Jump to content

Leaderboard

 1. Lillevann

  Lillevann

  Medlem NFF - 2017


  • Points

   12

  • Posts

   2051


 2. Kim W

  Kim W

  Medlem NFF - Standard


  • Points

   5

  • Posts

   5250


 3. Bjørnar Luggens

  Bjørnar Luggens

  Medlem NFF - Standard


  • Points

   4

  • Posts

   238


 4. Truls

  Truls

  Medlem NFF - Standard


  • Points

   4

  • Posts

   5017


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/20/16 in all areas

 1. Det at man oppfatter at det skal være en menneskerett å slippe dyra sine ut i villmark uten at de skal være utsatt for fare representerer en merkelig mentalitet. Jeg disponerer en seter hvor det finnes opptegnelser og beskrivelser fra seterlivet langt tilbake i tid. På 1800-tallet var det relativt mye bjørn i det aktuelle området, men det skal ikke ha vært en eneste episode i setras historie hvor bjørnen tok husdyr. Det er beskrevet en episode som opplevdes som truende, men hvor bjørnen trakk seg bort. På den tiden levde bufe og seterjenter relativt tett på villdyr, uten at det ble oppfattet som spesielt traumatisk. Forskjellen fra nå var at man passet på dyra sine. Man fotfulgte de ikke, men det var alltid mennesker i nærheten av beiteområdene. Med dagens sauehold blir det helt annerledes. De bys jo fram som både mat og underholdning. Har forøvrig 2 episoder hvor jeg har støtt på sau mens jeg har gått på ski helt på slutten av året. Da jeg sa i fra til sauebonden ble han egentlig bare sur. Han hadde nok for lengst innkassert erstatning for sauene, og det at han måtte ut og hente ned avmagret sau på snøskuter var nok et ekstraarbeide han godt kunne vært foruten. Jeg vet ikke engang om han gjorde det.
  10 points
 2. Hengende klekkere som skal friste høsttreg ryddefisk..
  4 points
 3. Ulv drepte 1680 sau i 2015 men hva med de resterende 118000 sauene som dør på beite hvert år? At dette skal legitimere å ta ut 75% av den lille norske ulvestammen er mildt sagt uhørt! Det burde være forbudt å slippe sau i utmarka i Norge inklusive fjellheimen uten tilsyn. Undertegnede har også funnet sau delvis innesnødd på fjellet og i Nordmarka har jeg funnet lam som var syke og som ikke kunne gå. Det som er merkelig er at myndighetene ikke gir sauebøndene tilskudd til å omstille seg til eksempelvis storfe eller annet som egner seg bedre enn den håpløse sauen. Slik som det drives i dag kan bare ikke fortsette. De fleste land i Europa lever med rovdyrene bare ikke Norge. De siste dagene er overskriftene i svært mange aviser i hele verden fulle av galskapen som skjer her på berget. Det er mildt sagt flaut å være nordmann i utlandet og vi må vel som Tore M.Nilsen sier at vi kommer fra ett annet land enn Norge. Tar vi med ødeleggingen av fjordene våre og villfisken grunnet oppdrettsnæringen, samt grueavfalldumpingen i nasjonale laksefjorder oppå på det hele, er bildet komplett av en av verdens verste miljøødeleggende land.
  3 points
 4. Takk til artikkelskribenten for en morsom fortelling. Fasit er selvsagt: Hvis du ikke vil fiske i Baltak, ikke dra til Baltak. Hvis du vil fiske i Baltak, dra til Baltak.
  3 points
 5. Åros jeger og fiskerforening inviterer til fluefiskehelg på Skogborg i Åros 4.-6. november. Etter beskjed fra Knut Ruud, finnes det bare to typer fluefiskere: -De som har vært på skogborg -De som juger om at de har vært der :) Se vedlegget for mer informasjon. Her er det og gode muligheter for noen timers sjøørretfiske for de som ønsker det. Bra med sjøørret der.
  2 points
 6. Vi har alle sammen vært borti de "idiotene" som rister på hue hver gang de får høre at vi setter ut fisken igjen etter å ha fotografert og veid den. Jeg er selvfølgelig fullstendig klar over at de aller fleste av oss ikke driver 100% C&R, og heller ikke fotograferer og veier, i hvert fall ikke hver gang! Men jeg tipper likevel at de fleste kjenner seg igjen i hva jeg mener. Tipper de aller fleste av oss også har tenkt litt på det etiske rundt det vi driver med. Det er faktisk ikke så rart at helt utenforstående ofte reagerer som de gjør. Det er jo faktisk en form for lek vi bedriver med levende vesen i andre enden av fortommen. Vi opererer i en slags etisk gråsone vil jeg kalle det. En ting er selve fiskingen, en annen ting som sannsynligvis er enda verre er fluebindingen! Er det fortsatt noen som tror at materialene vi bruker er fra frittgående, selvdøde haner og høner? Jeg har i hvert fall hatt disse tankene i hodet og diskusjonene med andre mange ganger. Jeg har ingen problemer med å forstå folk som er skeptiske til hva jeg driver med. Og en annen ting om hobbyen vår: Om det ikke er en opplest og vedtatt sannhet, så er det i hvert fall ikke så langt der i fra, at mange av oss med noen år på baken skuler og hytter finger mot "guttunger" som googler og surfer seg frem til kunnskap og historikk om hobbyen vår, heller enn å lære og erfare seg denne selv. Mange av oss, og sikkert meg selv inkludert vet liksom best når man diskuterer klekkinger, fluer eller hva nå enn det enn måtte være med disse rekruttene. Ikke noe galt i det egentlig, for sånn skal det være og sånn fungerer det innenfor de fleste fagområder vi sysler med her i livet. Eldste bukken har de hardeste hønna osv. Så til poenget: Jeg registrerer at det faktisk er en god del av oss som har ganske bastante meninger om ting vi nok ikke sitter inne med nok førstehåndskunnskap om selv. Jeg tenker da særlig på jakt og spesielt på rovdyrdebatten med lovlig lisensjakt på Gaupe og Ulv. Ser at mange fluefiskere er sterke motstandere av dette og bruker tidvis sterke ord i diskusjoner på facebook og andre steder. Jeg vil også påstå at disse diskusjonene ofte bærer preg av at motstanderne bruker Google (les: Internett) og dessverre også VG, som kilder i sin argumentasjon. (Jeg skriver dessverre om VG, fordi jeg mener helt personlig, at dette er ei skikkelig drittavis som gjør sport i å prege nyhetssaker med ledende journalistikk) Det skinner så altfor godt i gjennom at mange her ikke har sett de reelle utfordringene en stor rovdyr-stamme faktisk kan være for mange, og det virker som om de tror det er rent lystmord disse jegerne bedriver og at målet er total utryddelse. Burde ikke vi fluefiskere vite bedre? Har vi ikke lært noe fra vårt eget ståsted? Sitter vi ikke og kaster stein rundt oss i et stort glasshus selv her?
  2 points
 7. Takk for mange gode innspill her! Særlig rovdyrdebatten er et brennhett tema der veldig mange har sterke meninger. Enkelte nettforum har jo rene verbale slagmarker der truslene om både tortur og drap, og det som måtte være enda verre, hagler begge veier over frontlinjene. På barrikadene står rekker med ufaglærte, smaløyde sauebønder fra dalstrøka innafor, med skarplada hagler bakpå pick-up`en mot en armada av intellektuelle, dresskledde blåruss fra beste vestkant, med en langhåret rasekatt på fanget og gjerne en arabisk dressurhest i hagen. Ingen av partene viser tegn til å vike og kanonader av kreativt tilpassede argumenter skytes inn av tastatur-artilleri fra begge sider. Det er en strid der det ikke skal tas noen fanger!. Dette er selvsagt å sette ting ytterst på spissen, men det er jo sånn slike debatter skal føres tydeligvis. Det skal helst være helt svart/hvitt. Vi fluefiskere forvalter jo gjerne våre egne vann og elver som vi selv mener er best. I hvert fall gjør jeg det, til en viss grad om ikke annet! Og gjennom lokale fiskeforeninger forvaltes det i en enda større skala. Dette gjøres selvsagt av både egeninteresse og for felleskapets beste. Vi garner opp småfisken og tryta, og setter ut fisk der vi mener det måtte være behov for det. Ikke alltid etter innvilget søknad hos fylkesmannen. Vi hudfletter grunneieren som fisker tomt godvannet vårt med stormaska garn, og vi gråter våre bitre tårer når en jævel av en markfisker har funnet favoritt-fiskeplassen vår. Og et eller annet sted bak i skallen ligger også frykten for at en eller annen idiot skal sette ut gjedde i vassdragene våre også.. På samme måte vil jeg tro bonden eller jegeren forvalter jakt-terrenget sitt. Best mulig tilrettelegging for høstens jaktsesong. Han ønsker vel å se hare, storfugl, rådyr, hjort og elg i skogen sin. Sauehold i utmarka er et eget kapittel! Et eller annet sted går det tydeligvis en grense for hva vi kan tollerere! Vi vil helst ikke ha innblanding av utenforstående innenfor vårt «fagområde», men er likevel ikke veldig lenge om å ta oss friheten til å belære andre på deres felt. I dette tilfellet rovdyrforvaltning. Som om vi likegodt har oversikt over det meste som rører seg i skogen, fordi vi fisker der av og til. Er det bare jeg som føler at vi sitter litt i glasshus her? Jeg har selvfølgelig ingen fasitsvar på forvaltningen av rovdyr i de norske skoger, og ei heller så veldig sterke meninger den ene eller den andre retningen rundt dette. Jeg er kanskje naiv, men jeg mistenker ikke at det finnes et konspiratorisk komplott for å utrydde rovdyrene våre. Det virker i hvert fall ikke sånn i mine hjemtrakter. Jeg tror det sitter noen der ute å styrer dette som kan dette bedre enn meg, og at det er en plan bak den forvaltningen som bedrives. Så kan heller jeg fortsette med det jeg kan..
  2 points
 8. Det bør nok forvaltes med litt slingringsmonn på bestanden også, for det er umulig å holde kontroll på hvor mange som vandrer mellom grensa til Sverige, og hvor mange som felles ulovlig. I dalarne i sverige regnet man at omtrent halvparten av ulvene som forsvant ble felt ulovlig. Sent fra min E5823 via Tapatalk
  2 points
 9. Dette synes jeg er en vanskelig debatt, da frontene er så veldig steile og man vet ikke helt hvilken informasjon som stemmer. Om det er samme etat som holder tellingen av ulv som også holder telling på sel i ytre oslofjord, så føler jeg meg langt fra trygg på at disse stemmer. På et tidspunkt opererte de med en selstamme på noen få individer, men så observerte man på samme tid tre ganger så mange på et skjær... Så hvor mange ulv finnes i Norge, egentlig? Hvilken informasjon stemmer? Hvem skal man tro, politikerne? de hevder jo en ting, men viser med sin praksis noe helt annet... At det kan føles som belastende for enkelte å ha ulv tett på seg tviler jeg ikke på. At man skal ha husdyrhold i Norge synes jeg også er på sin plass. Så hvordan skal man balansere dette, det er mildt sagt vanskelig.De som holder husdyr må nok endre litt holdninger. Og dessverre er det ikke mulig å fortelle ulven hvor den kan og ikke kan være. Jeg er for at ulven skal ha en plass i norsk natur, men at stammen bør forvaltes grundig på en faglig og fornuftig måte. Det bør være en viss stamme, men den bør heller ikke være for stor. Avveiningen der er vanskelig, og jeg har ikke faglig kompetanse nok til å vurdere hvor linjen bør ligge.
  2 points
 10. Rune sa: Det skinner så altfor godt i gjennom at mange her ikke har sett de reelle utfordringene en stor rovdyr-stamme faktisk kan være for mange... Uttrykk som "stor rovdyrstamme" blir tullete å bruke når man diskuterer ulv i Norge. Minst 3 generasjoner nordmenn må dø ut, og nye generasjoner med et mer nyansert syn må spire før man er engang i nærheten av å komme opp mot en "levedyktig" stamme, rent genetisk. Et tredvetalls dyr er en vits og ulven er i Norge så godt som utryddet. Bjørn, gaupe og jerv vil følge. Det er få, om noen land som har et mer frynsete rykte enn Norge. Politikerne prøver å skjule det ved å vise bekymring for regnskogen i Amazonas. Hvis folk spør hvor jeg kommer fra så sier jeg nå Island .
  2 points
 11. Organisere?? Følger tråden i tilfelle det kommer noen gode tips.. her blir det lett kaos nemlig..
  2 points
 12. Jeg har alltid brukt vesentlig av min tid i skog og fjell. Jeg har respekt for jakt som nødvendig forvaltning. Det jeg imidlertid aldri vil forstå er at jegere kan føle glede og tilfredshet over å felle et dyr. Jeg begriper det ikke. Det å sitte å posere ved siden av en død gaupe, som de færreste får anledning til å møte gjennom et langt liv, må jo bare være trist. Likevel ser de glade, fornøyde og stolte ut. Ikke er det mat, og ikke er det vanskelig. Sporjakt på gaupe med store jaktlag, hunder og kommunikasjonsutstyr gir jo ikke gaupa noen sjans i det hele tatt. Så hvorfor synes man det er gøy? Det begriper jeg ikke. Takke meg til de som jakter med kamera og zoom-linser. De kan jeg virkelig forstå.
  2 points
 13. Jeg vil, av rent prinsipielle årsaker, i all ydmykhet, få lov å bemerke at jeg synes det er, i beste fall, Djævelsk LOL at folk som ikke har vært der uttaler seg med tyngde og store ord. Det blir som å skryte av ligget sist helg, når du strengt tatt satt ved bindestikka.. Halefjær er selvsagt usedvanlig sexy, men et ligg var det allikevel ikke. Trådstarter/bylinehaver har i det minste vært på omtalte sted. Det er da noe. Hver sin smak. Jeg innrømmer at jeg var noget skeptisk selv. Er det brygger fulle av folk hvor alle må kaste på tur? Er det drikkepress og folk som uoppfordra hilser og sånt fandenskap?? Jeg ble enormt positivt overraska. DET er nå min mening. Mulig det var reisefølget og ikke den spreke fisken som hang i løse lufta og snappa flyvende skapninger. Jeg synes det er intet mindre enn eiendommelig at det gnåles om settefisk og "nei settefisk kunne jeg aaaaaldri finni på".. Mange av dere vaser rundt i full bunad(som det så villmarkifisert refereres til) i marka hele sesongen og fisker på meget velplassert settefisk. Hvis dere kjente igjen han dere møtte i døra så hils og si god dag mann øksekaft. Det er artig at man "aldri" skal vende tilbake, men har et mål om ti fisk. Enda mer besynderlig blir dette vektede stykket for meg når målet om ti fisk ikke har noe med fluefisket å gjøre, OG at om du nå hatende eller ei først har satt deg det antallsmålet(imponerende, vi har ikke vært i nærheten av det samme) så synes jeg, rent fluefiskemessig at det er rart du ikke tok hintet og bytta til ei nymfe eller flue som likna på ullduppen din.. For meg da(i all enkelhet) handler fluefiske litt om hva fisken vil ha/trigges av... Det handler selvsagt mest om sixpence, simms og drita dyre stenger, river cred og forumlikes. Men litt om hva fisken spiser. Også. Av og til. Så hvis den ville ha noe oransje i overflate så ville jeg vurdert det. Kanskje. Så: jeg synes at Hökensås er allright. Når det ikke blåser kuling. Mange vann å velge blant, lett å komme seg unna folk(gjør meg glad) og fisk som får deg til å kjenne at du lever. Det er klart du ikke føler den samme gleden med svensk settefisk som med norsk settefisk, men patriotismen skal jo ha sitt. Hver sin mening, sier nå jeg.. Dog er det en ubetinget fordel å ha vært tilstede før man uttaler seg. Synes jeg. Jeg synes for øvrig også at å fiske med nymferigg er som å sette garn og kalle det fluefiske. Helt sikkert en brannfakkel, så jeg skal selvsagt melde meg ut av ffs sporenstreks før jeg blir hengt i en alfakrøll. Nu jävlar, det melder 2m/s til uka på østlandet, og settefisken i marka venter!
  2 points
 14. Dette er stort sett ett Vepsebol av et tema å diskutere. Og ikke uten grunn! Uansett hvilke ståsted man har, blir man umiddelbart plassert i enten eller båsen. Om man er for å bestands regulere, og samtidig er jeger, er man i alle fall på tynn is. Og desverre vil jeg si. For jeg kjenner personlig ganske mye folk fra forskjellige miljøer, og vet ingen, som generelt er såvidt opptatt av naturen og dens mangfold sitt beste, som nettopp jegeren på bakgrunn av kunnskap, erfaringer og generasjons beriket historie. Noe som likevel er rimelig betimelig å stille kritiske spørsmål ved i denne saken, er hvorfor Østsiden av Glomma i form av Hedmark og Akershus, skal stå for mer enn 75% av en Ulve stamme, som resten av Norge har så lyst til å ha. Personlig er jeg for Ulv i Norsk natur. Og jeg mener vi i dag har relativt få i forhold til hva Norge som land, burde kunne ha. Men som sagt å ha stort sett hele den etablerte Ulve stammen fordelt på et minimalt areale av Norsk natur, kommer det utrolig lite nyttig og godt ut av. Det finnes store arealer å ta av. Og i den forbindelsen, ville det vært vesentlig mer naturlig å redusere stammen innenfor "sona" til kanskje bare 50 inndivider. Men samtidig la stammen etablere seg med 50 nye i f. eks Oppland og Buskerud. Det burde være rom for f. eks 100 inndivider fordelt på 10 etablerte revirer på Vestlandet. Tilsvarende antall i Nordland/Finnmark. Trøndelag burde jo absolutt kunne hatt en stamme på 50 dyr... På denne måten får alle gleden av å ha Ulv i sine relativt nære områder. Man fordeler opplevelsen og gleden av å ha Ulv til flere enn de som i dag har alt. På denne måten kan man unngå å regulere stammen rundt 100 inndivider innenfor "sona", til kanskje så mange som 4-500 individer, eller enda flere. Og i tillegg berike flere enn bare Hedmarkingene og oss fra Akershus med dette balanserte mangfoldet. Finnmark burde egentlig være et spesielt interessant område. De som er etablerte der med nærings interesser i beitedyr i utmark, er allerede godt forberedt i form av "gjeting" og gode rutiner for å "passe" på dyra sine. Kort oppsummert. Hvorfor ikke se alternative løsninger i en vanskelig debatt? Hvorfor må det handle om en økning/reduksjon innenfor et lite areal, når man kan få i pose og sekk, ved å engasjere landets hele areal?
  1 point
 15. 1 point
 16. Er ikke den fargen veldig 2015?
  1 point
 17. Er det ikke pussig hvordan fakta tar brodden ut av enkelte debatter... Helt enig, og honnør til artikkelforfatter!
  1 point
 18. Sikre kilder sier at den hadde gråbein og det ble følgelig konkludert med at den varulv. Edit: Sorry OT... ;-)
  1 point
 19. Sitte i stua?? Å nei du, orker ikke å høre "ske vi dænse" på tv i bakgrunn når jeg binder fluer. Har heldigvis eget rom til fluebinding, kontor og foto slik at jeg kan gjemme meg bort. Er det noen som har smarte løsninger for spoler/tråd? Orker ikke sånne rør eller bokser hvor man putter ting inn i sirlig orden. Må være skuffetype hvor jeg kan sette de ned på pigg eller stable fornuftig.
  1 point
 20. Og med en dusør på 400.000 uten at noen hybrid enda har blitt funnet er det spikern i kista for min del. Motstanderne hevder selvsagt at hybrider er skutt under tjuvjakt.. Det er utrolig dumt, det burde i såfall vært meldt fra om. Det tror jeg også det hadde blitt om det hadde vært observert. Derfor er hybrid argumentet ute av verden for min del inntil det blir bevist.
  1 point
 21. Tenerife har faktisk ganske bra fluefiske i sjøen, så det er ingen grunn til å ta med dama Havabbor, spansk makrell, multe og travelly. Multe er vanskelig. Små grønne eller brune fluer kan funke på multe. Eller er standard havabborfluer et must. Gjerne teppesilda, clouser og andre fiskeimitasjoner. Morgentimene er nok den beste tiden på døgnet og sitt-on-top kajakk er antagelig bedre enn tråkkebåt. God tur! :)
  1 point
 22. Ser ut som jeg fant den ulykkelige helt av meg selv etter å ha analysert fluene og tenkt gjennom hvem som lager slike fluer. Jeg gleder meg til å bli en million rikere. No police !!
  1 point
 23. Det er veldig viktig å bevare naturen, truede dyrearter o.l., bare ikke i Norge. Helst er dette noe de kan gjøre i fattige land... .....
  1 point
 24. Jeg har samlet det viktigste materialet i en liten mappe med 13-14 rom. Noe materiale deler jeg opp slik at det bare er noe i mappa. Alt annet ligger slengt i 4 skuffer på kontoret. Begynner en ting å bli tomt i mappa, fyller jeg opp fra skuffene. Er det noe jeg ikke har i mappa, ligger det i skuffen de få gangene jeg får bruk for det. I tillegg har jeg laget en tre-kloss for utstyret. Synes egentlig dette fungerer greit. Eirik
  1 point
 25. Det jeg heller ikke forstår så mye av er at et land som Norge, med såpass stort areal i forhold til befolkning, ikke skal kunne ha en oppegående ulvebestand? Hvis ikke vi kan leve med 100 ulv, hvilke land skal kunne huse ulv da? Jeg har selv drevet mye med fuglejakt, og syntes det er en fantastisk fin hobby. Men jeg har heller aldri unngått å bli småkvalm av bilder hvor et helt fotballag av jegere poserer stolt med et dyr de har felt, enten det er rovdyr eller vilt av noe slag. Det ser rett og slett helt tragisk ut. Og jeg er ikke det minste i tvil om at den dagen ulven er borte fra norsk natur, da er det jerven, bjørnen, eller gaupa som står for tur. Sent fra min E5823 via Tapatalk
  1 point
 26. Hei! Jeg har lagt en flue i Fluedatabasen. Om fluen / fisketips: Av og til kan det være forfriskende å ikke bare ha eksakte tørrflueimitasjoner i boksen. Forrige vinter laget jeg fem eksemplarer av “The Allrounder Emerger” i str. 12. Form og detaljer skiller seg mye fra andre tørrfluer og det var derfor en kjærkommen avveksling rent fluebindermessig. Dåpen fant sted i sommer og det var vellykket. Denne flua blir med videre. I utgangspunktet bandt jeg flua for å bruke den som en indikatorflue. Ofte benytter jeg Elk Hair Caddis til det formålet, men krokingsprosenten til EHC er jeg ikke fornøyd med. Ettersom “The Allrounder Emerger” også har bein (!) så satset jeg på denne. Det skulle vise seg fornuftig, men den trengte ikke noen nymfe bundet i krokbøyen…. En utmerket bindeinstruksjon finner du her – av ingen ringere enn opphavsmannen selv Davie McPhail; Hilsen Pål Hedenstad (laget automatisk av Fluedatabasen)
  1 point
 27. Denne filmen var det rett og slett dårlig gjort å legge ut! Har du noen ide om hvor lyst jeg fikk til å fiske nå? Fikk faktisk opp pulsen litt den flotte snutten der. Nei, nå er det ingen bønn, nå må jeg ut og fiske ;-)
  1 point
 28. Her er et lite klipp fra tidligere i år. Var på tur uten fiskeutstyr, bare kamera og ble vitne til en utrolig vakfest, Jan
  1 point
 29. Har vært både i Slovenia og på Hökensås (sammen med Lars Nilssen). Personlig hadde jeg mindre problemer med Hökensås enn Slovenia. På Hökensås vet man hva man får, og hele greia er ærlig og rett fram: Rotenonbehandlede skogstjern som tidligere var fulle av mort, abbor og gjedde fylles opp med oppdrettsfisk, slik at vi fluefiskere skal kunne kose oss med lettfanget, storvokst edelfisk. En slags blanding mellom fornøyelsespark og natur. Slovenia synes jeg derimot var ganske trist, fordi potensialet der er så stort. Fra naturens side er landet et slags Europas svar på New Zealand: Et varmt, gjestmildt fjellandskap med utrolig vakre, næringsrike elver med flotte klekkinger. Bortimot optimale livsbetingelser for laksefisk - lang sesong og perfekt vanntemperatur store deler av året pga av kombinasjonen av høy lufttemperatur og relativt lav vanntemperatur (smeltevann og kildevann). Det kunne vært helt fantastisk der. I stedet velger de å dumpe tonn på tonn med voksen oppdrettsfisk, (mest regnbueørret, men også mye marmorata og harr) i de ganske små elvene, samtidig som de konsekvent markedsfører det som "wild fishing" "wild rainbows and marble trout" o.l. Fisket er minst like unaturlig og fake som i Hökensås. Små kulper i strie fjellelver/bekker holder hundrevis av kilo med fiskekjøtt. På de verste stedene virket det som det var uendelig med regnbueørret, og vi kunne sikkert tatt 100 ørreter over 1 kg på tørrflue i samme kulpen. Alle som har tilbragt noe tid ved et naturlig vassdrag ser straks at dette er bare tull. Som en av de lokale guidene sa det: "yes, most trout rivers in the Balkans have become pig farms, but that´s what the customers want, unfortunately".
  1 point
 30. Veldig bra André Du skal få all infoen du måtte ønske Robert
  1 point
 31. March Brown & Coffin Fly TMC100BL #14 – TMC113BLH #12 –
  1 point
 32. Her er en paraloop klekker med cdc flotør, lett å se ute på overflaten.
  1 point
 33. Ikke noe spesielt, men håper det kan varme naturglade hjerter! Edit: Jeg er ikke så solbrent som det ser ut som!
  1 point
×
×
 • Create New...