Jump to content

Vestfold vil satse på sjøørreten..


Knut Adolfsen
 Share

Recommended Posts

Det har etter hvert gått opp for både politikere og byråkrater at det er mulig å gjøre penger på sportsfiske i sjøen. Bedre sent enn tidlig. Skal ikke det hele koke bort i kålen må vi følge med. Det nytter ikke bare å gjøre noe med gytebekkene. Man må også se på oppsyn, garnregler,lysfiske og generell informasjon. Vi må vise at vi finnes og følger med. Det har lett for at man, som vanlig, bare snakker med yrkes-og fritidsfiskerne og gjør som dem vil. Dette er en sjanse vi, etter min mening, ikke må la gå ifra oss. Skal vi satse på at NJFF gjør jobben for oss eller skal også hver enkelt gjøre noe?

Ideen må overføres til de andre fylkene rundt hele fjorden (også Drammensfjorden).

Friluftsfjorden!

Link to comment
Share on other sites

Det er stor interesse for Sjøørretprosjektet i Vestfold for tiden.

Det vil bli gjort mye her i tiden fremover, og mange sjøørretfiskere

viser nå stor interesse 

Jeg har stor tro på at sjøørretfisket skal bli enda bedre enn det allerde er her i

Vestfold!!!

Følg oss på Facebook: Sjøørretkultivering i Vestfold 

Link to comment
Share on other sites

Jeg føler at dette ikke kan annet enn å smitte rett over på Østfoldsiden.

/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Jeg har vært veldig engasjert i bekkene rundt i nærområdet, dvs. bekkene som finnes i Onsøy her hvor jeg bor. De fleste bekkene kan bli bedre med tanke på produktivitet, bedre økosystemer til det positive for sjøørreten og det biologiske mangfoldet rundt disse viktige bekkene. Jeg har sett mange hindre som fisken ikke kommer forbi og som ikke kreves all verden å fjerne, men er avhengig av en gruppe eller flere som sammarbeider for fjerne dette. Søppel står for det meste. Vet om flere titalls bekker som burde vært gjort noe med, problemet mitt er at jeg ikke vet hvordan jeg skal gå fram slik at ulike tiltak skal bli gjort. Burde vell meldt meg inn i Onsøy JFF, men tviler på at dette er en gjeng som vil støtte opp nok for å hjelpe bekkene for sjøørreten.

Tips og støtte om hvordan jeg skal gå fram for å drive dette fram tas imot med stor takknemlighet.

Link to comment
Share on other sites

Det er stor interesse for Sjøørretprosjektet i Vestfold for tiden.

Det vil bli gjort mye her i tiden fremover, og mange sjøørretfiskere

viser nå stor interesse 

Jeg har stor tro på at sjøørretfisket skal bli enda bedre enn det allerde er her i

Vestfold!!!

Følg oss på Facebook: Sjøørretkultivering i Vestfold 

Det har jeg også! <<l 

Amund: Fra en amatørs syn; Det aller første tiltaket du gjør er å patruljere dine egne bekker 

Men ikke rydd alt for mye, utenom søppel og dritt som du seff så riktig nevner. F.eks trær/greiner som  kanskje ser ut til å ligge i veien for oppgangen, bør du la ligge, hvis det da ikke er snakk om en total-blokkeringer i form av en meter i diameter nyfelte tømmerstokk. Småfisk trives under busk og tre, og dessuten gir det en god tilførsel av humus, noe som gir en rik grobunn for et godt insektsliv, noe som igjen kommer småfisken til gode.

Link to comment
Share on other sites

Har man tid og energi så synes jeg all jobbing gjennom lokale NJFF-lag er veldig bra. Man kan si mye om organisasjonen, men lokale tiltak kommer ofte i stand gjennom enkeltpersoners initiativ og driv. Klarer man å mobilisere og få med flere så får man det til, og man gjør det også enklere for andre! Håper Vestfold kan bli en god referansehistorie, og at dette smitter videre.   

Link to comment
Share on other sites

  Hva med indre Oslofjorden da? Det er bra at de begynner et sted men jeg tror at indre Oslofjorden alt fra fornebu til bundefjorden sliter enda mer. Ulovlige garn og yrkesfiskere herjer her!

Etter flere år hvor Sollerudstranda skole har prøvd uten hell i Lysakerelva, har endelig OFA kommet inn og satt ting i system og vil hjelpe Lysakerelva. Dette vil garantert hjelpe på. Ofa vil produsere yngel i vinter som settes ut i elva til våren.

Videre åpner laksetrappa i Akerselva og da er det to elver som ikke har produsert mye de siste årene begynne og hjelpe på. Det vil ta tid, men det hjelper på sikt.

Link to comment
Share on other sites

Det høres løpende Jed. Hvis man tar en tur til fiskevollen og generelt til bundefjorden da ser man at mange av de gytebekkene er ikke bare i dårlig kondisjon men bestanden av ørreten i disse områder er veldig redusert. To uker siden fjernet jeg et gammelt sykkel fra en bekk. Trist

/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Link to comment
Share on other sites

En optimist og en pessimist. Jeg er klar over at forskjellene er store på Danmark og Norge men å påstå at man ikke får ut noe av en slik satsing viser bare at noen vil ha alt ved det gamle. Ikke rart Alt om fiske har null interesse for Friluftsfjorden!

Får man flere til å fiske genererer det penger både i form av kroner, og i tillegg har man alle andre positive effekter. Ikke minst på miljøet. Håper ikke noen hører på "eksperten" men skjønner at bare det at vi gjør noe sammen har en stor verdi. La ideen spre seg både rundt denne fjorden og andre steder.

Friluftsfjorden!

Link to comment
Share on other sites

En optimist og en pessimist. Jeg er klar over at forskjellene er store på Danmark og Norge men å påstå at man ikke får ut noe av en slik satsing viser bare at noen vil ha alt ved det gamle. Ikke rart Alt om fiske har null interesse for Friluftsfjorden!

Får man flere til å fiske genererer det penger både i form av kroner, og i tillegg har man alle andre positive effekter. Ikke minst på miljøet. Håper ikke noen hører på "eksperten" men skjønner at bare det at vi gjør noe sammen har en stor verdi. La ideen spre seg både rundt denne fjorden og andre steder.

Friluftsfjorden!

<<l

Link to comment
Share on other sites

Helt enig mes Sarepta her. Turister generer penger til samfunnet uavhengig om ikke grunneiere selger fiskekort.

Sjøørretfiske har jo sitt høydepunkt på vår og høst, ikke mange turister i Vestfold

utenfor sommersesong. Campingplasser/hytteutleie vil jo leie ut til fisketurister

i perioder det er lite belegg, og dette må jo ha en positiv virkning.

Så er det alt det andre som bensin, kjøp av mat/ drikke, fiskeutstyr osv.

På Fyn i Danmark bidrar fisketurismen med over 40 millioner kr. årlig.

Kommunene spytter 4 millioner kr. i prosjektet årlig. Skatteintektene er 4 mill og 7 mill til staten.

4 millioner genererer altså 10 ganger så mye penger som dem bruker. Det er vel det man kan kalle et

godt regnestykke for å få de politiske partiene på banen 

Det vil ta tid å kultivere alle de bekkene som har behov for kultivering, men lysten og

innsatsviljen her i Vestfold er økende for å få til dette. Så får vi se om noen år

hvordan bestanden vil utvikle seg. Den er allerede veldig god, men den har potensiale for

å bli MYE bedre 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ble i siste halvdel av femtitallet bedt med på "lystring" i området søndre del av Gran/Lunner almenning. Var ikke klar over at det var blitt forbudt, min far snakket mye om at i hans ungdom var det meget utbredt og lovlig. Men som sagt, jeg forsto vi var på ville veier da karbidlykta ble slukket da den som ba meg med hørte en tiur som kneppet. Hadde tatt en fisk som var slimet som bare det og slett ikke mat. Fant ut at å fiske på gangsfisk ikke var noe for meg, og har derfor heller ikke fisket etter ørret etter 15 september.

I hvert fall bør folk nå ha såpass vett i skallen at de lar være å drive med nattfiske på denne tiden av året. All fisk som skal gyte er rett og slett "ELSKOVSSJUK"

Magne Fjellstad.

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...