Jump to content

thh

Members
 • Posts

  366
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

thh last won the day on December 9 2015

thh had the most liked content!

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.4reels.net

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Stian L, du ønsker deg en Monomaster. Det er noe alle burde ha med seg på vesten. Det blir morsomt å ta vare på alle tippet-stumpene. Billig, og holder naturen litt renere.
 2. Siden det ikke er noe krav om rapportering for fritidsfiskere, kan det være vanskelig å vite hvor omfattende uttaket er. Ikke vet man heller hvor mange som fisker. I Tvedestrandsfjorden har de en fredningssone for å skåne torsken mot fritidsfiskere. Undersøkelser der har vist god effekt av dette i ettertid. Mer torsk i fredningssonen. I alle år har man tenkt at "jeg som fritidsfisker" ikke gjør noe særlig innhogg. Men når over 100 000 fritidsfiskere i Indre Oslofjord tenker sånn, så kan man begynne å tenke på hvor mye som faktisk tas ut.
 3. Godt poeng Jon Arne Tomter.
 4. Hvis jeg hadde hatt et lite fjellvann på eiendommen min, som jeg hadde brukt tid og krefter på å forvalte. Flott feit fisk, og ikke uvanlig å treffe på gutta rundt 1.5 - 3 kg. Hadde jeg da møtt en 15 åring med far sin der oppe den 22 august med posen full, ja da tror jeg jammen jeg hadde nevnt det, og bedt dem høflig om å forlate vannet. Hadde selvsagt informert om hvor mye tid og krefter som lå bak den fine fisken de hadde kakka, så hadde de kanskje forstått noe. Mange års jobbing kan i realiteten bli ødelagt av få gode fiskeøkter. Jeg nevnte loven, for jeg tror det er svært få som visste at det bare gjaldt til 20 august. Eller er dette allmenn kunnskap folks?
 5. Som jeg skrev, så er flertallet veldig uenig i dette. Meningen med innlegget mitt var å presentere det som et mulig tiltak for å bedre fiskebestanden i Indre Oslofjord.
 6. § 18.Barns fiske. I vassdrag der rettighetshaver utsteder fiskekort har personer som ikke har fylt 16 år rett til fiskekort uten vederlag for å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre i perioden fra og med 1. januar til og med 20. august. Dette visste ikke jeg. At det kun gjaldt til 20 august. Noen som vet hvorfor det er slik? Hvis en 15 åring er sugen på et par døgn i f.eks hemsil, må han punge ut fort kort etter 20 august da? Utifra lovteksten ser det da slik ut?
 7. Jeg skriver en oppgave om fritidsfiske i Indre Oslofjord nå, og sitter med et datasett fra en spørreundersøkelse gjennomført av Norstat. Ganske interessante data som kommer frem der. Når det gjelder Indre Oslofjord så er fluefiskere en svært liten andel av alle sportsfiskerne, og det er vel ofte vi som er gira på endringer som maksmål, avgift osv. Rene fluefiskere utgjør ca 5% av alle sportsfiskerne i Indre Oslofjord. Det er stor enighet blant de som har deltatt, om at minstemål på torsk og ørret er med på å sikre bestandene osv. Det er derimot ganske stor uenighet for innføring av maksmål på ørret og torsk, samt en avgift. Utifra det kan man tenke seg at fiskerne er fornøyde med dagens situasjon, men de scorer ikke så høyt her heller. Det ligger midt på treet, sånn verken mer eller mindre fornøyd. Om det hadde kostet, la oss si, 150,- for et års fiske i Indre Oslofjord, og alle pengene hadde gått til tiltak for å bedre fjorden hadde vi snakket om seriøse summer. Kontrolloppgaven ville vært nærmest umulig, og svært ressurskrevende. Selv for Indre Oslofjord, tror jeg. Det er klart at om noen ville flydd rundt frivillig og kontrollert kort så. Men tror ikke heller det hadde vært lett å få gjennomført. De fleste liker ikke å bryte loven, og om en avgift hadde kommet inn tror jeg flesteparten av fiskerne i fjorden hadde betalt. Sikkert en del utlendinger som ikke hadde brydd seg, men det hadde likevel blitt store pengesummer som kunne blitt disponert ut til f.eks lag og foreninger som trenger midler til bekkerestaurering osv. Vi har mye å lære ihvertfall, og jeg tror Indre Oslofjord, og mange andre plasser har ganske stort potensiale.
 8. Almenhetens ferdsel står veldig sterkt i strandsonen. Etter hva jeg har forstått er det gjerne noe som må defineres fra sted til sted. Ferdes du på utmark er alt fryd og gammen så lenge du oppfører deg ordentlig. Spørsmålet er om du befinner deg på innmark eller utmark. Friluftsloven sier: § 1.(Lovens formål) Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. § 1 a. (Hva som forstås med innmark og utmark.) "Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. § 9. (Rasting og telting.) Plass til rasting, solbad, overnatting eller liknende må ikke tas i innmark uten eierens eller brukerens samtykke. I utmark må plass som nevnt i foregående ledd ikke tas til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. § 11.(Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett.) Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen. Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe. Eieren kommer gjerne og sier at "Her kan du ikke fiske, det er privat eiendom". Men du skal være relativt nære huset før eieren kan bruke argumentet om utilbørlig fortrengsel. Med "hustomt", som da gjerne er sentralt i slike saker som dette, gjelder det nærmest de første meterne rundt huset. Ligger huset mer enn 50 meter fra der du fisker vil du i så og si alle tilfeller ha loven på din side. Det er viktig å ha med i bakhodet at man er pliktig til å opptre hensynsfullt osv jf § 11. Det har vært flere saker opp til høyesterett på ferdsel i strandsonen. Høyesterett begrunner gang etter gang at "grunneiere som bygger i strandsonen, må finne seg i å få allmennheten tett inn på seg". Etter hva jeg leser av §9 så er "bading, rasting eller liknende" greit i utmark. Bevegelig fiske faller nok innunder her. Blir du forsøkt jagd vekk neste gang, be beboeren gå inn og lese friluftsloven, evt ringe politiet. Det er enkelte ganger beboer kanskje har rett, men det er etter mitt inntrykk svært sjeldent, og ihvertfall langs strandsonen. Men det er klart, står du med bakslengen nærmest oppi grillen til grunneier så kan man kanskje gå litt videre. Skjønn. Last ned norgeskart appen på telefonen. Denne har tomtegrenser. Hyttetomter er ofte små, og ikke alltid de strekker seg ned til vannkanten engang. Fint verktøy å måle avstand med også om det skulle være av interesse. edit; litt leifer og noe tillegg.
 9. Jeg kan tenke meg at det kunne vært positivt med dumping for krepsen, hvis den er tilstede i vannet. Ruffen?
 10. Noen som har en strøken bougle de vil bytte mot en strøken waterworks ula f2x?
 11. thh

  Randselva 2015

  Ser elva er oppe på over 70 kubikk nå. Er det voldsomt mye? Tenkte på en tur på tirsdag, men det er kanskje bare tull på denne vannstanden? Baetisen er ikke ferdigklekt?
 12. Har ikke tatt så mange abborer, men det pleide vel å skje ting når småtorsken trekker mot dypere vann pga varmen. Bytter liksom plass med havabboren. Rundt 16 grader kan ikke være så langt fra. Tidlig i sessongen er det etter min mening ettermiddagene som leverte best, da vannet er varmest. Lenger ut på sommeren er det morgningen som gjelder. Blir spennende å se om det blir tatt noe særlig i år i indre fjord.
×
×
 • Create New...