Jump to content

oppdrettsinspirasjon


Recommended Posts

Fint at Mikke får vist fram litt skabbete fisk men det er jo bare peanuts.. At maten ser dårlig ut kan nok ha en fin preventiv virkning på mange.
Sånn er det nok mye av jenvt over og det ser nok mye værre ut i andre steder i verden der norske firmaer også har-/fortsetter å herje med oppdrett og produksjon av alle hersens omega-3 produkter. Hele syklusen på alt er jo dømt til å gå til grunne.

Det er veldig synd at ikke flere mennesker forstår dette eller fortsetter å ha skylapper. I min familie har oppdrettslaks vært strengt forbudt å kjøpe/spise i ganske mange år nå. Ikke fan om vi skal spise typ 10 sånne fisker i året og dermed bidra til levebørd for kjeltringer/miljøsvin. Dette mener jeg er noe av det viktigste vi selv kan gjøre for å bidra til minsket produksjon/forurensning. Sitter du her å leser/ser dette å over og synes at det er fælt og spiser laks til middag... ja da kan du bla. takke deg selv.

Det hjelper lissom heller ikke å bare få alt på land, skal det være bærekraftig så må også foret være et materiale som ikke tærer på andre ressurser.  Hjelper fint lite for resten av fiskeribransjen som fisker villfisk at næringskjeden til resten av artene er nær kollaps.
 

Link to post
Share on other sites

Når man ser hvor mye dritt det blir og man vet at lakselus er et problem, så er det ganske vanskelig å forstå at ikke oppdrettere bruker noe av det enorme overskuddet til litt vedlikehold. Det er vel ingen av de som driver med dette som ikke har en fet bankbok osv. Nei det gjelder nok å melke kua tom så godt det går så lenge det er mulig.

Link to post
Share on other sites
11 minutter siden, Rolv Seehuus skrev:

Vil anta dyrevelferden blir dårligere også på land (og den er vel langt under forsvarlig allerede.)

Trur det kan være en riktig antakelse med høyere tetthet av fisk for mest mulig lønnsomhet. Mer sannsynlighet for soppskader, bittskader, infeksjoner og påfølgende behandlinger...

Link to post
Share on other sites

Får man dette på land kan man ha kontroll på avfallet. Dette er meget næringsrikt, og kan brukes som gjødsel for eksempel.

Dessverre er det lite å hante i boikott, men lite man får gjort ellers da penga rår. Ute i verden markedsføres dette som frisk og fin fisk fra rene klare norske fjorder og der lever de i den troen, og bryr seg nok lite om hva som egentlig skjer under mærene så langt borte.

Mye vil ha mer når det kommer til penger, og de som tjener seg rike på dette søker å øke overskuddet mest mulig på kortest mulig tid.

Men hva skjer med verden når vi har ødelagt havet. Blir ikke særlig mye å puste i over tid da...

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Det er litt spesielt at kommunen vedtar ein konkret måte å drive oppdrett på tenker eg, utan at dei har noko fagleg grunnlag å bygge vedtaket på men at det er veldig innspelsbasert. Det som er viktig i oppdrett og all anna matproduksjon er at den er miljømessig bærekraftig, kva typer anlegg som vert brukt er jo irrelevant her. I tillegg er det jo eit interessant spørsmål som Tromsø kommune ikkje seier noko om, nemleg kva landområde skal dei bygge ned for å gje rom til oppdrettsanlegga, kva strandområder og naturområde skal gå med? Håper ikkje dette vert ein sak slik klima vs miljø har blitt, der ein god sak (landbasert/lukka anlegg) trumfar viktige naturverdiar (strandsone og naturområder).

Liker ministeren sin argumentasjon:

Ifølge fiskeriministeren har kommunen nettopp mottatt et betydelig millionbeløp fra Havbruksfondet.

– Da synes jeg det er underlig at man gjør et vedtak nå der man stiller krav til en spesiell måte å drive oppdrett på, som faktisk i dag ikke er i bruk på en kommersiell måte i næringa.

 For når dei har fått pengar og så er dei framleis ikkje nøgd.....dei er vanskelege desse nordlendingane......

Edited by jak
Link to post
Share on other sites
9 hours ago, jak said:

Det som er viktig i oppdrett og all anna matproduksjon er at den er miljømessig bærekraftig, kva typer anlegg som vert brukt er jo irrelevant her.

Første delsetning: korrekt. Andre delsetning: sannsynligvis feil.

Merk fx at lukket != landbasert.

Helt korrekt av kommunen, syns jeg, å legge føringer for hvordan naturressurser skal utnyttes. Retorikken fiskeriministeren bruker er klassisk. Så tvil om kompetanse og intensjoner. Mannen framfor ballen. Tåpelig og særdeles lite kunnskapsbasert.

Link to post
Share on other sites
11 timer siden, Rolv Seehuus skrev:

Merk fx at lukket != landbasert.

 

Nei, det eksisterar ganske mange ulike anlegg på teststadie i dag som er sjøbaserte og som er heilt lukka, der vatnet går igjennom resirkuleringsanlegg og alt slam og avfallsprodukt vert samla opp. Utfordringa er at det er ingen vits i å satse på desse anleggstypane når vanleg konvensjonell teknologi kan brukast, fordi det er billegare. 

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Har egentlig tenkt å være litt rolig med å mene veldig mye i det offentlige om oppdrett. Jeg jobber i Olje/Gass og kan derfor bli oppfattet litt som å kaste stein i glasshus. Men etter å ha vært i bransjen i nesten 10 år og satt meg litt inn i realiteter så har jeg lyst å mene litt. 

JA; Olje/Gass forurenser. Ingen tvil, men det er ikke det som er poenget i denne diskusjonen.

Et lite tankeeksperiment:

Siden Oppdrettsnæringen er den "nye olja", hvorfor kan ikke den behandles på lik linje med olje/gass ? På landanlegget der jeg jobber er det eiendomsskatt. Vi bruker en del areal og dette gjør at Aukra kommune er Norges rikeste.. Såvidt meg bekjent så bruker Oppdrettsselskapene våre fjorder og sjøvann HELT GRATIS... Her BØR det vurderes eiendomsskatt på lik linje med all annen industri. Delingsmodellen, olje og gass skatter 78% av overskudd. Hva med å innføre det samme til Oppdrettsselskap ? Da slipper vi at absolutt all fortjeneste havner hos noen får priveligerte familier som har karret til seg lisenser i haugevis. Tildelingene av slike har som kjent vært svært tilfeldige (for å si det mildt...) De store har kunne kjøpe opp rått og røte..

Så til det store, utslipp.... En liter hydraulikk olje på avveie hos hvilken som helst operatør på Norsk sokkel blir normalt et helvetes styr. Rapporteringer, behandlinger i møter og granskninger som ender med rotårsaksanalyser. Når man ser hva foret til ol (oppdrettslaks) inneholder til tider skulle det nesten ikke vært lov å slippe det i sjøen.. Når man ser på luseksperimentet (må nesten få lov å kalle det et eksperiment) så viser det seg at de har mer eller mindre null kontroll. Hydrogenperoksid slippes rett ut i norske fjorder til stadighet og alle snur hodet en annen veg. Reker i milliontall flyter skalløse på land og OL lobbyen hevder hardnakket at dette ikke er forskningsmessig påvist at de har skylda. HERREGUD... Restfor og medisiner... Lista er lang. Jeg leste en artikkel om utslippene fra min arbeidsplass, altså de fra selve produksjonen, de var så alvorlige at til og med Bellona hadde hivd seg på hylekoret. Det viste seg at utslippene var ca halvparten av det ferga til øya slipper ut i løpet av et år..

Jeg er enig med Rune, her i huset spises ikke ol. Vi spiser laks, men den er fisket selv i elver hvor regelverket for uttak er fulgt.

 

Jan

Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Jan_Haukaas said:

Reker i milliontall flyter skalløse på land og OL lobbyen hevder hardnakket at dette ikke er forskningsmessig påvist at de har skylda.

Dette er for meg en av de mer kilne aspektene - hvem har bevisbyrden? Det burde jo være selvsagt at OL har ansvaret for å tilbakevise påstanden om at lusegifta dreper reker. Slik er det vel andre steder - man må rasjonelt forsvare at en aktivitet er forsvarlig, eller forsvare at ulempene er til å leve med. Kjenner vi noen andre bransjer hvor aktørene kan si «vi kommer til å fortsette aktiviteten intill noen andre viser at det er utrygt.»

Link to post
Share on other sites
×
×
  • Create New...