Jump to content

Slettet

Medlem NFF - 2017
 • Posts

  109
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Slettet last won the day on June 13 2016

Slettet had the most liked content!

Recent Profile Visitors

1160 profile views
 1. Tror nok det er mer sjokk over fisken, og bildet, enn at folk ikke unner deg suksess! Gratulerer med pers og en usedvanlig feit ørret! Brunørret persen min er dessverre lillebroren.
 2. Hehe, forsøker man å kakke disse blir det fort bråk
 3. Saltvannsfiske er gøy! Det er godt mulig å få noe på tørt også, så du kan sikkert ta med poppere og til og med streaking caddis. Dama høres ut som en keeper, det passer ikke med C&R når man treffer sånne
 4. Tenerife har faktisk ganske bra fluefiske i sjøen, så det er ingen grunn til å ta med dama Havabbor, spansk makrell, multe og travelly. Multe er vanskelig. Små grønne eller brune fluer kan funke på multe. Eller er standard havabborfluer et must. Gjerne teppesilda, clouser og andre fiskeimitasjoner. Morgentimene er nok den beste tiden på døgnet og sitt-on-top kajakk er antagelig bedre enn tråkkebåt. God tur! :)
 5. Det er en uriaspost å forsvare OFA på dette forumet, men derfor er det også på sin plass. Jeg har fremdeles ikke sett noe til vedtektene til OFA. Noen som har dem? Jeg har heller ikke funnet spor av sakslister til styremøter, protokoller eller styrevedtaket. Noen som har en ide om hvor dette finnes? Vi kan diskutere, synse, komme med påstander om motiv og generelt klage, men det ser ikke ut til å ha den ønskede effekt. Kanskje man heller bør forsøke å spille etter OFA sine regler, der valg av styremedlemmer, forslag til vedtak og relasjonsbygging kan være klokt? :)
 6. Tanken var C&R i vann med større fisk, forbehold fluefiskere. Søkte litt på nett. OFA er en forening som er registret i enhetsregisteret. Det er ingen egen forenings lov i Norge, men de fleste foreninger inkludert OFA har vedtekter. Vedtektene fant jeg faktisk ikke på nett. I vedtektene bør det jo fremgå hvordan styret velges, hvordan men melder inn saker til styrebehandling med mere. Er det noen som har vedtektene? Jeg tror ikke OFA er underlagt offentleglova, men det er kommunene som har gitt OFA råderett over vannene i kommunene. Så man kan fritt søke om innsyn i avtalene mellom OFA og kommunene. Her kan det hende man finner noe av interesse. Jeg tar gjerne en fisketur, Pål. Men bli heller med i Oslofjorden i desember. Da blir du ikke skuffet!
 7. 1, Jeg mener OFA gjør en utmerket jobb for de fleste fiskere i marka. Det har de gjort i mange år og vil sikkert fortsette å gjøre det. Jeg har kun sett fluefiskere som klager. 2, Det er nytt for meg at OFA har lukket debatten. Hvis det er slik at OFA ikke deltar i debatten eller ikke svarer på henvendelser, så er det ikke bra. OFA forvalter på en måte felleskapets goder og bør svare, uansett om de vil eller ikke. Hvis det stemmer at OFA ikke tar debatten er jeg muligens enig i tiden kanskje er moden for utskiftninger. Akkurat dette har jeg sett før i andre typer organisasjoner. Hvis det er ønskelig kan jeg godt ta en titt på regelverket omkring OFA sin virksomhet. 3, Det burde være enkelt å løse dette. Jeg så Nilsen skrev at tidligere var det 60 vann forbeholdt fluefiskere. Det er jo noe som kan gjeninnføres, kanskje i kombinasjon med påbudt C&R.
 8. Jeg fisket og brukt Nordmarka og Østmarka i over 20 år. Videre har jeg lest mange av OFA sine publikasjoner og kjenner godt til organisasjonen. Når det er sagt så fisker jeg ikke mye i ferskvann, men jeg kan uansett ikke se at en som fisker mye kan anføre noe endelig bevis for det ene eller det andre. Det er bare observasjoner gjort på fisketur og ikke noe mer enn akkurat det. Etter mitt syn gjør OFA en utmerket jobb. Slik jeg ser det har endel fluefiskere fått et eierforhold til "sine vann", også mener de OFA ødelegger når fisket ikke står til forventingene. Nå vet ikke jeg hva dere som klager på OFA har gjort av konstruktive fremstøt for å kommunisere med OFA. Hvis det enda ikke er gjort så bør dere ta kontakt, avtale et møte og diskutere saken. Kanskje dere blir enige om egen fluefiske vann, mindre utsettinger av fisk i noen "go`vann" med vulgata og sist men ikke minst rettet opp i diverse misforståelser.
 9. I denne tråden kan det være behov for å nyansere inntrykket av OFA. Her er noen punkter å tenke på: 1, OFA har gjennom mange 10 år sørget for at det er ørret i OFA vannene. Uten OFA sin kalking og utsetting hadde det vært langt dårligere fiske også forut for de påståtte masse utsettelsene. 2, Det er stort sett bare fluefiskere som klager. 3, For en gjengs hobbyfisker i OFA land er det nok vanskelig å forstå at noen klager over at det koker av fisk. 4, Ingen av de som klager har hatt gode konstruktive innspill til løsning. Hvordan kan utsettingspraksisen eventuelt justeres slik at både slukfiskere, markfiskere og fluefiskere blir fornøyde? 5, OFA har ikke noe ansvar for at diverse vann jevnlig leverer storfisk som kan tas på flue. Også fluefiskere må finne seg i at fiske varierer fra år til år. 6, Det rekruteres stadig nye fiskere på grunn av OFA sin innsats med utsetting, årbøker og tilrettelegging. Det er bra! 7, OFA driver sin forvaltning av vannene ut fra det OFA til enhver tid mener er best. OFA kan ikke bare ta hensyn til fluefiskere som vil ha stor fisk nå og minst like bra fiske som i gamle dager. OFA ser dessuten forvaltningen av fiskevannene over tidsperioder på mange år. 8, Om 2-3 år kan man få svært godt fiske i marka i akkurat de samme vannene som det klages over idag.
 10. Det ligger en (ikke gore tex) på ebay. Gore Tex versjonen dukker opp innimellom, så det går ann å legge inn et autosøk. Eventuelt kan du gå for denne. Veldig populær, billig og kaster mye mer skygge en Simms sin Sombrero.
 11. Takk, for svar. De var ca 1,5 cm i kroppen. Med hale og følehorn var de en god del lengere. Tenkte at det kanskje var en vulgata, men var langt fra sikker. Fra tid til annen er det døgnfluer å se i Øyeren, men det er lite ørret i Øyeren så det er ikke noe vakfest med edelfisk. Noen sideelver og bekker har egne bestander med litt større ørret, men de er ikke lett å finne når de er på næringsvandring i innsjøen. :)
 12. Noen som vet hvilken variant dette er? De dukket opp i massevis langs Øyeren igår. :)
 13. Jøss, 8-fjorder prosjektet er en suksess. Takk for linken. Det burde være noe som også norske politikere bør skjønne vil gi politisk gevinst. Leste litt mer om prosjektet her: Ellers haster det litt for den norske kyst torsken. Indre Oslofjord er kanskje ikke hardest rammet, men resten av stammen i Sør-Norge nærmerer seg et kritisk nivå. Alle som beskatter bestanden av kyst torsk må være forberedt på tiltak. :)
 14. Såvidt jeg skjønner så gjelder rapporten bare kysttorsken. Reduksjonen i torskestammene som vandrer i det åpne hav og gyter langs kysten, må antagelig yrkesfiskerne ta mest ansvaret for. Herunder må også yrkesfiskerne ta hovedansvaret for beskatningen av byttefiske som Sild og Brisling. Videre er begrepet "yrkesfiske" uheldig avgrenset. Etter min mening burde yrkesfiske også inkludere alle de som guider og\eller driver utleie av båter og utstyr til utenlandske turist fiskere. Dette fisket er jo endel av næringsvirksomhet, akkurat slik vanlig yrkesfiskere. De fisker på samme fisken som ledd i næringsvirksomhet. Jeg er også enig i at det bør skilles mellom fritidsfiskere med stang og fritidsfiskere med garn. Garnfiske er hovedsakelig matauk. Sportsfiske med stang har mer fokus på rekreasjon. Ellers er det verd å merke seg at også Havforskningsinstituttet er inne på tankene til Friluftsfjorden, dvs å verne enkelte fjorder. Det er lett å se de tungtveiende argumentene for at en slik verning må være minst mulig inngripene sett i forhold til brukerne av fjorden. Indre Oslofjord står her i en særstilling siden det er svært mange fritidsfiskere med stang og få yrkesfiskere. Et forbud ovenfor stangfiskeren vil således være langt mer inngripene, idet det rammer flere personer, enn et forbud ovenfor yrkesfiskere (og garnfiskere utenfor yrkesfiske). Så tankene om friluftsfjorden burde fremdeles stå sterkt, også etter rapportene fra Havforskningsinstituttet! :)
 15. Hei! Rapportene til havforskningsinstituttet er veldig gode! I rapportserien fisken og havet nr-4 2016 så tar de spesielt for seg ny og oppdatert kunnskap om kystnær torsk i Sør-Norge. Hele rapporten finner dere her: På side 28 fremgår det at fritidsfiskerne tar over dobbelt så mye torsk som yrkesfiskerne (33% vs 15%). Disse tallene er selvsagt usikre, blant annet fordi yrkesfiskeren har en økonomisk gevinst av å underrapportere, mens fritidsfiskerne har en tendens til å overdrive Likevel gir tallene en god indikasjon på hvem som beskatter kysttorsken mest. Når det gjelder de forslag som Havforskningsinstituttet foreslår så er det ingen direkte motstrid mellom å verne indre Oslofjord (Friluftsfjorden) og forslagene til instituttet. Det går fint ann å gjøre begge deler, dvs ha en Friluftsfjord og samtidig innføre andre tiltak for å redde kysttorsken i Sør-Norge.
×
×
 • Create New...