Jump to content

Oppriktig bekymret for OFA-land


Truls K. Johansen
 Share

Recommended Posts

Jeg er oppriktig bekymret for fisket i området under OFA de kommende årene. Jeg sier dette med alle respekt for OFA, lagene og arbeidstimene legges ned, men dagens politikk fungerer rett å slett ikke. De siste årene har flere hold stilt spørsmål ved at det settes for mye fisk fra Oslo Fiskeadministrasjon. Deres svar har vært å fortsette i samme spor som før, om ikke intensivere utsetting av fisk. Mer at jeg her ikke snakker om diskusjonen rundt for gammel settefisk. Jeg snakker her om mengden. Tidligere gode fiskevann som har blitt forvandlet til småfiskkulper – og eksemplene er mange.

Når jeg teller opp har jeg vært i 24 forskjellige vann som ligger innunder OFA-paraplyen så langt i år. De fleste av disse er vann som tidligere har vært kjent som gode fiskevann, i tillegg til en god del mindre allment kjente og ukjente småvann. Av disse vannene sitter jeg igjen med to vann, som jeg mener har en sunn mengde fisk i seg. Resterende er vann som bærer preg av mye og slank fisk. Det som gjør situasjonene enda verre er at i mange  av vannene kan jeg dokumentere en sunn, god bestand for kun to år siden.

 

Tur etter tur har jeg måtte stå å se at det bokstavelig talt koker av fisk i et av favorittvanna. Der hvor man før var bekymret for at det skulle stå en slukfisker eller gud forby markfisker på favorittplassen, er man i dag mest bekymret for hva OFA kan ha funnet på siden sist. Hundrevis av 150-grammere i lureputter på 100x50 meter. Vannet er ett min mening ødelagt.

 

Har et eksempel på et vann hvor det ble satt hundrevis av fisk i fjor. Dette vannet har tidligere hatt en god bestand, men mye fet fisk opp mot kiloen, og en og annen over. I fjor når fisken ble satt så man ikke noe til disse. Kun ti-femten settefisk per tur. I år har jeg funnet noen av de gamle bamsene i disse vanna igjen, men da i mye dårligere fysisk form enn hva som har vært vanlig for disse vanna. Sist ut var en gammel storhet på 51 centimeter, som i dag kun bikket 950 gram på vekta. Tilfeldig? Ja kanskje, men at hundrevis av tresomrige ørret tapper et lite vann raskt for næring er det vel lite tvil om.

For de av dere som ikke har fisket i Oslomarka de siste årene er det vanskelig å forklare hvor ille det har blitt. Det rett å slett koker av settefisk i mange vann, og en rekker knapt å få flua på vannet før en og annen tusenbroder kaster seg over. Jeg må stille spørsmålet, hva har skjedd mot OFA og hva gjør at de ikke ser de samme tingene som ALLE oss andre ser? Tror de virkelig at vi må få 40 fisk av kliss lik størrelse (ja det har skjedd) per tur for å oppleve fiskelykke?

 

Jeg har forståelse for at marka er for alle. Derfor må det finnes ulike typer vann med ulik fisketetthet og vanskelighetsgrad. Dette betyr ikke (etter min mening) at alle vann, som ikke befinner seg ytterst-innerst med flere timer gange, skal gjøres til småfiskkulper? Med så mange nærvann vi har i Oslo burde faktisk det gå an å få opp gode vann, som man også rekker på en ettermiddagstur etter jobb. Sånn var det før, og sånn bør det være fremover også.

 

Jeg har sett enkelte skylder på fiskepress i disse vannene. Men det er ikke en erfaring jeg deler. Familiefiskerne samler seg i noe få godt kjente vann, hvor man ofte kan rygge bilen frem til parkbenken hvor man kan vippe ut sluken eller marken. Majoriteten av vann i OFA-land virker å ha ganske få fiskere, som er godt fordelt utover de mange vanna. Jeg møter faktisk oftere fiske i områdene rundt Oslo, som ligger uten OFA. Kanskje fordi de her kan vente seg bedre fiske? Dette er vann med samme fiskepress og samme næringsgrunnlag. Likevel får de til å skape gode fiskevann her gjennom sunn forvaltning. Akkurat slik man gjorde i Oslomarka tidligere.

 

Min drøm er at OFA-skal drive en smartere settefiskpolitikk, men mindre og jevnere supplering av fisk. At holdningen skal være at det er bedre med litt for lite fisk, enn for mye, da det tross at er enklere å gjøre noe med. Dette kan kanskje suppleres med oppfordringer fra sentralt om å vise måtehold i små lureputter, og heller henvise de som vil drive matfiske til større vann med bedre kvalitet på fisken fra (fra et matperspektiv) I tillegg håper jeg andre virkemidler tas i bruk. Jeg har enda til gode å se en eneste ruse, minkfelle eller tynningsgarn, selv om dette vil kunne hjelpe en rekke vann med naturlig gode gyteforhold. Et annet virkemiddel kunne være maksmål i enkelte småvann og lureputter.

 

Det som er helt sikkert er at bestandsmerkingen i neste OFA-boka blir betydelig enklere. Bare sett tre fisker (betegnelse for fiskerikt/overbefolket vann) på hele fjøla.

 

 • Like 13
Link to comment
Share on other sites

 • Replies 97
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Truls K. Johansen

Jeg er oppriktig bekymret for fisket i området under OFA de kommende årene. Jeg sier dette med alle respekt for OFA, lagene og arbeidstimene legges ned, men dagens politikk fungerer rett å slett ikke. De siste årene har flere hold stilt spørsmål ved at det settes for mye fisk fra Oslo Fiskeadministrasjon. Deres svar har vært å fortsette i samme spor som før, om ikke intensivere utsetting av fisk. Mer at jeg her ikke snakker om diskusjonen rundt for gammel settefisk. Jeg snakker her om mengden. T

Pål Hedenstad

Det er riktig av det er flere av de frivillige som er lite tilfreds med dagens OFA praksis. De siste par årene har de også lettet på sløret og fortalt om hva som foregår. Det har vært nyttig, men ikke avgjørende all den tid de inntil videre ikke har turt å stå frem med informasjon.   Jeg fikk i dag følgende svar fra Oslo Kommune:   "OFA kommer nå til å legge ut utsettingsoversikter på sine hjemmesider med det første, senest før nyttår. Dette er også i tråd med forventninger fra forvaltningsm

Truls K. Johansen

Diskusjonen om fluevann eller og C&R faller litt utenfor denne debatten synes jeg. Generelt bør man være forsiktig med uttak i små vann og lureputter i balanse. Når det er sagt har det jo også blitt satt i overkant mye fisk i noen av disse fluevannene også. Spesielt i fjor opplevde man at det hoppet og spratt hundrevis av småfisk i ett vann som har levert godt i mange år.   Brage, jeg synes det er bra du melder deg på i debatten. Jeg har selv vært ute og forsvart OFA tidligere, men jeg per

Posted Images

Dette kan umulig være gjort i beste mening... Såpass kunnskap tror jeg det er i OFA, at dette må ha andre motiver enn å "lage" gode fiskevann med en sunn bestand av fisk. Greit å lage noen slike vann for å rekrutering o.a. Men det må ligge andre motiver bak å ødelegge gode/sunne vann på denne måten.

Edited by Vidar Langerud
Link to comment
Share on other sites

Dette var trist å lese. Har tidligere fisket mye i Oslo-marka (mest i Østmarka), og har hatt noen fine vann å oppsøke. Andre vann har vært overbefolket. Men i Østmarka drev i allefall OFA med uttynning i de værste tusenbrødrevannene. Både garn og ruser i innløpsbekken har jeg sett. Dette var for 4-5 år siden.

 

Virkelig alvorlig hvis de fleste av god-vannene er tapt på grunn av utsettinger! Virker ganske høl i hue. Har lest litt av samme bekymringsmeldinger fra Lars Nielssen. 

Link to comment
Share on other sites

Har et eksempel på et vann hvor det ble satt hundrevis av fisk i fjor. Dette vannet har tidligere hatt en god bestand, men mye fet fisk opp mot kiloen, og en og annen over. I fjor når fisken ble satt så man ikke noe til disse. Kun ti-femten settefisk per tur. I år har jeg funnet noen av de gamle bamsene i disse vanna igjen, men da i mye dårligere fysisk form enn hva som har vært vanlig for disse vanna. Sist ut var en gammel storhet på 51 centimeter, som i dag kun bikket 950 gram på vekta. Tilfeldig? Ja kanskje, men at hundrevis av tresomrige ørret tapper et lite vann raskt for næring er det vel lite tvil om.

For de av dere som ikke har fisket i Oslomarka de siste årene er det vanskelig å forklare hvor ille det har blitt. 

 

Tresomrig er vel altfor stor fisk å sette ut? Er ikke de langt over halvkiloen?

 

Er ikke bra dersom det settes ut for mange (og kanskje for store noen ganger) fisk. Vet ikke helt hva tanken bak skulle være.

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Fremstillingen din er i samsvar med hva jeg opplever i Oslomarka – trist men sant (forskjellen er vel at jeg mener det strekker seg ennå litt lengre bakover i tid).

 

Personlig kan jeg leve med at fisket er dårlig. Man venner seg jo til det utroligste.  Men jeg forsoner meg ikke med tanken på at nye sportsfiskere skal møte Oslomarka i en sånn forfatning. Jeg liker heller ikke tanken på at fisk vokser opp på et oppdrettsanlegg, for så å flyttes til et vann hvor det ikke er næringsgrunnlag. Hvor lang tid det tar før et “nedbeita” vann er tilbake i en slags normaltilstand vet jeg ikke.

 

Dessverre er det ikke noe som tyder på at OFA kommer til å endre kurs. Men man får klamre seg til et håp om at Oslo Kommune eller skogeieren går dette litt nærmere i sømmene (selv om de allerede har plasser i OFA’s styre). 

 

Det burde være unødvendig å måtte reise til omkringliggende områder for å få fisk som har god helse. Men det er jo flere og flere som gjør det.

Link to comment
Share on other sites

Fått mye respons i dag, så godt å se at det er flere der ute som opplever det samme.

 

Det hentydes over at OFA har god nok kunnskap, og at det kanskje er andre motiver bak utsettingene en skjer.

Jeg skal forsøke å være litt konspiratorisk rundt dette og dele slik jeg tror det er. Så må gjerne andre med mer innsikt enn meg korrigere meg om jeg tar feil.

 

Først hva vi vet

1) OFA har fått oppgradert sitt settefisk anlegg

2) All fisk fra det gamle anlegget måtte sette ut i forbindelse med oppgraderingen

3) De nye anlegget har større produksjon enn det gamle.

4) Det er observert at OFA sentralt har satt ut fisk, ikke bare gjennom lagene

5) Vi vet at det i år ble satt 4000 en-somrig fisk i ett vann hvor det normalt settes 1000, da en manglet to-somrige fisk i OFA-anlegget.

 

Jeg kom over denne artikkelen hvor det skrives om antall fisk satt ut, samtidig som det klages over for liten kapasitet og behov for modernisering av anlegget.

Merk også avsnittet om "fiskegaranti" som det ble reklamert for.

 

Mine teorier er at OFA har jobbet politisk for å få et nytt moderne anlegg. Jeg er usikker på hvordan dette er finansiert, men la oss anta at det er finansiert gjennom Oslo kommune. Jeg tror det ville sett veldig dumt ut hvis OFA solgte eller destruerte fisken som stod i anlegget fra før samtidig som man hadde argumentert for midler til å øke kapasiteten. Derfor ble fisken satt ut med behovet å bli kvitt fisk, heller enn hva vanna trengte. Vann med minst fisk fra før (les sunneste vanna) fikk mest fisk. Dette ble gjort av OFA sentralt og ikke gjennom lagene, da jeg har vanskelig å se for meg at disse ville støttet utsettingene.

 

Etter at anlegget stod ferdig i fjor måtte OFA nærmest starte på null og full ledig kapasitet. Dermed ender man opp med et anlegg som produserer mye mer 1-somrig fisk enn tidligere. Nok engang vil det være politisk vanskelig å destruere fisken. Derfor må man en ny runde å fordele overskuddsfisk  på de ulike vanna. Alternativet er at man neste år ville sitte igjen med for mange 2-årige, 2-somrige osv.

 

Som sagt. Min beste gjetning, men synes selv at brikkene faller litt på plass i denne historien.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Hvem tar på seg å ta dette (skriftlig) opp med OFA?

Sent from my iPhone using Tapatalk

De svarer dessverre ikke på slike henvendelser. Ikke engang de trofaste sliterne på Ofa Forumet får svar:

 

 

Det er ganske rart at OFA's styre og ikke minst lokallagene til NJFF lar dette passere. Skulle nesten tro det hadde noe med kjøretillatelser osv å gjøre......

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Dette gjør meg oppriktig trist å lese.

Hva har skjedd fra at ofa har administrert fisket i marka til å bli en direkte trussel mot dette.

Det finnes mye kompetanse i organisasjonen, og mange som vil gjøre dette på 'riktig' måte.

Jeg finner det hårreisende at organisasjonen setter ut en helt vanvittig mengde fisk og så går inn for å fiske ut og kakke så mye som mulig igjen.

Det er mange ting her som tyder på en organisasjon i ubalanse, og det du trekker frem som mulige årsaker høres langt fra ulogisk ut.

Det er noe som må ligge bak, og det beste ville være om man med dette klarer å tvinge frem en endring uten at man skremmer bort den kompetansen og dugnadsviljen som finnes i organisasjonen.

Slik som praksis utføres pr i dag med flere dokumenterte hendelser så vil det på et eller annet tidspunkt måtte bli endringer.

Vi får bare håpe at dette ikke vil gjøre ubotelig skade på for mange vann før endringer kommer.

På den annen side, skade er dessverre allerede gjort på flere vann.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I denne tråden kan det være behov for å nyansere inntrykket av OFA. Her er noen punkter å tenke på:

 

1, OFA har gjennom mange 10 år sørget for at det er ørret i OFA vannene. Uten OFA sin kalking og utsetting hadde det vært langt dårligere fiske også forut for de påståtte masse utsettelsene. 

 

2, Det er stort sett bare fluefiskere som klager. 

 

3, For en gjengs hobbyfisker i OFA land er det nok vanskelig å forstå at noen klager over at det koker av fisk.

 

4, Ingen av de som klager har hatt gode konstruktive innspill til løsning. Hvordan kan utsettingspraksisen eventuelt justeres slik at både slukfiskere, markfiskere og fluefiskere blir fornøyde? 

 

5, OFA har ikke noe ansvar for at diverse vann jevnlig leverer storfisk som kan tas på flue. Også fluefiskere må finne seg i at fiske varierer fra år til år.

 

6, Det rekruteres stadig nye fiskere på grunn av OFA sin innsats med utsetting, årbøker og tilrettelegging. Det er bra! 

 

7, OFA driver sin forvaltning av vannene ut fra det OFA til enhver tid mener er best. OFA kan ikke bare ta hensyn til fluefiskere som vil ha stor fisk nå og minst like bra fiske som i gamle dager. OFA ser dessuten forvaltningen av fiskevannene over tidsperioder på mange år. 

 

8, Om 2-3 år kan man få svært godt fiske i marka i akkurat de samme vannene som det klages over idag. 

 

 

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Enig i at man bør nyansere debatten en del, og når det dukker opp en del negativt så er det lett å glemme alt det positive som også gjøres.

At innsatsen og dugnadsånden er god, og at det er mye kompetanse er positive ting som bør skrytes av.

 

Problemet er imidlertid at det dukker opp rapporter fra stadig flere vann om at det er satt ut ALT for mye fisk som har hatt godt fiske allerede.

Problemet kan bli det samme som at man har for gode gytemuligheter. Det blir for mye fisk, og næringsgrunnlaget er ikke tilstede for å fø opp den mengden fisk.

Resultatet kan bli et overbefolket vann med småfallen fisk, og de større fiskene som er der får ikke næring nok med tap av K-faktor.

I verste fall så får man en kollaps i næringsgrunnlaget.

 

Når OFA setter ut usannsynlig mengde fisk, og samme organisasjon går inn for å fiske opp mest mulig småfisk og kakke denne, 

så begynner man jo å lure på hva de driver med.

Og det er dette kritikken og bekymringen retter seg mot.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Fisker du mye i Oslomarka Brage?

 

Jeg fisket og brukt Nordmarka og Østmarka i over 20 år. Videre har jeg lest mange av OFA sine publikasjoner og kjenner godt til organisasjonen. 

Når det er sagt så fisker jeg ikke mye i ferskvann, men jeg kan uansett ikke se at en som fisker mye kan anføre noe endelig bevis for det ene eller det andre. Det er bare observasjoner gjort på fisketur og ikke noe mer enn akkurat det. 

 

Etter mitt syn gjør OFA en utmerket jobb.

 

Slik jeg ser det har endel fluefiskere fått et eierforhold til "sine vann", også mener de OFA ødelegger når fisket ikke står til forventingene. 

 

Nå vet ikke jeg hva dere som klager på OFA har gjort av konstruktive fremstøt for å kommunisere med OFA. Hvis det enda ikke er gjort så bør dere ta kontakt, avtale et møte og diskutere saken. Kanskje dere blir enige om egen fluefiske vann, mindre utsettinger av fisk i noen "go`vann" med vulgata og sist men ikke minst rettet opp i diverse misforståelser.

 

 

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Link to comment
Share on other sites

 

Slik jeg ser det har endel fluefiskere fått et eierforhold til "sine vann", også mener de OFA ødelegger når fisket ikke står til forventingene. 

 

 

Etter som jeg skjønner det er det noen som reagerer på at det tilsynelatende er satt ut altfor mange og til dels for store fisk i mange vann. Man skal vel ikke drive og sette ut fisk som det ikke er plass eller næringsgrunnlag for? En ting er at vi påfører fisk ubehag ved å fiske dem, noe annet er å sette dem ut steder der de vil langsomt sulte i hjel.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Jeg er ganske skeptisk til mye av det dagens OFA står for, og jeg mener at de gjennom de senere år har såvel lukket debatten rundt en sunn forvaltning såvel som å ha bedrevet uvettig utsetting. Noe flere har erfart og bemerket, blant annet på disse sider. Hvor vitenskaplig utsetting av fisk har blitt gjennomført er også et spørsmål som gjerne kunne tydeliggjøres fra OFA. Hvordan de siste år kan betraktes som at de gjør "en utmerket jobb" stiller jeg meg ganske uforstående til. Utmerket jobb for hvem? Og jeg mener at det ikke er "en del fluefiskere som har tatt eierskap til sine vann (og mener at OFA ødelegger når fisket ikke står til forventningene), men at det snarere er "OFA som har tatt altfor lite eierskap til sunn, fornuftig og åpen forvaltning av vannene som OFA rår over".

 

Hvordan noen av de utsettingene som er gjort kan forsvares foruten at det feks er et behov for å tømme anlegget når det skal oppgraderes ser jeg ikke (og dette er jo en syltynn unnskyldning). Og det som har skjedd de siste årene synes ikke å kun tilfalle dette enkelttilfellet.

 

Så er jo spørsmålet om OFA evner å komme tilbake på et fornuftig spor de tilsynelatende bevisst forlot for få år siden.

 

Og jeg tror faktisk ikke majoriteten av aktive markabrukere og fluefiskere (jeg inkuderer meg selv her) på generelt basis er noen sure grinebitere som finner glede i å rope ut frustrasjon dersom det ikke oppleves som det er en reel grunn til nettopp å gjøre det. Og min, kall det mening, er at det er jaggu grunn til å rope ut for full hals.

 

/cato

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Jeg er ganske skeptisk til mye av det dagens OFA står for, og jeg mener at de gjennom de senere år har såvel lukket debatten rundt en sunn forvaltning såvel som å ha bedrevet uvettig utsetting. Noe flere har erfart og bemerket, blant annet på disse sider. Hvor vitenskaplig utsetting av fisk har blitt gjennomført er også et spørsmål som gjerne kunne tydeliggjøres fra OFA. Hvordan de siste år kan betraktes som at de gjør "en utmerket jobb" stiller jeg meg ganske uforstående til. Utmerket jobb for hvem?

 

/cato

 

 

1, Jeg mener OFA gjør en utmerket jobb for de fleste fiskere i marka. Det har de gjort i mange år og vil sikkert fortsette å gjøre det. Jeg har kun sett fluefiskere som klager. 

 

2, Det er nytt for meg at OFA har lukket debatten. Hvis det er slik at OFA ikke deltar i debatten eller ikke svarer på henvendelser, så er det ikke bra. OFA forvalter på en måte felleskapets goder og bør svare, uansett om de vil eller ikke. Hvis det stemmer at OFA ikke tar debatten er jeg muligens enig i tiden kanskje er moden for utskiftninger. Akkurat dette har jeg sett før i andre typer organisasjoner. Hvis det er ønskelig kan jeg godt ta en titt på regelverket omkring OFA sin virksomhet. 

 

3, Det burde være enkelt å løse dette. Jeg så Nilsen skrev at tidligere var det 60 vann forbeholdt fluefiskere. Det er jo noe som kan gjeninnføres, kanskje i kombinasjon med påbudt C&R.

 

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Link to comment
Share on other sites

3, Det burde være enkelt å løse dette. Jeg så Nilsen skrev at tidligere var det 60 vann forbeholdt fluefiskere. Det er jo noe som kan gjeninnføres, kanskje i kombinasjon med påbudt C&R.

 

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Å forbeholde vann for fluefiske synes jeg ikke man bør gjeninnføre. Det er såpass få sportsfiskere i de fleste vannene at dette er unødvendig. Jeg har aldri opplevd det som et problem at noen fisker med mark eller metall i det samme vannet som jeg fisker med flue. Det er stort sett blide og hensynsfulle folk. Dessuten er det ikke tilstrekkelig oppsyn til å gjennomføre dette. 

 

C&R er ikke det Oslomarka trenger de kommende årene....

 

Du må gjerne henge deg med på en fisketur i Nordmarka Brage, så skal du få se hvordan virkeligheten er for oss som driver med feltarbeid  

/emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />. Relativt stor forskjell fra reklamen. Jeg tror du ville blitt veldig skuffet.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 

3, Det burde være enkelt å løse dette. Jeg så Nilsen skrev at tidligere var det 60 vann forbeholdt fluefiskere. Det er jo noe som kan gjeninnføres, kanskje i kombinasjon med påbudt C&R.

 

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

 

Men det har jo ikke noe med fluefiskere å gjøre, det har jo med å utsetting av altfor mye fisk?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Å forbeholde vann for fluefiske synes jeg ikke man bør gjeninnføre. Det er såpass få sportsfiskere i de fleste vannene at dette er unødvendig. Jeg har aldri opplevd det som et problem at noen fisker med mark eller metall i det samme vannet som jeg fisker med flue. Det er stort sett blide og hensynsfulle folk. Dessuten er det ikke tilstrekkelig oppsyn til å gjennomføre dette. 

 

C&R er ikke det Oslomarka trenger de kommende årene....

 

Du må gjerne henge deg med på en fisketur i Nordmarka Brage, så skal du få se hvordan virkeligheten er for oss som driver med feltarbeid  

/emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />. Relativt stor forskjell fra reklamen. Jeg tror du ville blitt veldig skuffet.

 

Tanken var C&R i vann med større fisk, forbehold fluefiskere. 

 

Søkte litt på nett. OFA er en forening som er registret i enhetsregisteret. Det er ingen egen forenings lov i Norge, men de fleste foreninger inkludert OFA har vedtekter. Vedtektene fant jeg faktisk ikke på nett. I vedtektene bør det jo fremgå hvordan styret velges, hvordan men melder inn saker til styrebehandling med mere. Er det noen som har vedtektene? 

 

Jeg tror ikke OFA er underlagt offentleglova, men det er kommunene som har gitt OFA råderett over vannene i kommunene. Så man kan fritt søke om innsyn i avtalene mellom OFA og kommunene. Her kan det hende man finner noe av interesse. 

 

Jeg tar gjerne en fisketur, Pål. Men bli heller med i Oslofjorden i desember. Da blir du ikke skuffet!

 

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Å forbeholde vann for fluefiske synes jeg ikke man bør gjeninnføre. Det er såpass få sportsfiskere i de fleste vannene at dette er unødvendig. Jeg har aldri opplevd det som et problem at noen fisker med mark eller metall i det samme vannet som jeg fisker med flue. Det er stort sett blide og hensynsfulle folk. Dessuten er det ikke tilstrekkelig oppsyn til å gjennomføre dette. 

 

C&R er ikke det Oslomarka trenger de kommende årene....

 

 

Nå er det slik at vi har en rekke fluefiskevann i marka og i disse har vi maksmål. Hvis markfiskere skal slippes til her igjen må man droppe maksmål da de kakker alt,også de store.

Behold fluefiskevannene og de store fiskene. Ellers C&K. 

Link to comment
Share on other sites

Nå er det slik at vi har en rekke fluefiskevann i marka og i disse har vi maksmål. Hvis markfiskere skal slippes til her igjen må man droppe maksmål da de kakker alt,også de store.

Behold fluefiskevannene og de store fiskene. Ellers C&K. 

Jeg trodde ordningen med fluefiskevann var avviklet. Men da var det kanskje bare noen vann som ble avviklet. Smalvann i Østmarka f.eks. 

 

Personlig har jeg liten sans for fluesoner og fluevann. Men OFA området omfatter jo så mange vann at det neppe plager noen.

Link to comment
Share on other sites

Diskusjonen om fluevann eller og C&R faller litt utenfor denne debatten synes jeg. Generelt bør man være forsiktig med uttak i små vann og lureputter i balanse. Når det er sagt har det jo også blitt satt i overkant mye fisk i noen av disse fluevannene også. Spesielt i fjor opplevde man at det hoppet og spratt hundrevis av småfisk i ett vann som har levert godt i mange år.

 

Brage, jeg synes det er bra du melder deg på i debatten. Jeg har selv vært ute og forsvart OFA tidligere, men jeg personlig tror at mye av det gode arbeidet vi har sett i nyere tid kan tilskrives enkeltpersoner enten som del av lagene eller områdeansvarlige. Når jeg nå er bekymret for praksisen vi har sett de siste årene er ikke dette fordi jeg prinsipielt er imot OFA. Tvert om synes jeg det er flott og nødvendig at vi ha en fiskeadministrasjon i marka. Det jeg derimot synes er uheldig er når vi ikke lenger har tillit til at denne fiskeadministrasjonen jobber for å skape et beste mulig fisketilbud for alle, og man frykter at det står andre motiver bak beslutningene som tas.

 

Jeg vet ikke om det er slik at fluefiskere klager mer enn andre. Selv diskuterer jeg mest fiske med andre fluefiskere og det er derfor naturlig at jeg er mest kjent med deres synspunkter rundt situasjonen. Når det er sagt har jeg også møtte meitefiskere og slukfiskere som er oppgitt mengden settefisk. Vi må heller ikke glemme at mange av de som ferdes (eller har ferdedes) mye i marka ofte er fluefiskere. For meg fremstår det som litt rart at OFA sentralt ikke i større grad ønsker å lytte mer til en stor brukergruppe hvor det er mange med svært god kompetanse på både fiske og forvaltning.

 

Det nevnes at «for en gjengs hobbyfisker i OFA land er det nok vanskelig å forstå at noen klager over at det koker av fisk» og her er jeg ikke helt enig. Det er selvfølgelig fint for barna å få fisk, men for de fleste som har fisking som hobby, uansett utstyr, tror jeg de fleste ønsker å få fisk av god kvalitet. Uansett tror jeg nøkkelen her er å ha ett bredt tilbud av vann. Det vil si vann som passer for familier, vann egnet for sluk, vann egnet for mark, vann egnet for fluefiske og vann egnet for flytering og båt. Alle skal trives i marka. Dette er en praksis som har vært brukt med hell i enkelte områder i marka tidligere, før de store utsetningene vi har sett de siste to somrene.

 

Dessverre tror jeg det vil ta mer enn «to til tre år» før vi ser en normalisering av de vannene som er hardest «rammet» av utslippene. For det første forteller sunn fornuft meg at for stor utslipp (og dermed fisketetthet) i ett vann er ødeleggende siden ett vann kun har en viss mengde næring. Dermed vil hver enkelt fisk vokse saktere de neste årene enn hva som er vannets potensiale. Samtidig vil også den samlede mengden byttedyr i vanna gå ned på grunn av økt predasjon. I tillegg bruker en ettåring mer enn to til tre år før den når en fiskbar størrelse.

 • Like 9
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
 • Create New...