse og noen brune (kanelbrune). I tillegg må jeg ha noen skikkelig store for å imitere artene i phryganeidae og limnephilidae slektene.
  Har du litt flaks og treffer på en vårflueklekking, er det lurt å ha noen vårfluepupper på lur. Superpuppan og emergent sparkle pupa er to meget gode fluer som fiskes som en tørrflue. I tilfeller da fisken tar insektene på vei opp til overflaten bør du forsøke med en stigende vårfluepuppe av typen deep sparkle pupa eller en standard fortynget vårfluepuppe. Noen insekter bruker litt tid på å kvitte seg med puppehuden, andre klekker umiddelbart. Ser du at vårflua sitter litt på vannet før den tar til vingene er en emergent sparkle pupa bra eller en vanlig vårflueimitasjon.

  Bildet over viser noen av de vårfluene som jeg liker å fiske med. Fra venstre en fallskjermflue, to cdc vårfluer øverst og Bruns caddis under til venstre og Europea 12. Fluene på bildet har variasjon i farge på kropp og vinge. Lys- og mørk brun, grå og beige. Vanlige fargekombinasjoner på vårfluer alle sammen. Til fiske i skogsvannene har jeg lyse imitasjoner på krok 10 til 16, mørk brune på krok 12-18, Grå i krok 16-12 og lysebrune på krok 16-12. Mest brukt er størrelse 14 og 16. I tillegg har jeg streaking caddis på krok 8 og 10 pluss en stor mørk vårflue med klippte vinger som er mer realistisk en Streaking. En regel på fluevalg som jeg synes fungerer bra er å bruke lett dressede fluer under rolige vindforhold og litt mer bustete når det blåser.

  Stokkmaursverming hvis du treffer!

  stokkmaurimitasjon.jpgStokkmauren er vår største maurart, fluene bindes helt opp i krok 8. Når slike lekkerbiskner havner på vannet så kommer selv de største «gutta» opp å vaker uforsiktig og høylytt. Skikkelige plask så vannspruten står til værs! Det er ikke få ganger jeg har opplevd at svermingen kommer paralelt med de fineste vulgataklekkingene. Og skjer det så kan du bare plukke av vulgataen. Selv om ørreten har beitet på vulgata i en uke eller mer så bytter den diett tvert når den store stokkmauren havner på vannet. Svermingen er kortvarig så du må ha litt flaks, den varer ofte bare 3-4 dager. Et tips for å «time» dette er å satse på å fiske på skikkelig godværsdager i tidsrommet 10-20 juni. Men svermingen kan også komme før og seinere avhengig av høyde over havet. Stokkmauren lever i gammelt trevirke i gammelskog eller eldre bygninger.

   

   

   

  juniprosent.jpgMest brukte fluer

  Viktige Fluemønstre for Juni:

  LINKE OPP TIL FLUEDB!!

  Fisketeknikk med månedens fluer

  Vulgata Duns fisker jeg stort sett helt stripefritt, under spinnerfall benytter jeg ofte litt inntrekk for å etterlikne døgnfluehunnen som hopper bortover vannet mens hun legger egg. Klekkere fiskes i ro og nymfer med forholdsvis kort og kjapp handtwist. Mauren finner fisken lett selv og jeg fisker fluene helt stripefritt. Skulle jeg se at fisken er på vei mot flua eller at den går forbi, lirker jeg litt for å vekke oppmerksomhet. Mudderflua gjør ikke så mye vesen av seg på vannet, flua fiskes stripefritt. Tørre vårfluer fisker jeg ofte med aktivt inntrekk, spesielt når fisken er på vei mot flua eller hvis jeg kastet på vak og fisken ikke tar i løpet av 5-6 sekunder. Det er ikke så store bevegelsene som skal til: Litt skjelving i stangtuppen og et lite trekk i flua på 5-6 cm er nok. Når det blåser som verst så bruker jeg ofte Streaking Caddis og da trekker jeg inn hele veien med korte pauser mellom inntrekket. Fisker jeg i flyteringen så trekker jeg mot bølgene for å vekke mer oppmerksomhet.

  Andre spennende ting i juni

  I denne som i forrige artikkel har jeg valgt å konsentrere meg om de mest typiske klekkingene. Det er alltid like aktuelt med fjærmyggimitasjoner og myrdøgnfluene klekker i høyereliggende vann i sørnorge og nordover. Skogsmauren er fremdeles superaktuel som imitasjon ved fiske langs bredder med løvtrær og generelt blindfiske. Mange plasser svermer denne ikke før i juni. Et annet insekt som ofte klekker i juni er vannymfer og libeller. Spesielt vannymfene kan klekke i et stort antall hvis vannet er rikt på vegetasjon og forholdsvis grunt. Da gjelder det å være tidlig ute om morgenen, nymfene begynner sin ferd mot land når det lysner av dag og i morgentimene kan du se hundrevis av nyklekkede vannymfer glitre i morgensolen i luften og på vegetasjonen. Opplever du dette så rigger du deg til og fisker langs marbakken med en saktesynkende imitasjon. Flytende vannymfe nymfer kan også være lurt å prøve.

  Se også: Skogsvannet i april og mai,  i juli og august og september og oktober.

   


  Imitasjoner fra Fluedatabasen med relasjon til artikkel

  By Rune Stokkebekk, in Fluedatabasen,
  User Feedback


  Eirik Rusten

  Report ·

     2 of 2 members found this review helpful 2 / 2 members

  Denne artikkelen er jo den del av en serie som omhandler skogsvannene gjennom hele sesongen. Flotte artikler som jeg har lært mye av.

  Share this review


  Link to review

  ×
  ×
  • Create New...