Jump to content

Ett godt tips for feilkroka blødende fisk


Sjølvaste Harrkongen
 Share

Recommended Posts

Etter en sak på en amerikansk nettside om att coca cola stopper blødning har jeg testet dette på både harr og ørret,det funker :-)

Prøvde for morroskyld farris og det har samme virkning.

Det er kullsyra som gjør att fiskeblodet koagulerer.

Har for sikkerhetsskyld testet dette hjemme,tok med noen harr,brukte nål og fikk den til og blø,tømte farris ned i halsen på fisken og satte den sammen med noen andre harr i hagedammen til naboen,de lever alle fortsatt :-)

Iallefall, ta med farris som førstehjelp,det kan redde en fin fisk fra og blø i hjel :-)

Jeg synes iallefall det er kjipt og måtte kakke en stor fin fisk, og fint er det jo i fluesoner man må sette ut fisken uansett ,burde nesten vært ett krav og ha med farrisen :-P

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Et annet godt tips er å slå den hardt i hodet. Da slutter den også å blø etterhvert........

 

Satte en 4 kgs laks i en stamfiskkasse i fjor. Den blødde som en gris ved avkroking, men svømte i vei i beste velgående etter 1 time. Kaldt i vannet var det dog. Et alternativ til farrisflaska eller en god kakk i hodet kan jo være et sånt keepingnet som meitefiskere bruker.......

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Det er ikke colaen men kullsyra som er greia her. Anbefaler farris bris , skal ikke skylle mer en Max 5sek før man setter fisken under vann igjen slik att fisken får oksygen igjen. [emoji106] man brukte før i tiden CO2 i vannet for og bedøve fisken visstnok, så i tillegg til att det stopper blødninger og får fiskeblodet til og koagulere så har det en bedøvende effekt . Jeg tok en test på noen harrer der jeg regelrett stakk fisken med nål bak ved gjellene slik att den begynte og blø, deretter ble de satt ut i en hagedam, der tilbragte de sommeren foret på mygglarver man får kjøpt i akvariebutikker. Så gjøres det riktig så overlever fisken dette fint.

Edited by Sjølvaste Harrkongen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg tok en test på noen harrer der jeg regelrett stakk fisken med nål bak ved gjellene slik att den begynte og blø, deretter ble de satt ut i en hagedam, der tilbragte de sommeren foret på mygglarver man får kjøpt i akvariebutikker. Så gjøres det riktig så overlever fisken dette fint

 

Harrkongen.

 

Du som er så opptatt av lover og (fiske)regler. Se under her. Kan du ikke heller bare slå blødende fisk i hardt hodet og ta den med deg hjem? Hvis du ikke liker fisk, gi den til naboen.......

 

EDIT: Det er toskete oppførsel og innlegg som dette som øker motstanden mot C&R som forvaltningstiltak.....

 

 

§ 13.Forsøk, undervisning og medisinsk virksomhet

For å kunne avle, holde, formidle, avlive eller bruke dyr til forsøk, til undervisning i annet enn alminnelig stell og håndtering, eller i medisinsk virksomhet, skal både institusjonen og den ansvarlige for den aktuelle aktiviteten ha tillatelse fra tilsynsmyndigheten.

Tillatelse etter første ledd kan ikke gis hvis formålet kan oppnås uten bruk av dyr, eller hvis dyrene kommer i fare for å bli utsatt for unødige påkjenninger og belastninger. Det skal ikke benyttes flere dyr enn nødvendig, og dyrene skal belastes minst mulig.

I tillatelse etter denne bestemmelsen kan det gjøres unntak fra lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 18 første ledd nr. 3, slik at andre enn veterinær eller fiskehelsebiolog kan iverksette fullstendig eller lokal bedøvelse av dyr.

Edited by Andreas L
Link to comment
Share on other sites

§ 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.

[emoji821]Del paragraf

§ 5.(forvaltningsmål for arter)

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.

Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer.

Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.

[emoji821]Del paragraf

§ 6.(generell aktsomhetsplikt)

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Du som er så opptatt av lover og regler .... Vi kan jo begynne og sette lover og regler opp mot hverandre, tilslutt så ender det hele opp med att vi sportsfiskere får Dyrevernorganinisajonene på nakken [emoji106] jeg tømmer en skvett elvevann tilsatt bittelitt kullsyre, mindre enn i farris bris. Slik att jeg slipper og kakke fisk pga en blødning fra ett hull i ei blodåre mindre enn ett knappnålshode. Det og kakke en fisk på det grunnlaget blir for meg helt feil[emoji106]

Toskete innlegg? Nå fyrer du jævlig oppunder selv! Fang og slipp har blitt bedrevet i alle tider (minstemål, etc.) jeg til dags dato ikke hørt en motstander av fang og slipp klage på att man må sette ut fisken under minstemål, men når max mål blir innført , ja da...[emoji4]

Jeg kakker masse fisk jeg i løpet av sesongen, både ørret og harr. Enten det er for kos rundt bålet, kultivere eller som kattmat[emoji106] Der det er forsvarlig, og jeg fisker stort sett på høstbare bestander. Unntaket er storørret pluss ei lureelv der andre høster av ett underskudd... Får jeg en storørret, eller en ørret i lureelva, ja da får den en skvett med elvevann og kullsyre , den sjansen gir jeg den fisken. Uavhengig av hva du måtte mene Andreas[emoji106]

I din elv, er det dokumentert att du fisker på en høstbar bestand feks?

§ 15.(forvaltningsprinsipp)

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

Høsting og annet uttak av viltlevende planter og sopp er tillatt så langt det ikke truer overlevelsen av den aktuelle bestanden eller begrenses ved lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6.

Det som i denne loven er bestemt om lakse- og innlandsfisk, gjelder også for ferskvannskreps.

Høsting og annen utnyttelse av marine organismer reguleres av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar.

0 Endret ved lover 14 des 2012 nr. 94 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 14 des 2012 nr. 1204), 14 juni 2013 nr. 50 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 673), 28 mars 2014 nr. 9 (ikr. 1 juni 2014 iflg. res. 28 mars 2014 nr. 371).

[emoji821]Del paragraf

§ 16.(høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk)

Vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

Vedtak om å tillate høsting av lakse- og innlandsfisk treffes med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven).

Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.

Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det videre legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som arten gjør.

Tredje og fjerde ledd gjelder ikke ved vedtak om høsting av fremmede organismer.

Edited by Sjølvaste Harrkongen
Link to comment
Share on other sites

Å stikke levende dyr for å se hva som skjer er sånt småunger med dårlig impulskontroll driver med........

 

I det store bildet er ikke dette viktig, du er jo ikke akkurat Pol Pot, men det er dumt å tro at ikke folk med ekstreme meninger om dyrevelferd ikke får med seg hva som skrives på slike forum som dette....

 

Jeg skjønner ikke helt hva all lovteksten du kopierte inn her har med dette å gjøre?

Jeg setter ut det meste jeg får av fisk i løpet av en sesong.

Link to comment
Share on other sites

Det skal ikke brukes mot meg att den metoden ikke er sikker pga uvissheten om att fisken i ettertid kan dø...

Ser det etiske i akkuratt det forsøket Andreas, men jeg synes det er greit og ha litt mer hold i en påstand inne på ett forum hvis man skal anbefale dette til andre [emoji106]

Jeg satte lovene opp mot hverandre Andreas . Slik kan vi sikkert sitte og sitere en god stund. Jeg spurte om du kan dokumentere att storørretbestanden i din elv med tilhørende innsjø har ett høstbart overskudd? Eller står du og piner gytevandrende ørret under gytebestandsmålet for din egen fornøyelsesskyld? Og attpåtil setter dem ut igjen eller kakker dem i hodet fordi du skal rettferdiggjøre en lidelse du 10min i forveien har påført den ? [emoji6]

Står for det jeg legger ut her jeg...jeg fisker også for fornøyelsen sin skyld...bare det er nok til og få dem på nakken [emoji106]

Edited by Sjølvaste Harrkongen
Link to comment
Share on other sites

Jeg spurte om du kan dokumentere att storørretbestanden i din elv med tilhørende innsjø har ett høstbart overskudd? Eller står du og piner gytevandrende ørret under gytebestandsmålet for din egen fornøyelsesskyld? Og attpåtil setter dem ut igjen eller kakker dem i hodet fordi du skal rettferdiggjøre en lidelse du 10min i forveien har påført den ?

 

Storørretelva du sikter til er nok ikke min elv, men der er det mange ildsjeler som jobber hardt for å opprettholde en unik bestand. Høstbart overskudd har den knappest, så der sier reglene C&R av all hunnfisk. Jeg setter ut alt jeg får der. 

 

At de fleste her inne piner fisk for sin egen fornøyelses skyld hersker det vel liten tvil om?

 

Men å sette ut blødende småfisk (kilosørret i Rena f.eks.) etter å ha skylt farris ned i halsen på den, det kommer du aldri til å få se meg gjøre....... Den får seg et kakk i hue  :rolleyes:  hhhandjob  partyparty  oooops

 

Det er så sjelden fisk blør, at dette ser jeg på som helt uproblematisk.

Edited by Andreas L
Link to comment
Share on other sites

Det er faktisk ganske store kontraster i regelverket etter om du driver sportsfiske eller forskning. En hver fisker som skal avlive en fisk, kakker den i hodet eller bløgger den (noen gjør ingen ting og latt den kveles). Dette er det faktisk ingen regler i mot når det gjelder sportsfiske. Er fisken derimot i forskningsøyemed så er det meget lite du kan gjøre uten anestesi eller analgesi. det å stikke en fisk med nål for å få den til å blø, for deretter helle farris på såret er i stor strid med loven uten anestesi eller analgesi, hvis det er forskning (og en laaang papirmølle med søknader). i forskning er det heller ikke lov å avlive fisk uten anestesi (narkose).  

 

Etter min mening så kommer det veldig ann på hvor den blør fra. er det fra et sår i munnen, så gir nok dette lite skade på fisken. Stopper farris det så er det jo sånnsett bra. Men man må ikke glemme at farris er surt og ikke er bra og få over gjellene, selv om det er relativt kort eksponeringstid. Blør fisken derimot fra gjellene fra kroking langt bak, så mener jeg det mest rette er og avlive fisken. Gjellene er ikke bare viktig som pusteorgan, men også for ioneutvekslinga mellom fisk og miljø. I ferskvann så har fisken et større ioneinnhold enn miljøet og det kreves mye energi for å opprettholde dette. Ved blødninger fra gjellene så kan dette ha stor innvirkning. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jada jada ser det etiske i det [emoji6][emoji106] som Andreas sier er det sjelden man feilkroker, heldigvis [emoji106] som nevnt bruker jeg elvevann med bittelitt tilsatt CO2. Friskt således når jeg har maskina i bilen og fyller for hver tur[emoji106] så godt det gjøres ligger flaska i vannet ,slik att det er forholdsvis kaldt[emoji106] typisk krokskade er langt bak, altså i blodårene. Når fisken begynner og pumpe blod. Er det ett annet sted i munnen tåler fisken det fint, er det skader på gjeller kakkes fisken uansett. Kommer til og fortsette med dette , særlig på stor og sjelden fisk. Er det en liten som det finnes mange av eller harr i G.lågen så får den ett kakk i hodet og blir kattmat[emoji106] nå får jeg sjelden stor fisk , enda sjeldnere er det att de er feilkroka[emoji106] når den dagen kommer så gir jeg den en sjanse, kall det førstehjelp om du vil, "forskningen "er jeg ferdig med [emoji111]️ men er det mulig og få målt innholdet CO2 mon tro? Latterlig lite på en liter vann må det være, da man bestemmer hvor mye selv. Det står i instruksjonsboka att standard er og fylle i 5sek. Jeg fyller kanskje ett sekund.

En annen mer human måte og teste på er og kakke fisken, knekke nakken, skvise ut litt fiskeblod i en liten kopp,for så og helle bittelitt stash oppi, da vil man umiddelbart se att fiskeblodet slintrer seg. [emoji106]

Ellers så har jeg en sprøyte liggende, på storfisk kan man jo bare sprøyte noen dråper rett på krokskaden og dermed ikke må skulle unødvendig mye stash over gjellene. Man ser tydelig att hullet får en rød hinne som hindrer den og pumpe blodet ut.

Og så vidt jeg har skjønt så skal fisken ut uansett tilstand der fiskereglene krever det...og uansett tilstand er til for att reglene skal funke, skulle alle skylde på att fisken var feilkroka og blødde og med det kunne ta fisk feks over maxmål så hadde man hatt ett problem. Da er det vel like så greit att man stopper den blødningen slik att fisken faktisk overlever [emoji106]

Edited by Sjølvaste Harrkongen
Link to comment
Share on other sites

Må si jeg er imponert over utstyret du drar med deg på fisketur. Med så lite CO2 som du beskriver, så er det nok liten innvirkning.. Driver selv C&R og levende sårbar fisk er bedre enn død sårbar fisk. Tar selvfølgelig opp noe fisk og, men kun hvor det er bærekraftig med et uttak og aldri de største. 

 

Joa du kan måle CO2 i felt, men er mye/dyrt utstyr. Måler du pH så kan du få en fin indikasjon på dette. Evt noen pH strips fra en akvariebutikk. De er langt i fra nøyaktige, men kan gi deg en indikasjon. vann med CO2 vil ha en lavere pH enn vann uten. Når Co2 går ut av vannet, vil det bli en pH økning.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...