Jump to content

Truls K. Johansen

Medlem NFF - Standard
 • Content Count

  174
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Truls K. Johansen last won the day on February 13 2017

Truls K. Johansen had the most liked content!

About Truls K. Johansen

 • Rank
  Ivrig
 • Birthday 09/16/1987

Recent Profile Visitors

1085 profile views
 1. Truls K. Johansen

  Ofas utsettingslister for 2017

  Tallene som er presentert stammer jo fra en relativt kort periode, og har kanskje ikke lang nok historikk for å konkludere for mye basert på tallene alene. I hele perioden som er analysert her synes jeg det har vært satt for mye fisk i mange vann i marka. Sånn sett kommer økningen vi har sett de siste årene på toppen av allerede for høye tall. Det jeg først å fremst synes er meget betenkelig er at det ikke lenger listes hvor mye som er satt i bekker. Er dette fordi de ønsker et lavere totalt på samlet utsett, eller fordi de ikke har god nok oversikt over hvor mye som faktisk er satt? Begge deler er like urovekkende. Ser man på gjennomsnittsalder og utsetninger før 2012 så ser det ut til at man annethvert år satte færre, men større fisk og flere, men mindre fisk. Jeg finner ingen logikk i hvorfor det skulle være slik, men det er ganske tydelig i dataene. Etter 2014 er det helt tydelig at oppgraderingen av anlegget har påvirket utsettingstallene. Her det ingen tvil om at andre hensyn, enn å skape best mulig fiske i marka har påvirket utsettingene. Ser man på enkeltvann finner man at OFAs strategi stort sett består i å sette et fast antall fisk fra år til år. Det jeg derimot synes vi ser mer av de siste årene er disse plutselige massedumpingene hvor man setter flere tusen over normalen i enkelte store vann, samtidig som det dumpes hundrevis i småputter som kanskje maks hadde tålt et titalls fisk. Resultatet for de store vannene er blitt at fisken ser ut til å klare seg sånn tålig greit frem til den blir omtrent 30 cm og 300 gram, men stagnerer i vekst når den blir gytemoden. Resultatet er at det er mye fisk av små størrelser, mens eldre fisk ofte er tynne og rare. Når det gjelder de klassiske «lureputtene» synes jeg det har gått enda verre. Blant annet bekrefter 2016 rapporten at det ble satt 300 SY +/- i en av Nordmarkas virkelig gode putter. Putten måler omtrent 100 m x 40 m etter øyemål. Resultatet er at putten som før leverte kilosfisk koker av pinner på 5-7 cm. Jeg er enig med deg Pål OFA totalt mangler en Strategi (i hvert fall en som setter fisket først) i forvaltningen. Dette synes jeg det bekrefter gang på gang gjennom diverse medier hvor de viser total mangel på vilje for å redegjøre for prinsipper for deres forvaltning. De som har prøvd å stille kritiske spørsmål til OFA har opplevd at deres innlegg har blitt slettet. Dette på tross av at det stort sett har vært ført en ganske saklig tone mot organisasjonen. I mens fylles Facebook siden av diverse skrytebilder av ørretpinner på 250 gram, eller stamfisk de har fått garna opp av en bekk på høsten. På toppen av dette hører man stadig rykter om juksing med prøvefiskedata, utsettinger som ikke registreres og manglende dokumentasjon på vurdering om andre tiltak en settefisk i diverse vann. Selv om dette er rykter reflekterer det jo en viss mistillit mot organisasjonen og som kjent er det sjeldent røyk uten ild. I 2017 planlegger jeg å ikke kjøpe OFA-kort, til tross for at jeg er bosatt som nærmeste til Nordmarka. Dette både fordi jeg ikke ønsker å gi pengestøtte til galskapen som foregår, men også fordi jeg finner null glede av å fiske i Oslo-marka lenger.
 2. Truls K. Johansen

  Ofas utsettingslister for 2017

  Jeg har statistikk tilbake til 2006, men har et langsiktig prosjekt med å få utvidet denne. Eldre settefisk tall finnes i de gamle årbøkene, men jeg har ikke tatt meg jobben med å få konvertert papirtabellene til data. Nedenfor gjør jeg noen betraktninger, basert på de tallene jeg har. I tabellen nedenfor for ser du en oversikt over utsettingstallene fra 2006 til 2017 Observasjoner om antall fisk: I figuren nedenfor har jeg tegnet inn antall fisk som er satt pr. år og gjennomsnitt for perioden. I tillegg har jeg lagt inn et rullerende gjennomsnitt av utsettinger som er gjort siste tre år, for å bedre få et inntrykk av trenden. Fra figuren ser vi at det ble satt flere fisk enn normalt i perioden 2014 – 2016, med en klar topp i 2015. Sammenligner man utsettingene med snittet for perioden finner man at det ble satt 31% flere fisk mer enn snitt i 2014, 71% mer enn snitt i 2015 og 29% mer enn snitt i 2016. I 2017 ser vi fra tabellen at det ble satt 29 prosent færre fisk en snitt. Tallet er imidlertid vanskelig å sammenligne med øvrige utsettingstall, da OFA har endret praksis for hvordan de rapporterer utsetting i bekkene. I listen med utsettinger i 2017 rapporteres utsetting i bekker uten antall. I stedet er det bare markert med «JA» der hvor det er satt fisk. Fra tidligere år, ser vi at det er satt i overkant av 15 000 fisk i disse bekkene. I tillegg ble det i 2017 satt fisk i Djupdalsbekken, Badstudalsbekken og Røyrivvanssbekken, hvor det ikke foreligger data fra tidligere. Tar en høyde for dette er trolig det reelle utsettingstallet for 2017 trolig i overkant av 40 000, hvilket er over snitt. Ved første øyekast kan det også virke som om det er et større antall vann hvor det ikke har blitt satt fisk. En opptelling viser at det totalt er 140 vann som er listet med null i utsetting, mot 43 i 2016. En sammenligning mot fjorårets tall viser derimot at listen for 2017 inneholder 335 vann mot 247 i 2016. Av forskjellen på 88 vann som ikke var på 2016 listen, er totalt 61 vann listet med null utsett i 2017 listen. Her må det dog tas noe forbehold om ulike skrivemåter i tabellene kan påvirke tallene. Oppsummert gjør tallene det ovenfor det vanskelig å argumentere for et moderat utsett i 2017. Spesielt om en tar de høye utsettingstallene fra foregående år i betraktning. Inntrykket av at det er satt færre fisk virker å først å fremst skylde måten dataene er presentert på. Observasjoner om alderen på utsatt fisk: Et argument som har vært brukt er at det i dag settes flere fisk, er at fisken som settes står kortere tid på anlegget, og at fisken derfor har høyere dødelighet enn tidligere. Uten å diskutere denne påstanden kan vi se på gjennomsnittsalderen for settefisken. Dette er gjort ved å gi fisken følgende alder: Figuren nedenfor viser utviklingen i snittalder på fisken som er satt år for år. Her ser vi at snittalderen har variert fra 0,8 til 1,5 frem til 2014. I 2015 ble anlegget tømt, noe som gav et brått fall i snittalderen i 2016, da det ikke var eldre fisk på anlegget. Også i 2017 har det bar blitt satt fisk yngre enn ett år. Det er imidlertid vanskelig å argumentere for at de høye utsettingstallene i 2014-2016 skyldes lavere alder på utsatt fisk. Snittalderen på en ørret satt mellom 2014 og 2016 har vært 1,04 år, mens snittalderen for hele perioden har vært 1,1 år. Den høyeste snittalderen på utsettingene finner vi i 2014, hvor utsettingene lå 31% over normalen for perioden.
 3. Truls K. Johansen

  Orvis Helios 2 garanti.

  Kan også nevne at det ikke er helt uproblematisk å sende varer midlertidig ut av landet som privatperson. Midlertidige utsendelser er momsfritt, men du må likevel betale fortollingsgebyr (ca 350 kroner hos posten) begge veier. I tilegg må du dokumentere at varen har vært midlertidig ute av landet ved innførsel til Norge igjen. På toppen av dette er dette er det ulike regler hos mottakerlandets tollvesen for garantireperasjoner. I enkelte land må mottaker betale moms når de henter varen for så å kreve denne refundert ved utsendelse. Dette er mye papirarbeid og jeg har opplevd at mottaker derfor ikke vil ta i mot varen fra privatperson. Basert på egne erfaringer anbefaler jeg derfor å alltid la utsalgssted håndtere reklamasjoner.
 4. Truls K. Johansen

  Tøysequiz m/premie!

  Jeg har akkurat fullført denne quizen. Min poengsum 37/100 Min tid 78 sekunder  
 5. Truls K. Johansen

  Bjørkemålere

  Flott klipp film! Kom fra Røros traktene før jeg så saken over på nrk.no. Ble litt tatt på sengen over hvor stort antall det var av disse larvene på vannet og hvor selektiv fisken ble på de. Blir å lage noen chenille og/eller cdc-dubbing varianter som skal følge meg på tur fremover.
 6. Truls K. Johansen

  Bjørkemålere

  Disse havner jo i høyt antall på vannet. Noen som har noen erfaringer og imitasjoner?
 7. Truls K. Johansen

  Hvilket fluemønster?

  Jeg har akkurat fullført denne quizen. Min poengsum 60/100 Min tid 52 sekunder  
 8. Truls K. Johansen

  Uttynningsfiske

  Enig, det virker som om all kritikk må møtes med markedsføring av seg selv. Liker argumentet om at de kun har 2000 ettåringer på anlegget. Dette betyr vel ikke annet en at hele fjorårsproduksjonen, med unntak av disse 2000, har blitt satt som 0+.
 9. Truls K. Johansen

  Oppriktig bekymret for OFA-land

  Dødeligheten på ørret i marka er tydeligvis mer en doblet de siste årene, siden en må siden en må sette tre ganger så mye fisk for å opprettholde en stabil bestand. "De fleste ørretbestandene i Oslomarka er nå ganske stabile, og det suppleres med rundt 25.000 settefisk hver år", Kartboka niende utgave "De fleste ørretbestandene er nå opparbeidet til å være ganske stabile. Det suppleres med rundt 60.000 ungfisk i marka hver år", Kartboka tiende utgave Jugde man før? Juger man nå? Eller settes det rett å slett mer fisk?
 10. Truls K. Johansen

  Uttynningsfiske

 11. Truls K. Johansen

  Uttynningsfiske

  Jeg har flere ganger dratt innom Abbortjern på vei hjem for å få opp selvtilliten etter blanking i Triungsvann. Min opplevelse er at ørretbestanden er småfallen og ganske tett i dette vannet. Pleier å gå ganske raskt å få lurt opp en tre fire 250 grammere. Har også tatt med samboeren hit på tur da det er en vann som er enkelt å få fisk i. For to år siden fikk jeg også en fisk på 500 gram med hvit sylinder i dette vannet. Dette var vel en konkurranse som OFA haddd det året, noe som betyr at fisken var nylig satt. Det ser også ut til at OFA lurte ut noen hundre settefisk i Triungsvann når de først var i nabolaget. Hopper og spretter 50 grammere over alt der nå
 12. Truls K. Johansen

  inspirasjonstråd: Sjøørretfluer, gjeddefluer, bonefishfluer etc

  Reke med fasan og SLF
 13. Truls K. Johansen

  Inspirasjonstråd: HOTTE NYMFER

  Dagens produksjon ble en halv rad med disse
 14. Truls K. Johansen

  inspirasjonstråd: Døgnfluer, døgnflueklekkere og døgnfluenymfer

  Takk for det. Den er i størrelse 12, men kroken er 2xl
 15. Truls K. Johansen

  inspirasjonstråd: Døgnfluer, døgnflueklekkere og døgnfluenymfer

  Når en har bundet alt en trenger for sesongen kan en jo bruke tiden på andre ting.
×