Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/18/14 in Records

  1. Fluedatabasen er medlemmenes egne fluer. Her legger du inn fluer som du har fisket med og hatt suksess med. Når du skal legge en flue i Fluedatabasen må du først være logget på forumet. Det er denne innloggingen som bestemmer tilgangen du har. Det er kun medlemmer av foreningen som kan legge inn fluer. Før du legger inn en flue, sjekker du om den er der fra før. Har du laget samme flue på en litt annen måte så kan den fortsatt legges inn. Admin foretar fra tid til annen litt opprydding og editering av fluer. Det er en del informasjon som er nødvendig slik at fluen din gir en verdi til Fluedatabasen: Tittel: Dette er navnet du gir fluen, evt det som opphavsmannen kaller det. "Dyret", "March Brown", "Eiriks bankers", "Ruskeklaskevaskeflue" etc. Bindebeskrivelse: Her legger du inn en beskrivelse av hvordan fluen bindes. Vær detaljert slik at andre kan følge dette for å lage en egen flue. Om ønskelig kan dette feltet brukes til en steg-for-steg med flere bilder. Spør admin om du trenger hjelp til å sette opp en fin tabell her. På samme måte som når innlegg i forumet lages, kan man også her bruke rik tekst med bilder og alt mulig. Materialliste: Her lister du opp alt du bruker av materialer. Krok, bindetråd, vingemateriale, thorax, bein og lignende. Legg inn en ny linje for hvert materiale, så blir det fint. Her er det viktig å være nøyaktig slik at andre kan binde samme flue. På samme måte som når innlegg i forumet lages, kan man også her bruke rik tekst med bilder og alt mulig. Om fluen / fisketips: Her skal du legge inn litt generell informasjon om fluen og tips til hvordan fluen fiskes og lignende. På samme måte som når innlegg i forumet lages, kan man også her bruke rik tekst med bilder og alt mulig. Tags: Man kan legge inn tags som hjelper ved søk, spesielt om disse ordene ikke finnes ellers i tekstene. Feks "cdc", "daddy" etc. Del dem opp med komma slik; cdc, daddy Lokasjon: Ikke nødvendig felt, men generell informasjon om hvor fluen fungerer bra kan legges inn. Som feks "myrvann", "nordland", "Finnmarksvidda" etc. Det er 6 nedrekksgardiner hvor man skal fylle inn det som passer til fluen; Fluetype, Imitasjon, Vann, Art, Stadium, Periode. For hver nedtrekksgardin kan man foreta flere valg om nødvendig (hold inne CTRL og klikk på flere) Bilde: Her velger du bildet du har på maskinen din. Det skal være et bra nok bilde som viser fluens detaljer. Relatert til artikkel: Her kan du søke opp tittel på artikler som omhandler denne spesifikke fluen. Da vil man få en link til artikkelen, og artikkelen vil linke til fluen. Relatert til byttedyr i Klekkedatabasen: Her kan du søke opp tittel på byttedyr i klekkedatabasen som denne spesifikke fluen skal imitere. Da vil man få en link til dette byttedyret, og Klekkedatabasen vil linke tilbake til fluen. Når du lagrer fluen så vil det automatisk lages et innlegg i forumet. Fra tid til annen vil admin også legge ut fluer fra Fluedatabasen på Facebook og Instagram - vi må jo reklamere for siden vår.
    1 point
×
×
  • Create New...