Jump to content

knut

Medlem NFF - Standard
 • Content Count

  473
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  12

Everything posted by knut

 1. Det kan nok bli mer streamerfiske ja. Finnmark er vel det siste stedet som er bankers for "dry dudes"
 2. Ja, det tror jeg også. Kan jo nevne polynering/matvareproduksjon og fuglebestandene.
 3. Dyster lesing i Aftenposten i dag for oss fluefiskere. Massedød av insekter i vann vil ramme oss hardt. Massedød av insekter.......pdf
 4. Ja, slamdumpingen var svært uheldig, spesielt med tanke på at prosedyrene ikke ble fulgt og giftskyene spredte seg utover i fjorden. Sprengningene av hele 30 grunner for å få de svært forurensende cruiseskipene inn til Oslo havn var en like håpløs beslutning. Dette skjedde midt i gytetiden for torsken, forstå det den som kan
 5. knut

  Nitelva

  Onsdag 27.november ble Nitelva Elveforum stiftet og elva har fått en stemme i det offentlige rom Det blir mye å ta tak i fremover, men det er godt å være i gang. Kraftverkene i Hakadal skal nå være justert for kjøring på mindre vann uten jo-jo kjøring slik NVE har pålagt grunneieren. Dette skal vi nok følge opp sammen med vannområdet, kommunen og miljøtilsynet i NVE. Minstevannføring må etter hvert også på plass.
 6. knut

  Hva skremmer fisken?

  Enig Rune, Vi kan se dette når vi er ute med bellyen under fjærmyggklekkinger. Mange ganger så opplever jeg at stimer med røye, sik eller abbor som kommer svømmende mot deg bryr seg lite om farkosten din. Utrolig fasinerende å se en stor stim som bare deler seg i 2 og svømmer tett inntil bellyen på begge sider. Dette forutsetter at du sitter stille og ikke bruker svømmeføttene. Et lite vift med fluestanga eller fluesnøre så skvetter fisken til og dykker/viker unna.
 7. knut

  Nitelva

  Ja, det nytter å klage, men man må være seiglivet og ta tiden til hjelp. Vi har gitt NIVA mer input som kan hjelpe dem i undersøkelsene. Håper det kommer noe positivt ut av denne kartleggingen. Grunneier holder nå på med justeringer av kraftverkene sammen med leverandør slik av denne vanvittige jojo-kjøringen opphører. Neste uke har vi startmøte i interimstyret for etablering av et elveforum, så dette blir spennende.
 8. knut

  Bibio Pomonae 2019

  Bekrefter det Rune sier om litt Bibio sist fredag. De ble observert flere steder på vidda, men helgas etterfølgende regn og vind satte nok en effektiv stopper for svermingen. Det er fortsatt gode muligheter helt frem til begynnelsen av september i fjellet, bare det kommer litt sol og varme. Man kan finne den helt opp i 1600 moh.i Sør-Norge så det gjelder å være ute. Synkende Bibio er nok aktuelt for ørreten som Kjell sier. I 2016 var jeg på vidda og bildene lenger opp i tråden og nedenfor viser enorme mengder på vannet, men nesten ikke vak å se på 3 dager. I magen på ørreten derimot var det sprengfult.
 9. knut

  Bibio Pomonae 2019

  Bibio i sitt naturlige element på fjellet;
 10. Det er bibio år og de første er observert i Valdresfjella, 1020-1050 moh. Blir spennende å følge utviklingen fremover. Håper på fortsatt varme i fjellet utover i august. ! Legg gjerne inn observasjoner her slik at vi kan følge hva som skjer Ut og fisk!
 11. knut

  Nitelva

  Endelig! Etter 6 år med klager kom svaret fra miljøtilsynet i NVE i dag etter påtrykk fra Vannområdet Leira - Nitelva. NVE har hatt dialog med grunneier vedr.kjøringen av de 2 konsesjonsfrie kraftverkene. Grunneier har skissert et opplegg for å unngå start/stopp kjøringen i perioder med lav vannføring. NVE vurderer tiltakene som foreslås som positive og forventer at start/stopp-kjøringen av kraftverkene opphører. NVE vil følge opp saken ved behov og det skal jammen meg vi også En annen nyhet er at et Elveforum er under etablering slik at vassdraget kan bli bedre ivaretatt på alle måter. Konstituering av styre vil skje i august og undertegnede er med sammen med Tørrflua. Det første vi går i gang med er saken ovenfor da rennende vann er essensielt i et fungerende vassdrag. Minstevannføring i elvestumpen mellom kraftverkene må også på plass så her er vi ikke i mål. Det blir mye å ta tak i , men så langt veldig positivt. Kommer tilbake senere da vi også ønsker medlemmer til elveforumet som kan bidra.
 12. I går var det en del Stokkmaur, men lite aktivitet ute på vannet. Fortsatt mye lepto og det er fasinerende å se hvor mye fisken greier å få i seg av nymfer. Dette var kun halvparten av totalt mageinnhold.
 13. Mye å glede seg til Truls
 14. De vannene jeg har vært på klekte det mer i starten enn det gjorde nå, og det er bare de aller grunneste partiene som er soleksponert hvor det klekker(sydvendte og på grunner ute i vannet). Sjekket ut de 2 siste dagene og det var klart mindre i dag enn i går. Ikke bare det kalde været , men også vinden spiller ikke på lag om dagen. 10,5-11 grader i vannet i dag. Har Leptoen først satt i gang så fortsetter den, men det går veldig tregt med klekking i resten av vannet(litt dypere partier). Dette er jo greit med lenger sesong og en sterk kontrast til fjoråret som bare brant bort.
 15. Nei Rolv, det er bare å sjekke under steinene langs land så kryr det med leptonymfer(og andre typer): Det begynte å klekke litt her og der, men det kalde været gjorde sitt til at vanntempen droppet slik at klekkingene stoppet opp.
 16. Hvert år prøver jeg å finne ut hva som finnes av døgnfluer i vannene i nærområdet. I og med at det varierer veldig fra vann til vann og ikke minst tidspunktet grunnet høyden over havet og størrelse/dybdeforhold, blir det mye sykling og trasking rundt omkring. I dag var jeg på jakt etter Marginata og av 6 besøkte vann var det 2 av disse som ga bra tilslag. Vi snakker om vann som ligger mellom 450 og 500 moh. Marginataen klekker ofte på mindre områder langs land og det blir mye leting etter disse plassene. I dag ble det full klaff og det var et utrolig visuelt tørrfluefiske hvor auren rullet pent og rolig over flua, akkompagnert av spillende orrfugl både bak meg og på andre siden av vannet. Måtte nærmest klype meg i armen at jeg fikk oppleve dette på så nært hold og så intenst! Jeg så faktisk ikke folk i det hele tatt på disse 6 vannene og det var nok grunnen til at jeg fikk oppleve all den spillende orrfuglen. Det ble 5 fine aurer i hoven og 1 som forsvant, og ikke minst minnerike opplevelser. .
 17. knut

  Nitelva

  Nei,kjenner ikke til dette Rolv. Hvem kan kreve dette? Regner med at dette evnt.er en frivillig ordning, eller...? Disse gamle kraftverkene kan operere på linje med en tidsubegrenset konsesjon, men de kan ikke kjøre kraftverkene på den måten som vi har avdekket. Dette var NVE veldig klare på og de venter nå på kjøreloggen fra grunneier.
 18. knut

  Nitelva

  Ny oppdatering: Etter initiativ fra Naturvernforbundet og MDG i Nittedal var det innkalt til et møte om Nitelvas fremtid i går kveld. Det primære formålet var å lodde stemningen om et elveforum. Invitert var lokalavd. av NOF(Norsk ornitologisk forening) og Oslo- og Asker Elveforum som redegjorde for deres arbeid og registreringer. Etter det vi skjønte var det en positiv stemning om å gjøre noe tilsvarende for Nittedal og vi satte oss opp på en liste om deltagelse. Da er det bare å vente på neste innspill. Miljøtilsynet i NVE har for øvrig gitt eier av kraftverkene i Hakadal en frist for å dokumentere produksjonen i 5 tidsperioder for å sammenligne måledataene med NVE’s egen målestasjon 2 km nedstrøms Sagfossen kraftverk. Det er mulig det skal settes opp en ekstra måler for å kontrollere den opprinnelige, da NVE er noe usikker på nøyaktigheten på denne. Vannområdet Leira og Nitelva har også fått penger til å gjøre undersøkelser vedr. kraftverkenes påvirkning av miljøet i elva. Dette legges nå ut på anbud slik at oppstart kan komme raskt i gang. Vi kommer også til å samle inn flere bilder fra kraftverkenes kjøring fremover og er det noen som har bilder, er det bare å sende oss dette med dato/tid for bildet. Er det noen som har bilder fra i fjor sommer så send gjerne dette også. Takk, så langt
 19. knut

  Nitelva

  Sverige ligger nok langt foran oss med en svært slagkraftig og aktiv organisasjon som Älvräderna. I Norge har vi ikke noe motsvarende dessverre. Har prøvd å få NJFF på banen i denne saken,men de var ikke interessert. Jeg er redd for at engasjementet for akkurat slike saker som miljø og biologisk mangfold er for dårlig blandt fiskere flest. Vi kan se det i mange sammenhenger og på bl.a. åpne møter som eksempelvis Lars&Lars hadde nylig i Oslo og som NINA har hatt på jakt-og fiskedagene på Elverum. Tema var revisjon av kraftverk opp mot vanndirektivet. Nesten ingen kom! Personlig tror jeg det kan bli vanskelig å hente inn nok penger som monner i en slik sak. Håper jeg tar feil, men tror vi må jobbe videre for å spre info om hva som foregår i Nitelva før slike tiltak som kronerulling kan bli aktuelt.
 20. Ja, det er store forskjeller i år, 120cm nord i Nordmarka/Romeriksåsen til bart i Østfold, for ikke snakke om i ditt distrikt Jan Ingvar. Blir litt misunnelig ja.... Bare å glede seg
 21. Var på løpetur med piggsko over 3 vann i Lillomarka i går ettermiddag og man kunne gått på skøyter. Fine isfiske forhold fremover, så hvis fluestanga skal brukes er sjøen eneste valg. Påsketider burde det være mulig med skautur. Været avgjør!
 22. knut

  Nitelva

  Enig med deg Willy og Knut, en forening er nok den riktige veien å gå. Nå ser det ut til at vi har fått med en biolog med fokus på ferskvannsøkologi som kan støtte oss. En entomolog som kan mye om Nitelva kan også bidra på sitt område. I tillegg har vi Vannområde for Nitelva/Leira sammen med Akershus fylkeskommune som følger opp saken mot grunneier/kraftverkseier. Stay tuned! Veldig bra jobb dere har gjort i Ekso Willy
 23. knut

  Nitelva

  En oppdatering: Fulgte opp med en tlf.til NVE etter mangel på tilbakemeldinger. Det viser seg at NVE ikke har fått svar fra grunneier. Dette blir nå purret opp i uke 1 2019. NVE fant forøvrig ingen dokumentasjon fra grunneier vedr.utvidelsen av slukeevnen ved disse 2 kraftverkene. Det blir nå opp til grunneier å dokumentere hva som som har blitt gjort og en forklaring på den mildt sagt håpløse reguleringen av kraftverkene. NVE var klar på at reguleringen av kraftverkene ikke var bra, og vannførings plottet fra Fossen stasjon var en krystallklar dokumentasjon på akkurat dette. Det er forøvrig flere paragrafer i Vannressursloven som kan anvendes ,hvis dette med konsesjon i seg selv ikke fører frem. Da er det bare å ønske alle God jul og Godt nytt år
×
×
 • Create New...