Jump to content

Friluftsfjorden!


Knut Adolfsen
 Share

Recommended Posts

Mange år siden sist jeg skrev om Friluftsfjorden her men ideen er ikke død. Ikke noe nærmere oppfyllelse heller, men så lenge det ikke koster meg noe å holde på, og man stadig får mere motstand enn støtte trigger det en gammel gubbe. Håpet Venstre som viste mest interesse for "prosjektet" og etterhvert interesse for hele fjorden ville ha et verneområde men det endte med en utvannet og lite konkret  "Helhetlig plan for Olofjorden" og da Ingar Heum og jeg fikk SV på Stortinget til å foreslå vern fra Oslo ut til Larkollen/Slagentangen var det kun de pluss Rødt og MDG som stemte for. I tillegg er NJFF, alle miljøorganisasjonene og Oslofjordens friluftsråd tause som Stillehavsøsters. Mener vel at man dermed er nøytral men støtter naturligvis dagens forvaltning. En forvaltning vi lenge har sett resultatene av. Jeg mener vi trenger et pilotprosjekt hvor fiske kun skal foregå med håndsnøre og stang. Teiner når det er lovlig men ikke som i dag hvor krabbeteiner er lovlig hele året og overalt unntatt i hummerreservater. Et bedre sted å lage noe nytt og fremtidsrettet på enn i deler av Oslofjorden finnes etter min mening ikke. Mulig jeg tar feil, men her vi det berøre få negativt, men ha positiv effekt for svært mange. Så har man det med å dele ressursene som tilhører fellesskapet på en mest mulig rettferdig måte. Det gjør man ikke i dag og flertallet synes det er helt ok for sånn har det alltid vært. At det er økonomisk og økologisk dumt ser heller ut til å sementere gamle holdninger enn å inspirere til nytenking. Håper noen her inne tør å tenke nytt og eksemplene på hvor bra vern er finnes mange steder i så ulike land som Kuba og USA. 

Friluftsfjorden!

Link to comment
Share on other sites

Det er liten tvil om at Oslofjorden har behov for en sterk form for medisin. Ufattelig trist å se forfallet som har skjedd, og ikke minst hvor raskt det har gått.

Tenk turistpotensiale med storbyferie med innblanding av rikt fiske litt ut fra kaia, kombinert med laksefiske i Akerselva.

Og ikke minst hvor gøy det var å gå å spotfiske fin torsk på grunnene i februar og mars... Savner fjorden!

Link to comment
Share on other sites

Har ikke abb.så jeg får ikke lest den. Hvilket stoff er det snakk om?

Utslippene i fjorden har endret seg mye, fra biologisk overskuddsmateriale til mer kjemiske komponenter. Skulle ikke forundre meg om dette var av vesentlig betydning. Enkelte steder jeg fisker er det blitt en vesentlig annen fargetone i vannet enn det var tidligere.

Link to comment
Share on other sites

Det er stort sett at brorparten av utslippene fra renseanleggene rundt omkring fjorden renser alt unntatt for nitrogen fra bl.a vår urin. Nitrogen er supermat for trådalger osv kveler  det biologiske mangfoldet. Nitrogenrensing koster hver husstand noen kroner ekstra.

 Kloakken renses for dopapir, bæsj, kondomer, q-tips og andre fremmedelementer.

Men ikke for nitrogen - stoffet som kveler fjorden.

Edited by Terje Bendiksby
Link to comment
Share on other sites

Dette er vel i hovedsak det artikkelen tar opp.

Kystforegangsnasjonen norge følger ikke opp forpliktelser gjort gjennom internasjonale avtaler, for rensing og bevaring av sjøen. Det renses ikke for nitrogen fordi ingen vil ta regningen. Men andre land rundt skagerak/oslofjorden gjør dette, og vann strømmende fra dem hjelper til å tynne ut nitrogenoverskuddet i oslofjorden. N.mengden har femdoblet seg siste 150 år, og siden 90tallet har utslipp av N.økt med 30% fra kloakk/avløp og 19% fra jordbruk.

Skammelig for den rike kystnasjonen Norge.

Link to comment
Share on other sites

Det dukker stadig opp kreative årsaker til at fisken har blitt borte selv om vi ser at fisk lever i fjorden som for eks sjøørret og havabbor. For enkelte er Oslofjorden fra Aker brygge ut til Drøbak. Jeg følger fortsatt bra med selv om jeg fisker mye mindre enn før og i mine områder Holmestrand til Tønsberg er det helt andre forhold enn de man kan se på bilder fra indre fjord. Da Ski havfiskeklubb hadde tur til Drøbak for et par år siden var et problem for mye småtorsk og vi har sett mye småsei og lyr men så de blir borte. Terje skriver at nitrogen er supermat for trådalger men på bilder fra indre fjord er det lite alger men mye død havbunn og fint slam og at slam dreper skjønner de fleste. 

Friluftsfjorden!!

Link to comment
Share on other sites

Tror ikke det er bare en enkelt grunn til kollapsen i oslofjorden. Nitrogen er nok bare en av flere ting, men bidragsytende. I oslofjorden er det mange ting som har gått galt over lang tid. Utslipp, mudring, tråling, overfiske, kjemikaliedumping osv. for å nevne noe

Sjøørretbestandene er desimert så det holder også. Bare en trist brøkdel av hva det var, og spesielt mangelen på stor fisk er bekymringsverdig. 

Link to comment
Share on other sites

Helt enig i at man ikke bare skal fokusere på en årsak. Men for mange år siden hadde jeg kontakt med Hartvig Christie som kan mye om vern. Han fortalte om en da avdød professor i marinbiologi ved UiO som mente at oppvirvlet mudder fra bunntråling var verre enn oljeutslipp for livet i havet.  At vi ikke kan få et område uten bunntråling viser i grunnen at resultatene det kan gi vil man ikke se. Men resultatene finnes utenlands og er bare positive. Fulgt opp med andre restriksjoner og ting som vil ta tid å gjennomføre vil gi oss en mye bedre fjord. Nå har man for eks gitt dispensasjon for å ta opp 250 tonn brisling til i fjorden og det i gytetiden. Både fisk og fugl har brisling på menyen,men vi går foran alt og alle.  

Friluftsfjorden!

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...