Jump to content
Truls K. Johansen

Oppriktig bekymret for OFA-land

Recommended Posts

Det er en uriaspost å forsvare OFA på dette forumet, men derfor er det også på sin plass.

Jeg har fremdeles ikke sett noe til vedtektene til OFA. Noen som har dem? Jeg har heller ikke funnet spor av sakslister til styremøter, protokoller eller styrevedtaket. Noen som har en ide om hvor dette finnes?

Vi kan diskutere, synse, komme med påstander om motiv og generelt klage, men det ser ikke ut til å ha den ønskede effekt. Kanskje man heller bør forsøke å spille etter OFA sine regler, der valg av styremedlemmer, forslag til vedtak og relasjonsbygging kan være klokt?

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er en uriaspost å forsvare OFA på dette forumet, men derfor er det også på sin plass.

Jeg har fremdeles ikke sett noe til vedtektene til OFA. Noen som har dem? Jeg har heller ikke funnet spor av sakslister til styremøter, protokoller eller styrevedtaket. Noen som har en ide om hvor dette finnes?

Ja, du har rett i at det er en uriaspost, men jeg er enig med deg i at det er på sin plass med skryt også.

Hva hadde marka vært uten deres innsats..?

Det er mange grunner til å være takknemlig.

Tidligere har de vært åpne om utsettinger, både vann og antall utsatt fisk ble offentliggjort.

Jeg har ikke funnet noen vedtekter e.l og de senere årene har de ikke gått ut med antall fisk.

Det virker som strategien rundt kultivering har blitt endret, og stadig flere rapporter om utsetting av et langt over bærekraftig antall ørret er satt ut i stadig flere vann, så er det grunn til bekymring, spesielt med tanke på at de ikke lenger offentliggjør tallmateriale, ei heller opplyser de om noe rundt nåværende praksis om man kontakter de.

Utsettinger av alt for høyt antall fisk gjør ikke automatisk at vannet får en stor stamme med flott fisk i god kondisjon noen år senere.

Næringsgrunnlaget vil kunne få seg en alvorlig knekk, og det kan medføre en kollaps i økosystemet i vannet.

Når de selv setter ut 4000 fisk i et vann, for så å oppfordre og fiske ut mest mulig igjen, og kakke mest mulig av den nylig utsatte fisken så er det noe som har skjedd som ikke henger på greip. Hvorfor sette ut en enorm mengde fisk bare for å fiske ut og kakke mest mulig småfisk??

Når det etter dette dukker opp rapporter om tilsvarende masseutsettinger, så er det grunn til å lure på hva de driver med.

For det de har begynt med nå er ikke bra, og det skaper ikke interessante fiskevann i god økologisk balanse.

Nå fisker ikke jeg lenger i Oslomarka, hadde jeg gjort det så skulle jeg gjerne engasjert meg i ofa, men jeg har heller valgt å engasjere meg i kultiveringen her i mitt område hvor jeg selv fisker mest. Om enn mitt engasjement kun er i sin spede begynnelse, så er jeg i hvert fall i gang.

Det er lett å sitte på nett og kritisere. Man bør heller engasjere seg, men disse hendelsene med masseutsettinger er dessverre såpass potensielt alvorlige at her velger jeg å bekymre meg!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nettopp denne holdningen med å holde tilbake informasjon synes jeg er merkelig. Åpenhet rundt utsettinger, i hvilke vann og antall burde da være tilgjengeliggjort for de som er interessert? Med en holdning som i dag vil det jo være rimelig å anta at skepsisen til OFA sin praksis øker og øker når mange samtidig opplever at tidligere gode lokasjoner er sterkt forringet mht kvalitet. Slik det er nå kan det da ikke fortsette, og her tror jeg både tilgjengeliggjøring av informasjon rundt praksis og evnen til å lytte til brukere av marka er formålstjenelig for alle parter. Hvis ikke kan fort OFA ende opp som en rimelig uinteressant og navlebeskuende  aktør. Noe de forsåvidt muligens allerede har blitt.

 

/cato

Edited by Cato H. Drægebø

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er gode eksempler på både åpenhet og fiskekultivering: 

 

Jeg vil anbefale dere å lese årsrapportene. Det er veldig trivelig lesing og et imponerende arbeid hvor man ikke baserer seg på settefisk. 

 

Du finner også to Kraabøl vedlegg hvor man blant annet kommer inn på dette med Vannforskriften. Det er helt avgjørende å vite litt om Vannforskriften dersom en skal mene noe som helst om fiskekultivering i 2016. Som Kraabøl påpeker: Vannforskriften utfordrer settefisk-bransjen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lurte på om det var noe nytt i denne saken?

Blir det noen ordning internt i ofa, så man slipper slike 'episoder'

Hei

 

Ja det er litt bevegelse. Bymiljøetaten skriver:

 

Bekrefter at Bymiljøetaten har fått oversendt oversikter over fiskeutsettinger i OFA’s områder i Oslo. Oversiktene er ikke sammenstilt i en enkelt tabell enda, men vil bli det i løpet av oktober. Kan også orientere om at Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen og Oslo kommune snarlig skal ha et felles møte der vi gjennomgår dataene som nå har kommet inn.

 

De fleste forstår vel at disse tallene nå kommer til å offentliggjøres. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veldig viktig at det offentliggjøres synes jeg.

Uansett hvor man står i denne debatten, så kan man i det minste ha en skikkelig diskusjon rundt dette når man har fakta på bordet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har tidligere vært skeptisk til kritikken som har rettet mot Ofa i forbindelse med senere års utsettingspraksis.

Nå skal jeg beklage min krasse ordlyd i tidligere diskusjon om emnet.

 

Jeg har fått en del opplysninger, og jeg har sjekket litt selv med kilder internt i Ofa og stiller meg bak kritikken rundt utsettingspraksisen som blir mer og mer vanlig.

 

MEN det er veldig viktig å påpeke at flere av de utførende i arbeidslagene, som bidrar med frivillig arbeid er like skeptiske til praksisen.

De bør få honnør for sin innsats, og det er viktig at deres ønske om å bidra til frivillig innsats opprettholdes.

Men dagens praksis må opphøre, og kursen må gjøres om

Share this post


Link to post
Share on other sites

MEN det er veldig viktig å påpeke at flere av de utførende i arbeidslagene, som bidrar med frivillig arbeid er like skeptiske til praksisen.

 

 

Det er riktig av det er flere av de frivillige som er lite tilfreds med dagens OFA praksis. De siste par årene har de også lettet på sløret og fortalt om hva som foregår. Det har vært nyttig, men ikke avgjørende all den tid de inntil videre ikke har turt å stå frem med informasjon.

 

Jeg fikk i dag følgende svar fra Oslo Kommune:

 

"OFA kommer nå til å legge ut utsettingsoversikter på sine hjemmesider med det første, senest før nyttår. Dette er også i tråd med forventninger fra forvaltningsmyndighetene (Fylkesmannen, Akershusfylkeskommune og Oslo kommune). Vi forutsetter at tallene for årene som ikke har blitt publisert de seneste år også blir tilgjengelige".

 

Da er det bare å følge med fremover. I mellomtiden anbefaler jeg alle å sette seg inn i Vannforskriften samt (iallefall vurdere

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) å erkjenne at alle fiskevann har en tålegrense for hvor mange fisk det kan huse. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denne virksomheten er et hån mot de frivillige ildsjelene!

Slik jeg har forstått det er OFA organisert slik at det delegeres ansvar til frivillige "Lagledere". Disse laglederne får ansvar for hvert sitt område/vann, og organiserer flere frivillige for å forvalte og kultivere dette området. Dette kan være uttestinger, eller uttynningsfiske. 
 

Tenk å ha vært lagleder for et område i 15-20 år, hvor man virkelig har lagt sjela si i arbeidet, og jobbet for gode fiskevann. 

Tenk å ha satt 30-40 stk 1-somrige ørreter med 3 års intervall i 15-20 år. Først da begynner de første du satt å bli gamle. Tenk å ha ventet så mange år på at vannet skal ha den balansen som man drømte om. Kanskje disse 200-300 ørretene fra forskjellige årskull ligger akkurat på balansepunktet for hvor mye økosystemet tåler. Plutselig kommer ditt eget styre og pumper 2000 ørreter i vannet. Det er game over. Bare å glemme hele greia. Kanskje du får en ny mulighet i ditt neste liv.

For å ikke tenke på de som har bedrevet den evige kampen med uttynningsfiske, og kanskje endelig begynt å nærme seg en snittvekt på 300 gram. Dette arbeidet er et voldsomt slit. Plutselig kommer ditt eter styre og pumper 4000 ørreter i vannet. 

Å sette fisk i et vann der fisken allerede naturlig reproduserer seg er galskap. Dette er ikke hensikten med settefisk. Dette kan også være lovstridig. Settefisk er ment for vassdrag som ikke klarer å reprodusere på en bærekraftig måte, eventuelt vassdrag som har fått sin reproduksjon svekket som følge av menneskelige inngrep (f.eks vannkraft).

 

Eneste måten å redde dette på er å få fisket ut all denne fisken umiddelbart. Det kan regnes som en usannsynlig oppgave. Den enorme økningen med biomasse vil fullstendig velte økosystemet i vannet. Næringstilgangen vil bare bli mindre og mindre. Fisken vil bli slank, samtidig som bunndyr, insektsliv og plankton vil nedbeitet. Tettheten av disse vil ikke ta seg opp igjen før tettheten med fisk er minsket igjen. La oss si at en ørret kan leve i 20-30 år. Da kan man håpe at det ikke gjøres noen utsettinger i disse vannene de neste 20-30 årene, så kan man begynne på nytt igjen da. Med mindre noen tar ansvar og fisker ut den overflødige fisken.

De frivillige ildsjelene i OFA har mottatt et nakkeskudd, fra sitt eget styre. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

For 1,5 år siden gikk det rykter om at det ble satt mye store fisker fra jorddammene til ofa, samt utsett av store settefisker (7hg-1kg). Dette fikk vi bekreftet fra flere hold innad i OFA. Jeg skrev da et innlegg sammen med Robban på Lars Nilssens blogg som skapte mye sure miner, men poenget var å provosere for å sette fokus på fiskekultivering som på mange måter har manglet retningslinjer og forskning. Vi mener at utsett av små fisk er den riktige veien å gå, da all erfaring tilsier at store fisker klarer seg svært dårlig etter utsett og med veldig lite gjenfangst. Men ved utsett av små settefisker forutsetter det at man må være svært måteholdne og ikke sette for mye. Bedre med for lite enn for mye.

Når det også kommer frem at OFA nå denne sommeren har satt ut et helt absurd antall småfisk rister jeg oppgitt på hodet. Ingenting gjøres riktig. Snakk om å mangle kunnskap innad i ledelsen. Man kan jo spørre seg hvor mye de som jobber på anlegget faktisk er ute å fisker, og når de i tillegg blankt overser laglederes synspunkter er dette for meg en skandale. (Laglederne og frivillige er jo faktisk fiskere og brukere av marka og har et langt bedre innsyn vedr. kvaliteten på fiskevannene). Jeg mener leder i OFA bør ta sin hatt å gå. Her mangler det så til de grader kunnskap, og i tillegg blir det gitt et årsverk for den elendige jobben som blir gjort. Det er tydelig at det ikke engang finnes ydmykhet ovenfor de som gjør en frivillig innsats og genuint ønsker å lage gode fiskevann. Huff!!!

Disse vannene er ødelagt i lang tid fremover.

Edited by Marius_A._Book

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå har OFA bekreftet at de kapitulerer:

 

 

Når man leser denne pressemeldingen, ser man at den er full av påstander som ikke underbygges. Det er mye å sette fingeren på her. Høydepunktet er vel denne setningen: "I Akerselva er det plassert en egen fisketeller som dokumenterer hver eneste fiskepassering, og som ligger tilgjengelig på nett". Det er jo en prestasjon å blande dette inn i kritikken mot forvaltningen av vannene. Det er ikke laks og sjøørret vi diskuterer. Men det er vel slike utsagn man ender opp med når man går tom for argumenter. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ettersom OFA forsetter sin Nilssen kampanje har Lars sett seg nødt til å oppklare: 

 

Så kan jo Bjørn Torp forklare hvordan Nilssen har fått svar. All kommunikasjon har vært på e-post, så det burde jo være enkelt å parere.

 

Mitt tips er at det åpne folkemøtet i januar / februar om utsetting av fisk (i regi av Fylkesmannen, Oslo Kommune og Akershusfylkeskommune) kan bli en ganske sær affære. At NJFF har representanter i OFA's styre og blant de frivillige som støtter opp om dagens OFA praksis, bør NJFF se på med bekymring.

Dette møtet skulle forresten egentlig vært avholdt i høst, men er utsatt. Vi får håpe det blir med den ene utsettelsen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå har OFA offentliggjort lister over fiskeutsettinger de siste 3 årene. Det tok ikke lang tid å finne vann hvor det er satt betydelig mer fisk enn hva de oppgir. Dette er en alvorlig beskyldning - men det er også alvorlig å offentliggjøre lister som ikke samsvarer med det de har satt ut. 

 

Når det gjelder forumet som har forsvunnet kan jeg ikke se at de forklarer dette på www.ofa.no eller på FB. Det er jo litt besynderlig at forumet forsvinner et par dager før man motvillig offentliggjør lister over utsetting av ørret. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En alvorlig beskyldning hadde det vært om det var grunnløse spekulasjoner du kom med. Her bør vi heller kalle det et varskurop synes jeg.

Først hemmelighold, og så en liste om utsetting som forsøker å skjule en sterkt bekymringsverdig utsettingspraksis...

Her er det mange grunner til å rope høyt, og mitt håp er at man nå får satt såpass med fokus på saken at så mange følger med på hva som skjer at nåværende praksis blir umulig.

Men er det noen indikasjon på at dette med å sette slike enorme mengder fisk er planlagt som en fast praksis på utsettingene fremover i tid eller om det har vært kun nå en periode med overgang til nytt settefiskanlegg osv?

Er det forøvrig noen tegn man kan se etter for å klare å anslå ca hvor mange fisk som er satt i et vann..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvor mange vann som er underrapportert er foreløpig vanskelig å tallfeste. Vi får drøfte dette på nyåret.

 

Hva som er planlagt fremover er vanskelig å si. Men skogeier og kommunene burde få driftsplaner fra OFA. Det samme burde vel de frivillige også få (det mest naturlige var vel om de laget langsiktige driftsplaner sammen med anleggsbestyreren - og at disse ikke avvikes med mindre det er noe helt spesielt som har skjedd)  Det eneste som er sikkert er at administrasjonen i Sørkedalen fokuserer på produksjon av fisk -  og ikke tynningsfiske, overflyttingsfiske og bekkerestaurering. 

 

Det er i de mindre vannene man forholdsvis enkelt kan se etterdønningene av utsettinger. Fortrinnsvis i vann man frekventerer ofte og vet hvordan vakbildet pleier å være under ulike forhold. Mindre settefisk vaker villig selv under dårlige klekkinger og man kan nok fort tro at det er satt mer fisk enn det i virkeligheten er. Men kommer man til et vann på størrelsen med en fire-fem fotballbaner, forholdene er dårlige og man nesten til enhver tid kan se 50 vakringer, så er det vel grunn til å tro at det er satt flere enn 50.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Akersus Fylkeskommune sa på møtet for et snaut år siden at de skulle følge opp med nytt møte høsten 2016. Det fikk de ikke til og de har deretter forespeilet et nytt møte "på nyåret". Forrige gang ble folkemøtet avholdt i Galleriet (v Oslo Sentralstasjon). 

 

Det kan nok være litt vanskelig å oppfylle kravene i Vannforskriften når enkelte områder kultiveres stikk i strid med denne. Her i byen har man også en situasjon hvor kommunen har vært med på bygge opp et oppdrettsanlegg i Sørkedalen med stor kapasitet.

Et eksempel er et vann som mange kjenner; Øyungen. Her har man satt ut tilsammen 7500 ørret de siste tre årene. Skal man kultivere vann på denne måten så trenger man "kapasitet", men det harmonerer dårlig med Vannforskriften (og mye annet også 

/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ). Selv om man hadde fjernet den siste nullen, hadde man vært generøs med settefisken her.

 

Samtidig er det mye positivt som skjer. Ser man på omkringliggende områder som  Drammensmarka, Hurumlandet, Romeriksåsen og de øvre delene av Østfold, så kultiveres det nå fornuftig. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...