Jump to content

Catch-and-Release forskning


RolvS
 Share

Recommended Posts

Kom over denne artikkelen: https://gemini.no/2018/05/fang-og-slipp-er-verre-for-fisken-enn-antatt/

Interessant lesning med objektive data i en diskusjon som ofte tenderer mot føleri. Artikkelen gir ingen krystallklar konklusjon i retning av at "fang-og-slipp burde ikke gjøres" - men støtter opp under å 'kjøre' fisken så kort som mulig, og å ikke ha fisken ut av vannet unødvendig (e.g. for 'poserings-foto'.)

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Denne Gemini-artikkelen er jo rimelig full av føleri. Det skinner åpenbart igjennom at journalisten er skeptisk til C&R. Men jeg er enig i at selve forskningsartikkelen er ganske objektiv og interessant. Den kan leses her:

http://www.fecpl.ca/wp-content/uploads/2018/05/Raby-et-al-2018-FishRes-swim-for-it.pdf

Konklusjonen er vel ikke direkte overraskende: Langtekkelig kjøring og/eller eksponering for luft øker restitusjonstiden, i hvert fall for noen arter. Dette skal være i samsvar med praktiske erfaringer fra folk som fisker i det aktuelle området. Mens korallrev-fisken restituerer er den mer sårbar for angrep fra predatorer, så det antas derfor at det vil være en sammenheng mellom restitusjonstid og dødelighet.

Edited by klepto
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hei,

Fisk tåler mindre enn man tror! Det er spesielt huden eller epidermis som er utsatt ved catch and release. Utenpå fiskeskjellene ligger det ett cellelag som er ca 10-20 celler tykt. Når man finner fiskeskjell i hoven er dette cellelaget brutt og fisken har ett sår. Dette såret kan være inngangsport for infeksjoner, det kan gi osmotiske problemer og generelt være vanskelig for fisken å håndtere. Ved temperaturer i vannet under 7 grader celcius vil ikke epidermis gro. Da blir det enda verre. Skadene oppstår i hoven men er ikke synlig for fisker. Konsekvensene kan være dramatiske med sykdom og død dager og uker etter utslipp. I tillegg kommer stress og redusert mattinttak som følge av stress. Vi har en kort sommer i norge og fisken er avhengig av å spise og vokse før vintersesongen. Etter fangst kan det fort ta noen dager før fisken er i gang med spising igjen. Sjø-ørret fiske tidlig vår ved lav temperatur er ikke å anbefale. Fisken er ganske redusert etter en hard vinter i elva uten mye mat. Når den kommer i sjø er den avhengig av å spise seg opp. Støing med redusert motstandskraft mot sykdom, lav temperatur som hindre at sår gror og catch and release er nok desverre en svært dårlig kombinasjon for fisken!

Fisken overlever kanskje men til hvilken pris? Hvordan har fisken det 2-3 uker etter utslipp? Mange spørsmål her som er ubesvart.  

mvh

tore 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lurer på hvordan gjedda kan overleve å bli skamfert av større individer og sjøørreten kan oveleve angrep fra sel eller andre rovfisk/dyr for eksempel...

Når det er sagt, så er rask landing, minimal håndtering (helst avkroking under vann uten å holde i fisken) å foretrekke.

Fiske med c&r er en lek med liv, ja, men overlevelsen er vel prosentvis rimelig høy. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Poenget er vel her at noen overlever og andre ikke. At en overlever betyr jo ikke at alle overlever eller motsatt. Dette kan du ikke vite noe om på forhånd. Du kan heller ikke vite hvor stor skade den enkelte fisk får. Dette kan være forskjellig fra fisk til fisk og fisker til fisker. En fisker kan behandle to fisk helt ulikt avhenging av hvor og når. Man kan ikke generalisere. Skal man generalisere så bør dette gjøres med fisken og fiskevelferd i hodet. Ikke fiskerens ve og vell. Dette handler om å ta ansvar og behandle fisken som ethvert annet dyr. Jeg fisker og slipper fisk ut som de fleste andre.

Tore

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Heldigvis ovelever en veldig høy prosentandel av fisken en fornuftig c&r prosess, og vi som fisker skal være varsomme.

Men fra naturens side så er det derimot veldig mye fisk som overlever drøyt stygge skader fra f.eks rovfisk/dyr/fugl. Så de kan tåle det utroligste.

Vårt fokus ved fangst, håndtering og gjenutsetting bør være å gjøre den prosessen så skånsom som mulig, slik at vi påfører fisken minst stress og gir den best mulig sjanse til overlevelse.

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dette er nok veldig avhengig av type art. For meg så virker som om ørret henter seg mye raskere enn f.eks Harr som legger seg på siden pronto hvis den får litt uvøren håndtering. Temperatur er også kritisk, det ligger mye ute ang. det og etter det jeg husker så øker dødeligheten ved C&R betraktelig fra 18grader. Men de temperaturene vi har på østlandet nå så bør man faktisk tenke seg om før man fanger mer enn man rett og slett må.

At ørret trenger lang hvile for å gjenoppta matinntaket har jeg flere eksempler på at slett ikke er tilfelle. Korteste tid mellom gjenfangst på en kilosørret jeg har vært borti er på rundt 2 timer. Adferden var normalisert og fisken var like sprek som første gangen. Vanntemperaturen var rundt 13-15grader.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, torese skrev:

Artikkelen forteller det motsatte at fisken tåler mindre enn man tror!

Nei, den vitenskapelige artikkelen forteller slett ikke at fisken tåler mindre enn man tror. Vil anbefale å lese den. I forsøkene som ble gjort ble fisk holdt over vann i opp mot 5 minutter før tilbakesetting. At de da brukte lenger tid på å restuituere seg var som forventet. Egentlig utrolig at fisk kan overleve en slik behandling, som ikke har noe med forsvarlig C&R å gjøre.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Hei igjen,

Artikelen beskriver effekten av stress på oppførsel.  Høyt stress gir endret oppførsel som igjen gjør det lettere for predatorer å fange fisken. På samme måte vil stress i form av motstand dvs en fisk som svømmer til den er tom for krefter få en opphopning av melkesyre som også gjør det vanskelig for den å slippe unna en predator. Fisken er sårbar frem til den får restituert seg. Dette er det forsket mye på.

Desverre sier den ingenting om senvirkninger. Dvs skader på hud og slimhinner som vil gi opphav til sekundærinfeksjoner. Dvs at en fisk som ser helt normal og fin ut vil Kan ha store skader i form av sår som du ikke ser. Finner du skjell i hoven har fisken fått ett sår og en inngangsport for bakterier, sopp eller virus. Det vil kan ta en til tre uker før en slik infeksjon blir synlig. En fisk som fiskes to ganger i løpet av noen timer vil ha større risiko for sår! Svært sjelden at vi som fisker kan se hvordan fisken har det tre uker frem i tid. Som tidligere sagt. Huden til fisken tåler mye mindre enn man tror!

tore

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Er det gjort forskning i våre mest populære elver med storfisk som jevnlig settes ut igjen? Hemsila eller andre feks? 

Er det folk som har egne erfaringer her? Mange av de ørretene blir vel kanskje c&r flere ganger i sesongen og bør jo være en liten indikator på nettopp dette med sopp ol.

Eller er det gjort konkret vitenskapelig forskning på akkurat dette disse stedene? :35_thinking: 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er gjort en del slike forsøk hvor fisk også er merket, og hvor man kan spore den etter gjenutsetting, også dette meg gode resultater mtp overlevelse.

Dyp kroking, lang kjøring og mye håndtering/lufteksponering slår negativt ut. Ørret/sjøørret og gjedde tåler gjenutsetting godt. Observert gjenfangst tyder på det samme.

Problemet med sopp (og dårligere overlevelse mtp gjenutsetting generelt) øker veldig med varmt vann på "våre" arter.

-----

Jeg har så vidt skummet litt i artikkelen klepto viser til, og ser frem til å lese den i helgen når tiden er litt bedre. Synes slike ting er interessant

 

Link to comment
Share on other sites

Husker jeg så en reportasje om Hemsil-forsøket en gang i verden. Rimelig sikker på at det var biter fra Nilssens film jeg så; trodde først NRK (det var en reportasje 09/06 2012 - her: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA02060912/09-06-2012 - men det var ikke den jeg husket. Snutten er 20 minutter inn i programmet.) Mulig det var en Lars&Lars reportasje på vgtv...? Den heiteste kandidaten i så måte er episode 16 fra 2011, ettersom den ikke er tilgjengelig noe mer... :D Sannsynliggjort av at Nilssen selger filmen på DVD.

Innholdet av reportasjen var i alle fall nok til å overbevise meg personlig om at (riktig) CnR er forsvarlig. Spesifikt empirien som viser at ørretten var raskt tilbake på standplass for å spise etter release, at den ikke viste tegn til traumatisering, og at de aller fleste ørretene overlevde hele forsøksperioden.

Når det gjelder smerte; fisken kjenner nok ubehag, men den kjenner sannsynligvis ikke smerte på samme måte som oss (e.g. den har ikke neocortex, som er antatt nødvendig for å gi oss en opplevelse av lidelse/smerte. Som alt det er verdt å spekulere i, er ikke dette heller helt åpenbart. Illustrasjon av hvor diskusjonen står rent akademisk: "https://animalstudiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=animsent")

Om alle tok opp fisken de fikk, er jeg rimelig sikker på at det hadde vært ganske lite igjen mange steder...

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Fisk og smerte er en evig diskusjon den blir nok ikke ferdig med det første. La tvilen komme fisken tilgode. Jeg arbeider for tiden med metaboliter som styrer neuropatiske smerter i pattedyr og mennesker. Vi finner de samme stoffene i fisk. Så om disse ikke styrer smerte i fisk må de gjøre noe annet. Ganske spennende forskning og vi bruker ofte fisk som modell. Svært spennende å finne nye funksjoner til kjente mekanismer.

 

Har dessverre dette som yrke. Men det er vanskelig å uttale seg skråsikkert. Den ene eller andre veien.

 

Mvh

Tore

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ja, all den tid man ikke får fisken til å fortelle hva den opplever, så blir det jo en menneskelig vurdering av hva vi tror den opplever ut fra observerte reaksjoner og målinger.

Men som fagperson, har du noe informasjon om det du forteller om groing av sår på sjøørret som stopper ved ca 7 grader, torese?

(Spør ikke for å være vanskelig eller noe sånt, dette er av interesse rundt sjøørreten og et ønske å lære mer om dette. Mvh Truls)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Truls said:

 

Ja, all den tid man ikke får fisken til å fortelle hva den opplever,

 

Om vi kunne spørre - «Ja nå har du opplevd dette. Vil du svømme uti igjen eller bli middag?» - tror jeg at jeg vet hva svaret blir... :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 minutter siden, Rolv Seehuus skrev:

Om vi kunne spørre - «Ja nå har du opplevd dette. Vil du svømme uti igjen eller bli middag?» - tror jeg at jeg vet hva svaret blir... :)

Hadde nok vært en av de enkleste valgene å ta akkurat det der ja.

Link to comment
Share on other sites

Hei,

Skal finne referanser! Det meste som er gjort er gjort på laks. Jeg lærte selv den harde veien i ett forsøk hvor vi undersøkte egenskaper til fiskeslim. Slimet høste jeg fra levende bedøvd fisk ved å stryke den forsiktig på siden med en slikkepott i myk gummi. Høstet slim med tre dagers mellomrom totalt 2 til 3 ganger altså over en periode på noen dager. Fisken var helt fin ved forsøkslutt men ble stående over påskeferien. Når jeg kom tilbake hadde sår og masse sopp. Den måtte avlives på stedet. Fant litteratur som viste at dette hadde med temperatur å gjøre. Fisken gikk på 4-5 grader om ikke lavere temperatur. Hadde gått bedre om jeg hadde ventet til temp gikk opp. Skal også få lagt inn et bilde av fiskehud. Da vil dere kunne se hvordan hudlaget til fisk som er levende (kontra vår hud som består av døde celler) ligger oppå skjell. Vår hud har i tillegg ett lag keratin som tåler svært mye. Fiskens hudceller ligger ganske ubeskyttet kun dekket av ett tynt lag slim.

 

tore

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder fisk og hjernekapasitet er denne filmen litt morro. Den stiller spørsmål til mye av det vi vet om fisk som intelligente dyr. Kan fisk trenes må de jo ha noe under topplokket. Man ønsker jo ikke å tenke på fisk som kjæledyr type hund eller katt.

tore

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Fisk lærer seg hva som betyr mat, det samme ser man hos akvariefisk, kommer man inntil glasset, åpner foringsluka eller beveger hånda foran så stimer de til, og 'naturlig oppførsel' blir kastet til side. Dette er et skritt videre fra det. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...