Jump to content

Nils Kvisgaard

Members
 • Posts

  1472
 • Joined

 • Last visited

Reputation

3 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det er ganske ille å tenke på at oppdretterne nærmest slår ut en del av næringskjeden ved hyppige lusebehandlinger.
 2. Her har du mye å velge i. Prisklasse for stang, snelle og snøre?
 3. Det er nok bare fiskeoljen som skal renses så det er en del miljøgifter som blir igjen, men positivt tiltak uansett.
 4. Mat- og settefiskproduksjonen sysselsetter ca 4000 årsverk, og oppdrettsnæringen stod for ca 2,5% av total eksport (2011). I 2012 betalte oppdrettsnæringen med deres serviceselskaper ( til sammen 722) 318 millioner selskapsskatt. Det er rundt halvparten av hva Agder Energi betalte i skatt i 2011, og er nok til å drifte Haukeland Sykehus i halvannen uke. Oppdrettsnæringen har forøvrig i følge SSB mottatt en del statsstøtte. 175 mill i 2010 og 170 millioner i 2011. Uansett hvor stor eller viktig en næring er har den ikke livets rett til å pøse ned kysten med avfall som består av over 1000 tonn kobber (!), andre tungmetaller som kadmium, arsen, kvikksølv og bly, dioksiner, pesticider, pyretroider, nervegifter og 8262 tonn (2013) med hydrogenperoksid. I tillegg kommer utslipp av næringssalter som gjør oppdrettsnæringen til den største forurenseren fra Hordaland til Finnmark.
 5. NIRI fikk ingen konsesjon for landbasert oppdrett. Tror ikke politikerne har noe valg denne gangen. Landbasert oppdrett er kommet for å bli, og vil i løpet av 10-15 år ha tatt over store markedsandeler.
 6. Kanonbra at du fikk makulert de garna. Tipper geipen henger ganske dypt hos de miljøsvina i morgen! Haha!!
 7. Hvis de ikke får gratis konsesjon er det bare å flytte herligheten til Sverige. Langsand Laks har vist svært gode resultater, både på den kulinariske og økonomiske biten.
 8. Ikke bare MDG, men også andre partier. Dette handler jo mest om miljøvern, men også om næringsinteresser. Vi sportsfiskere bruker nemlig en del penger på vår hobby, blant annet ved kjøp av fiskeutstyr, overnatting, bensinpenger, bompenger, mat osv. Forhandlere av fiskeutstyr bør også delta på dette møtet (dersom de har mulighet).
 9. Jeg håper virkelig ikke denne sykdommen fra oppdrettsanleggene smitter brunørret i vassdragene våre. http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/ny_sykdomstilstand_paa_regnbueorret__kartlegging_iverksatt?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Mattilsynet&utm_term=Ny%20sykdomstilstand%20på%20regnbueørret%20–%20kartlegging%20iverksatt&utm_content=Akvakultur,%20Akvakultur
 10. Det finnes krefter i MDG som jobber for villaksen i hvert fall. Rasmus Hansson derimot, har antakelig en duftspreder av endosulfan på kontoret sitt. Han lever fremdeles i den tro at oppdrettsnæringen skal ta over etter oljen. Da må de "bare" øke produksjonen med 200-7000 ganger... Beklager avsporing. Enhver med genuin interesse for Oslofjorden bør kunne se av 2 fisketurer, og vi bør kunne stille i sterkt manntall.
 11. Hvis noen vet navnet på båten, er det kanskje mulig å følge den på www.marinetraffic.com Dette er kriminalitet og må slåes ned på! Jeg regner med at slik aktivitet ikke er populært hos de andre yrkesfiskerne heller.
 12. Enig. FHL lovte at dette skulle være på plass i 2012. I USA har de merket hundretusener av laks i mange år, og har et gjennomprøvd og godt system. Are Kvistad i FHL mener den amerikanske metoden ikke er godt nok utredet mht fiskehelse/dyrevern. Smart å si av en representant for oppdrettsnæringen, som jevnt over har ca 22% tapstall i merdene!
×
×
 • Create New...