Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/18/19 in all areas

  1. 1 point
    knut

    Nitelva

    Onsdag 27.november ble Nitelva Elveforum stiftet og elva har fått en stemme i det offentlige rom Det blir mye å ta tak i fremover, men det er godt å være i gang. Kraftverkene i Hakadal skal nå være justert for kjøring på mindre vann uten jo-jo kjøring slik NVE har pålagt grunneieren. Dette skal vi nok følge opp sammen med vannområdet, kommunen og miljøtilsynet i NVE. Minstevannføring må etter hvert også på plass.
×
×
  • Create New...