Jump to content

knut

Medlem NFF - Standard
 • Content Count

  452
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

knut last won the day on April 14

knut had the most liked content!

About knut

 • Rank
  Ivrig

Recent Profile Visitors

725 profile views
 1. knut

  Nitelva

  Sverige ligger nok langt foran oss med en svært slagkraftig og aktiv organisasjon som Älvräderna. I Norge har vi ikke noe motsvarende dessverre. Har prøvd å få NJFF på banen i denne saken,men de var ikke interessert. Jeg er redd for at engasjementet for akkurat slike saker som miljø og biologisk mangfold er for dårlig blandt fiskere flest. Vi kan se det i mange sammenhenger og på bl.a. åpne møter som eksempelvis Lars&Lars hadde nylig i Oslo og som NINA har hatt på jakt-og fiskedagene på Elverum. Tema var revisjon av kraftverk opp mot vanndirektivet. Nesten ingen kom! Personlig tror jeg det kan bli vanskelig å hente inn nok penger som monner i en slik sak. Håper jeg tar feil, men tror vi må jobbe videre for å spre info om hva som foregår i Nitelva før slike tiltak som kronerulling kan bli aktuelt.
 2. knut

  Stillevannsfiske 2019

  Ja, det er store forskjeller i år, 120cm nord i Nordmarka/Romeriksåsen til bart i Østfold, for ikke snakke om i ditt distrikt Jan Ingvar. Blir litt misunnelig ja.... Bare å glede seg
 3. knut

  Stillevannsfiske 2019

  Var på løpetur med piggsko over 3 vann i Lillomarka i går ettermiddag og man kunne gått på skøyter. Fine isfiske forhold fremover, så hvis fluestanga skal brukes er sjøen eneste valg. Påsketider burde det være mulig med skautur. Været avgjør!
 4. knut

  Nitelva

  Enig med deg Willy og Knut, en forening er nok den riktige veien å gå. Nå ser det ut til at vi har fått med en biolog med fokus på ferskvannsøkologi som kan støtte oss. En entomolog som kan mye om Nitelva kan også bidra på sitt område. I tillegg har vi Vannområde for Nitelva/Leira sammen med Akershus fylkeskommune som følger opp saken mot grunneier/kraftverkseier. Stay tuned! Veldig bra jobb dere har gjort i Ekso Willy
 5. knut

  Nitelva

  En oppdatering: Fulgte opp med en tlf.til NVE etter mangel på tilbakemeldinger. Det viser seg at NVE ikke har fått svar fra grunneier. Dette blir nå purret opp i uke 1 2019. NVE fant forøvrig ingen dokumentasjon fra grunneier vedr.utvidelsen av slukeevnen ved disse 2 kraftverkene. Det blir nå opp til grunneier å dokumentere hva som som har blitt gjort og en forklaring på den mildt sagt håpløse reguleringen av kraftverkene. NVE var klar på at reguleringen av kraftverkene ikke var bra, og vannførings plottet fra Fossen stasjon var en krystallklar dokumentasjon på akkurat dette. Det er forøvrig flere paragrafer i Vannressursloven som kan anvendes ,hvis dette med konsesjon i seg selv ikke fører frem. Da er det bare å ønske alle God jul og Godt nytt år
 6. knut

  Sjøørretfiske i sjøen

  Belly på vinterstid er veldig kaldt. Blir mange pauser med gåturer for å få tilbake følelsen i bena.
 7. knut

  Nitelva

  Bra jobbet Rolv! Når det gjelder Sagfossen og Verksfossen ser det ut til at disse 2 kraftverkene ikke har søkt om konsesjon når de ble utvidet. Ser av ditt svar at Rotnesfossen heller ikke var konsesjonspliktig når de utvidet/restaurerte kraftverket i 1998. Akkurat dette finner jeg litt merkelig da det finnes retningslinjer for dette. Kopierer inn teksten i ett av mine brev med spørsmål til NVE: I følge retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer fra Det Kongelige Olje- og Energidepartement står det under punkt 4.1 Konsesjoner og vilkår : «De eldste reguleringer/utbygginger ble etablert før det ble vedtatt lover som krevde at det måtte søkes tillatelse. Disse har kunnet fortsette på linje med en tidsubegrenset konsesjon innenfor det omfang de hadde på det tidspunkt de eventuelt ville blitt omfattet av nytt lovverk. Ytterligere regulering i tillegg til det konsesjonsfrie vil imidlertid kreve konsesjonsbehandling etter gjeldende lovverk». I 2007 ble kraftverket i Nitelva ved Sagfossen(966) utvidet med større turbin og vannforbruket ble økt fra 2,6 m3 til 4 m3. Verksfossen kraftverk(965) rett på nordsiden av Sagfossen ble etter det jeg skjønner utvidet i 2002. Ble det søkt om konsesjonsbehandling etter gjeldende lovverk slik retningslinjene for revisjon tilsier for disse kraftverkene? Det står ytterligere regulering i tillegg til det konsesjonsfrie, og her kan man diskutere om en større turbin faller innunder dette. Dammene er det ikke gjort noe med forøvrig. Brevet har jeg ikke fått noe svar på, og heller ikke mitt andre brev som Vannregionen etterlyser konkret svar på fra NVE. Snakket med Vannregionen i går og Fylkesmannen i dag og de har heller fått svar(purret).
 8. knut

  Nitelva

  Sagfossen ble utvidet i 2007 og Verksfossen 2002.
 9. knut

  Put and Take - Hæ?

  Blir vel ikke helt det samme i og med at i Sverige fyller de på dammene med fisk fra 1-4kg hele tiden. I Østmarka/Nordmarka settes stort sett 1-åringer. Unntaket er noen nærvann(lokkevann) hvor det sette en hel del 3+ . Da nærmer vi oss svenske put'n take tilstander.
 10. knut

  Nitelva

  Bra engasjement Jeg har gått veien via miljørådgiver i kommunen, fylkesmannen og vannområdet for vassdraget, men problemet var at alle skjøv ansvaret over på NVE sitt miljøtilsyn. Nå har jeg fått hjelp av temagruppa for økologi i vannområdet som har purret svar fra NVE vedr. min klage som ble sendt inn i fjor. Har også snakket med ansvarlig person hos NVE som behandler klagen vedr. jo-jo reguleringen av kraftverkene, og han sa rett ut at slik skal det ikke være. Nå gjenstår å få et skriftlig svar fra NVE. Vannområdet skal nå gjennomføre en problemkartlegging i løpet av 2019 for å undersøke hvilke konsekvenser reguleringen og periodevis tørrlegging har på det biologiske mangfoldet i Nitelva. Akershus fylkeskommune har også tatt kontakt med NVE og grunneier, så dialog er opprettet. Endelig skjer det noe
 11. knut

  Nitelva

  Ja, med 108mm i Hakadal og 138mm i Nordmarka i løpet av helga ble det fart i fossene.
 12. knut

  Nitelva

  Jeg skrev litt i tråden til Rolv Seehuus "Norge som batteri-teorien" i forbindelse med innlegget til Jan Ingvar over. Føler at den kanskje hører bedre hjemme der. Interessant det du skriver Jan Ingvar. Jeg er også litt skeptisk til NVE, men de har et Miljøtilsyn som faktisk har gjort en hel del bra også.
 13. knut

  Norge som batteri-teorien

  Kraftbransjen har nok betalt godt for denne rapporten. Dette forutsetter nok bygging av mange flere eksportkabler til utlandet og nedlegging av kraftkrevende industri i Norge. I 2015 var Norges bruttoeksport av vannkraft 22 TWh. Den norske gasseksport til EU tilsvarte 1200 TWh og Europas gasslagre har en kapasitet på cirka 1000 TWh. Satt på spissen er norsk vannkraft et mobilbatteri, mens gassen tilsvarer batteripakken i en elbil. Pumpekraftverk har vi allerede, men det er planer om å bygge flere, bare kraftbransjen får presset opp prisene. Dette er ikke snakk om elvekraft for det alene er et musepiss i Mjøsa. Her snakker vi om de største kraftverkene vi har i Norge type Ulla-Førre med Blåsjømagasinet, hvor det allerede er et pumpekraftverk hvor de både kan tappe og pumpe vann fra Blåsjø. Her er det snakk om å pumpe vann fra et nedenforliggende magasin og opp til ovenforliggende. Når kraftprisen er rimelig pumpes vann opp og så tapper/produserer man når prisen er høy. Noen andre linker som også bør leses: Hva kraftbransjen finner på sammen med politikerne vet man aldri, så her må vi nok være på vakt. Vi har ikke flere vassdrag å miste!
 14. knut

  Nitelva

  NRK har jeg prøvd tidligere og det kom en liten snutt på Østlandssendingen for noen år siden uten at det skjedde noe mer. Lokalavisen Varingen var også interessert, men den gang hadde jeg ikke tid til å fronte saken der og da. Avisene bør vi nok prøve å kontakte, men først skal jeg prøve å få tak i NVE før pressen får sitt. Kanskje man burde stifte en elvegruppe som både kan være vaktbikkje og jobbe aktivt med alle utfordringene i ett skakkjørt vassdrag, som tross alt er vernet mot kraftutbygging
 15. knut

  Nitelva

  Denne saken har jeg jobbet med i mange år uten respons. Det begynte for 4 år siden med masse brev og mailer vedr.reguleringen av vassdraget og spesielt bevaringen av Elvemuslingen i vassdraget. En totalt hensynsløs regulering av Elvann/Langvann gjorde forholdene for Elvemuslingen i Ela og lenger ned i Nitelva mildt sagt håpløs på senvinteren. Når vannene var nedtappet ble bare bunnluka på Elvann kjørt til bunns og ikke noe vann rant ut. Med andre ord total tørrlegging! Har også hatt dialog med grunneier Løvenskiold, men de hevder at alt i orden og at de har konsesjon. Dette er en såkalt tidsubegrenset konsesjon da disse kraftverkene er oppført før konsesjonsplikten ble innført i Norge. Dog så må de søke om ny konsesjon hvis de endrer reguleringen. I 2007 ble det ene kraftverket utvidet med større turbin og det andre kraftverket ble utvidet ca.2002 og her ble det ikke, etter det jeg har greid å finne ut, søkt om ny konsesjon. Så her kan det se ut til at loven ikke ble fulgt. I september 2017 skrev jeg klage til til miljøtilsynet i NVE vedr.denne saken og et nytt brev ble sendt vedr.mulig brudd på konsesjonsloven. Dessverre er det like tyst som en Elvemusling fra NVE sin side. Jeg har også prøvd å engasjere jeger og fiskeforeningen lokalt/fylke , men de var var ikke interessert. De er nok mer interessert i jakt og utryddelse av våre rovdyr ser det ut til(fikk jeg sagt det også uten at vi skal starte debatt... ). Når det gjelder hvem som har ansvaret har både kommunen og fylkesmannen henvist til miljøtilsynet i NVE. Det er merkelig hvor passive de er og at de ikke har innskytelser på tema da det er kommunens/fylkets nærmiljø som berøres negativt. Jeg har også prøvd å engasjere andre organisasjoner, men det er ingen som er interessert i det akvatiske miljøet. Vi kan bare se på vanndirektivet som innføres i 2021. Svært mange konsesjoner er allerede revidert uten endrede betingelser, så det ser ikke bra ut for oss som er interessert i fiske og miljø Hva skal man gjøre?
×