Jump to content

Forsøkt jaget bort fra fiskeplass


Recommended Posts

Her kommer et kort sammendrag av saken jeg skreiv litt om i "Sjøørret i sjøen"-tråden.

 

Her er det første innlegget:

Var ute på Snarøya og fisket i kveld. For å komme ned til fiskeplassen, må jeg passere en port hvor det står "privat eiendom og strand", klatre over et gjerde som sperrer fri ferdsel langs strandsonen, og gå langs strandkanten for å komme ut til spissen av en odde. Utenfor denne odden er det 4-5 skjær som ligger etter hverandre, og hvor det helt fint går an å vade ut til den ytterste odden. Etter å ha vært ute et par timer, kommer jeg tilbake til bilen. Der står det en kar. Fatter ringer, og jeg har en telefonsamtale i 3-4 minutter. Denne karen står da rett bak meg og overhører hele samtalen. Når jeg har avsluttet samtalen på mobilen spør karen bak meg om jeg kjenner noen i området her. Nei, det gjør jeg ikke sier jeg. Da sier han at hele området på odden er privat. Jeg henviser da til lov om ferdsel i inn- og utmark, og poengterer at jeg står minst 50 meter fra nærmeste hus når jeg fisker. Hvilket da må være definert som utmark. Jeg har heller ikke sett noen andre mennesker på fiskeplassen, og har følgelig ikke vært til sjenanse for noen. Han sier at loven om ferdsel i inn- og utmark kun gjelder i marka, men ikke på han sitt private område, og at han ikke liker å ha folk rekende rundt huset sitt. Jeg henviser igjen til allemannsretten og lov om ferdsel i mark, hvorpå han understreker sitt og med en nærmest truende tone understreker at han ikke vil se det med blide øyne hvis jeg kommer tilbake igjen. Jeg oppfatter dette som en mulig trussel, men sier til han at jeg kommer tilbake når jeg vil, og fisker på den samme plassen i sjøen så mye jeg vil. Skal ta kontakt med friluftsetaten i Bærum kommune i morgen for å høre hva de sier. Hadde vært fint og fått revet gjerdet som sperrer strandsonen i samme slengen. Noen som har hatt liknende opplevelser på Snarøya?

 

Etter dette har jeg vært i kontakt med friluftsetaten. Jeg har sendt over bilder, kart og har foreløpig fått en positiv tilbakemelding på at vi i alle fall har lov til å bevege oss og fiske i det beskrevede området. Jeg har bedt kommunen vurdere hvorvidt gjerdet som sperrer strandsonen er ulovlig oppsatt. Det ble i vinter opprettet en kystsonegruppe som skal ta seg av slike saker. Klagen min ble tatt opp på et møte den 1.april. Etter dette har jeg ikke klart å komme i kontakt med saksbehandler, men regner med at jeg får et svar over påske. Hele saksforløpet ligger på fluefiske.net. Jeg vil informere om utfall  av saken på denne siden og.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Her kommer et kort sammendrag av saken jeg skreiv litt om i "Sjøørret i sjøen"-tråden.   Her er det første innlegget: Var ute på Snarøya og fisket i kveld. For å komme ned til fiskeplassen, må jeg passere en port hvor det står "privat eiendom og strand", klatre over et gjerde som sperrer fri ferdsel langs strandsonen, og gå langs strandkanten for å komme ut til spissen av en odde. Utenfor denne odden er det 4-5 skjær som ligger etter hverandre, og hvor det helt fint går an å vade ut til de

Nå er jeg av en sånn type da at i en sånn konfrontasjon hadde jeg gitt fyren DASK på stumpen med både stanga og håven min. Jeg faktisk liker sånne situasjoner. Oppsøker dem gjerne....

Får du ikke medhold i saken så oppfordrer jeg alle til å bli med inn til oslofjorden i protest

/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Bra jobba teppesildkongen

/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

 

Jeg følger spent med videre!

Link to post
Share on other sites

Får du ikke medhold i saken så oppfordrer jeg alle til å bli med inn til oslofjorden i protest

/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Bra jobba teppesildkongen

/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

 

Jeg følger spent med videre!

 

hadde vært artig hvis en hel gjeng møtte opp på "hans private grunn"

/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Link to post
Share on other sites

Venter i spenning på hva utfallet blir. Og går det i våres favør, så hadde vært gøy å vært der når han måtte rive gjerdet og tillate andre å benytte seg av friområdene.

 

Jeg har selv vært  der flere ganger, men ikke møtt på vedkommende selv. Men en kompis av meg fikk kjeft så det holdt.

 

Stå på !!!!!

 

-Erik-

Link to post
Share on other sites
Guest Vwing

INNMARK er hustomt og gårdsplasser knyttet til boliger og fritidshus, all dyrket jord, åker, eng, beplantninger, og lignende områder hvor allmennhetens ferdsel vil våre til utilbørlig fortrengsel for eier og bruker. Udyrkede, mindre grunnstykker som ligger i dyret mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, regnes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

Link to post
Share on other sites

INNMARK er hustomt og gårdsplasser knyttet til boliger og fritidshus, all dyrket jord, åker, eng, beplantninger, og lignende områder hvor allmennhetens ferdsel vil våre til utilbørlig fortrengsel for eier og bruker. Udyrkede, mindre grunnstykker som ligger i dyret mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, regnes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

+ Militært område

Link to post
Share on other sites

Heihei folkens!

 

Interessant lesing dette. Et kjedelig, men klassisk tilfelle du beskriver Fiskern35

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Har ikke hatt noe særlig om friluftsloven, men etter en rask titt på friluftsloven (lov av 1957, forkortet fril.) og ut ifra det lille faktum du har kommet med, kan det synes som om du har loven på din side.

 

Hva som defineres som innmark og hva som defineres som utmark fremgår av fril § 1a, hvor det viktigste i ordlyden til innmarksdefinisjonen ligger i "utilbørlig fortrengsel" for eier eller bruker. I dette tilfellet kan jeg ikke se at det er til sjenanse i for eieren i det hele tatt.

 

Definisjonen av utmark i fril § 1a i.f. sikter til mark som er udyrket og som ikke faller inn under definisjonen av innmark ovenfor, som er gårdsplass, hustomt, engslått, kulturbeite og skogsplantefelt.

 

Som en oppsummering av dette er innmark det jeg nevnte i setningen ovenfor og liknende tilfeller hvor ferdsel vil være til utilbørlig fortengsel for eieren. Alt annet er da utmark.

 

At du har lov til å ferdes i vannet, vade, fiske etc. er for meg (ikke nødvendigvis for andre) åpenbart i henhold til norsk lov og hytteeieren har vel egentlig ikke noe han skulle sagt på det. Det som derimot kan være problematisk er om ferdselen i hans inngjerdete område er lovlig, men jeg vet ikke nok om akkurat dette til å komme med min mening. Hadde vært interessant med noe mer info

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

 

Et viktig poeng, som det legges stor vekt på, er formålet til den aktuelle lov. Fril. § 1 er friluftslovens formålsparagraf og er i denne saken viktig for deg ettersom den utrykkelig fremhever formål på friluftsnyternes side, og fluefiske, som du og alle vi andre fluefiskere driver med, faller klart inn under hva som er formålet med friluftsloven å verne.

 

Jeg viser til Fril § 1:

 

§ 1. (Lovens formål)

 

      Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

 

Jeg må understreke at jeg kun har sett på dette i noen få minutter og at det kan være noe jeg har gått glipp av, men etter hva jeg kan se har du loven på din side når det gjelder fisket i skjærgården. Får vel også si at dette er min oppfatning av dette forhold og ikke nødvendigvis riktig

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

 

Om du hadde rett til å gå på hans eiendom etc. er en helt annen sak. Og husk at det er alltid to sider av samme sak!

 

 

Mvh

 

André

Link to post
Share on other sites

Interessant tema. Et område jeg har fisket litt i så har grunneier stengt området for ferdsel med hennvisning til loven om innmark.

Ganske stort område med kulturlandskap. Området er innegjerdet og det går stuter der. Ferdsel skulle ikke være til bry for grunneiger her.

 

Den egentlige grunnen til at han ikke vil ha folk der er at folk ikke klarer å ta med seg søppla si og ikke respekterer de tingene som har synes er rimelig. Som å la være å jage stutene.

 

Jeg vil jo selvsagt ikke konfrontere han med dette men det er intressant å vite litt.

Jeg må innrømme jeg forstår han. En plass som er fin å sitte å speide etter vak på lå det sikker 50 sigarettsneiper-papir-fortomsrester pluss annet drit. Skal ikke spore av tråden mer. Måtte bare få det ut for dette irriterer meg til randen av sammenbrudd

/emoticons/angry@2x.png 2x" width="15" height="15" />

Link to post
Share on other sites

Det du nevner her ruffen er veldig viktig å huske på. Det er alltid to sider av en sak og alle tilfeller vil være ulike. Noen ganger kan man forstå eieren og andre ganger kan man forstå den bortviste. I den saken det her er snakk om vet vi jo ikke hva som har skjedd og forløpet til bortvisningen osv.

 

Hvis man setter seg i eierens sko kan det tenkes at man får en annen mening.

 

Uansett, blir spennende å se utfallet av saken!

Link to post
Share on other sites

Jeg ser ikke helt problemet Robban Fiskern35..

 

edit..

/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Link to post
Share on other sites

Her er et kart over området. Beklager dårlig kvalitet, men det beste jeg kunne fikse akkurat nå.

 

Sirkel 1 er der hvor jeg parkerer bilen

Sirkel 2 er der hvor gjerdet og sjøboden er satt opp

Sirkel 3 er ut på enden av neset. Herfra vader jeg ca. 50 meter ut til et skjær. Fisker meg utover, står noen timer på skjæret, og fisker meg innover igjen.

 

Hvis noen lurer på hvor dette er, så er det bare å søke på strømstangveien, snarøya på gulesider (kart), eller googleearth.

 

Skjønner jo at jeg til noens irritasjon med dette innlegget muligens røper en "hemmelig" fiskeplass, men jeg håper sakens hensikt oppveier dette. Tenk om vi en vakker dag kan få fri tilgang til alle de gode fiskeplassene uten å bli kjeftet på av sinte hus- og hytteeiere.

 

Hvis jeg får medhold i denne saken, vil jeg prøve å legge ut et skriv som kan printes ut, og fremlegges dersom noen opplever "trøbbel".

Link to post
Share on other sites

Hehe, lurer på hvordan du fikk Robban inn i bildet her

/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Går litt fort unna i kveld 

/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Link to post
Share on other sites

Hehe...da jeg spurte han som kjeftet på meg om hvem som hadde satt opp gjerdet, så visste han seff ikke det.

 

Hadde vært fristende med skjærebrenner, eller andre mindre konvensjonelle metoder for å bli kvitt gjerdet og kjeften.

 

Det som jeg er veldig opptatt av nå, er å være saklig, konstruktiv, og bruke de kanalene jeg kan. Jeg er temmelig sikker på at retten er på vår side. Det som tydeligvis ikke nytter, er å begynne å diskutere med grunneier. Det er fort gjort, for min del i alle fall, å hisse seg opp mot grunneieren. Dette kan da slå tilbake på en senere.

 

Legger ved det første svaret jeg fikk av Bærum kommune per e-post. Ser bra ut for oss!!

 

Her er det:

"Det vises til flere henvendelser om saken, senest deres e-post dat,

28.10.08.

 

Natur- og idrettsforvaltningen har fått henvendelser om din forespørsel

fra både plan- og miljøavdelingen og fra kommuneadvokaten (under).

Beklageligvis er det ingen ansatte hos Natur- og idrettsforvaltningen

som for tiden arbeider med slike typer saker. Vi er sterkt

underbemannet. Derfor har Natur- og idrett, med bakgrunn i flere slike

henvendelser, tatt initiativ til at det opprettes en kystsonegruppe hvor

det sitter folk fra ulike avdelinger i Bærum kommune, som i sammen kan

svare på ulike typer henvendelser som går på kystsonen og sjønært areal.

Plan - og miljøavdelingen og Natur- og idrettsforvaltningen arbeider nå

med å opprette en slik gruppe. Vi håper da å få med en jurist fra

kommuneadvokaten og/eller planjuridisk enhet for å få juridisk

kompetanse inn i denne gruppa. Vi håper også å få med personer i

byggesaksavdelingen som kan sjekke opp ulovligheter i strandsonen og

eventuelt foreta seg noe i forhold til eventuelle ulovligheter. Når

denne kystsonegruppen forhåpentligvis kommer på plass er det vårt håp at

vi kan gi en helhetlig tilbakemelding på ulike typer forespørsel om

strandsonen og de kystnære arealene.

 

Når det gjelder din konkrete henvendelse så er dette e privat eiendom

og et uregulert areal. Du satte sannsynligvis bilen på kommunal

grunn(vei), men gikk gjennom en privat eiendom og en privat vei inn til

rundkjøringen i Strømstangveien 50. Natur- og idrettforvaltningen, mener

at store deler av eiendommen må ansees som utmark, men trulig ikke den

private veien. Dersom du hadde gått s.ø. rett ned til sjøen over

regulert friområde, mellom Strømstangveien 41 og 43, og fisket langs

strandkanten mener Natur- og idrettsforvaltningen at ingen kan nekte deg

å fiske da dette området må karakteriseres som et utmarksområde. Natur-

og idrettsforvaltningen har imidlertid ingen hjemmel/ fullmakt til å

bestemme hva de ulike områdene/ arealene kan karakteriseres som. Det er

domstolen som avgjør tvilstilfeller om et område er innmark eller

utmark. Ut fra senere Høyesterettsdommer er det likevel ingen tvil om

hoveddelen av de to eiendommene som ligger ytterst på Strømstangen må

kunne karakteriseres som utmark, og derav kan benyttes av allmennheten på

visse vilkår (gitt i friluftsloven).I følge friluftsloves § 20 skal

kommunen ”dersom det er uenighet om hvorvidt et grunnstykke skal

reknast som innmark eller utmark" gi uttalelse dersom et friluftsorgan

etc. krever svar på dette. I Bærum kommune vil dette bli en politisk

sak da ingen avdelinger i kommunen har delegert fullmakt til å avgjøre

slike typer spørsmål, som f.eks Nesodden kommune har gitt til

administrasjonen. Hva som vil bli utfallet av en utmarks/ innmarks

vurdering innenfor det området du har fisket i er derfor høyst usikker.

Du kan eventuelt ta kontakt med Oslofjordens friluftsråd, OF, for å få

en vurdering derfra.

 

Når det gjelder spørsmålet om gjerdet og bygninger er satt opp ulovlig

så er det Byggesaksavdelingen i kommune som kan gi svar på dette. Ved

henvendelser for å sjekke aktuelle ulovligheter er det fint om en sender

inn bilder med henvisning til gård- og bruksnummer etc. Da vil det være

enklere å orientere seg og gi en konkret tilbakemelding.

 

Lykke til og skit fiske".

 

PS!Jeg gikk ned mellom hus nr.41 og 45. Dette er klarert med kommunen som ferdsel i utmark, og derfor fullt lovlig, men ikke juridisk bindende fra kommunen sin side. Det jeg ønsker nå, er å få fjernet gjerdet og sjøboden hvis det ulovlig oppsatt. Det er dette som ble tatt opp på møtet den 1.april.

 

 

Link to post
Share on other sites
Guest staffan@epost.no

det er lovfestet fri ferdsel langs vannkanten......og dersom man har vett i hue så forstår man at man ikke vasser i hagene til folk eller på jordet til bonden

Link to post
Share on other sites

Bra jobba! Hadde satt av en hel dag ifjor høst for å utforske Snarøya med tanke på nye plasser for å denge etter Havabbor. Stod til og med opp kl 05, som jeg ikke har gjort siden Mike Tyson gjorde comeback på nittitallet. Men det ble dessverre få oppdagelser av nye plasser, da det var umulig å komme seg ned til strandkanten pga eiendommelige møkkafolk. Har vært borte i noe av det samme i Vestfold og Telemark. Stå på rettighetene dine. Det er lettere å få det som man vil når man er 30 år og 1.90cm. Var et helvete når jeg var 15..

Link to post
Share on other sites

Bra jobba! Hadde satt av en hel dag ifjor høst for å utforske Snarøya med tanke på nye plasser for å denge etter Havabbor. Stod til og med opp kl 05, som jeg ikke har gjort siden Mike Tyson gjorde comeback på nittitallet. Men det ble dessverre få oppdagelser av nye plasser, da det var umulig å komme seg ned til strandkanten pga eiendommelige møkkafolk. Har vært borte i noe av det samme i Vestfold og Telemark. Stå på rettighetene dine. Det er lettere å få det som man vil når man er 30 år og 1.90cm. Var et helvete når jeg var 15..

 

Synes det helvete er verre idag, fordi en eller annen dag så er man i dårlig humør og virkelig ikke føler for å trekke seg unna. At man har opplevd dette gjennom hele barndommen gjør det ikke noe bedre, ting har en tendens til å bygge seg opp

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Styrer bevisst unna plasser idag som jeg krangla om tidligere, bare fordi jeg vet at diskusjonslunta ikke er like lang lenger, og det utelukker mange plasser.

Hva jeg mener om hva jeg har rett på blir alltid et kryss på min samvittighet og at jeg trekker meg unna. Ikke av respekt, men fordi jeg vet at blir jeg stående så risikerer jeg at det en eller annen dag kan bli til noe som er lang mer alvorlig enn en diskusjon. Skal jo ikke være nødvendig å føle det slik. Dette har bare blitt verre og verre.

Fulgt tråden din på fluefiske.net og setter virkelig pris på hva du prøver å få igjennom her. Hva med en badge som sier back off. jeg er i min fulle rett.

Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...