Jump to content
Truls K. Johansen

Oppriktig bekymret for OFA-land

Recommended Posts

Fint at OFA har lagt ut tall.

Satt opp en oversikt basert på OFA-tallene, som kanskje er av interesse.

Ble satt 32% mer i 2015 enn i 2014.

Håper å få inn årbok-tallene i Excel etter hvert, men det er en større jobb.

Edited by Truls K. Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fint at OFA har lagt ut tall.

Satt opp en oversikt basert på OFA-tallene, som kanskje er av interesse.

Ble satt 32% mer i 2015 enn i 2014.

Håper å få inn årbok-tallene i Excel etter hvert, men det er en større jobb.

De tallene du legger inn, er det tallene ofa oppgir du bruker?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dødeligheten på ørret i marka er tydeligvis mer en doblet de siste årene, siden en må siden en må sette tre ganger så mye fisk for å opprettholde en stabil bestand.

"De fleste ørretbestandene i Oslomarka er nå ganske stabile, og det suppleres med rundt 25.000 settefisk hver år", Kartboka niende utgave
"De fleste ørretbestandene er nå opparbeidet til å være ganske stabile. Det suppleres med rundt 60.000 ungfisk i marka hver år", Kartboka tiende utgave

Jugde man før? Juger man nå? Eller settes det rett å slett mer fisk?

 

Edited by Truls K. Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har ikke hørt så mye om dette i det siste. I de vannene jeg fisker i OFA-land har jeg ikke merket noe særlig forandring de siste 3 årene i alle fall. Jeg vet at OFA satte ut fisk tidligere i vår, og gledelig nok, så dreier det seg om yngel som naturlig skal få vokse seg store. Etter det jeg har hørt så settes det ut mer yngel enn hva man forventer skal vokse opp, på grunn av predatorer i vannene.

Et par av nærvannene er tusenbrødrevann. Der satte OFA ruser i gytetiden i innløspsbekkene for noen år siden. Om dette har økt snittstørrelsen på ørreten vet jeg ikke, da jeg for lenge siden har slutta å fiske etter ørret på 75g.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I en kommentar til "Lars Nilssen’s blogg om tynningsfiske" publisert den 31. mai 2017 skrev Bjørn Torp, tidligere daglig leder i OFA følgende: "Etter at settefiskanlegget ble bygget om har vi langt færre ørret på anlegget som skal til Marka enn tidligere" (

). Min erfaring over lengre tid har vært at det settes for mye fisk i mange vann, med påfølgende dårlig fiske som resultat. Optimisten i meg tolket derfor Torps utsagn som et varsel om en begrensning i mengden fisk som settes ut.

 

Jeg har alltid vært glad i tall. Derfor er jeg en ivrig leser av OFAs utsettingslister og årsrapport (

. I årsrapporten for 2018 finner man en tabell med samlede utsettingstall for Oslomarka. Tallene viser et interessant bilde over trenden i utsettingene som gjøres. Merk at laks og sjørrett ikke er med i tallene.

Jeg oppsummerer:

1) Mens det i perioden 2006 - 2013 ble satt 31 580 fisk i snitt per år, har det i perioden 2014 - 2018 blitt satt 54 384 fisk per år. Dette tilsvarer en økning på 72,2% i antall utsatte fisk.

2) Da OFA tømte anlegget før oppgraderingen i 2015, ble det satt i overkant av 61 000 fisk. Dette er merket med egen stjerne i årsrapporten som "ett unormalt år da all fisk måtte ut". Likevell ble det satt fisk i tilsvarende mengder i både 2017 (62 600 fisk) og 2018 (53 500 fisk).

Dessverre er tallene stikk i strid med utsagnet fra Torp. Tallene viser at det a) enten har blitt flere vann, eller b) at det settes mer fisk i hvert vann, hvor jeg anser sistnevnte som mest sannsynlig. Trenden i OFAs "forvaltning" går også motsatt vei av trenden i fiskeforvaltning generelt. Det er ingen hemmelighet at fisket er bedre både øst, vest, nord og sør for områdene som forvaltes av OFA, uten at dette kan forklares i områdenes forutsetninger.

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det går kanskje an å prøve seg på en ønskeliste i ønsket rekkefølge

1. tilrettelegge for naturlig produksjon og eventuelt tynnings/overflyttingsfiske

2. Utsetting ved overflyttingsfiske der hvor gyting ikke skjer naturlig

3. Utsett av settefisk, mindre enn tosomrig

 

??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei,

Dokumentet fra undersøkelsen ligger her:

Det står mye matnyttig der som nok er riktig men det er også endel informasjon om overlevelse over flere år som skurrer veldig. Og generelt så er nok overlevelsen høyere på alle årsklasser enn det som står. Jeg har vann som jeg følger opp spesielt og har veldig god kontroll på. I de har jeg gjenfangster på +60% satt ut som 1åring i minst 5år. Og man fanger ikke all fisken, noen er utilgjengelige. Ser samme trenden på 2-somrig. 1-åringer, 2-somrige (1åringen om høsten) og 2åringer har generelt veldig høy overlevelsesrate i minst 5-8år fra de blir satt ut. Forutsatt at de ikke bli kakket i hodet da.

Fra undersøkelsen:

Andelen som overlever til tredje fiskesesong, ble funnet å være:
•treårige: 0,04–0,8 %
•toårige: 0,2–4%
•tosomrige: 5–16 %

Andelen fisk som når fire års alder, er 2–7% for de treårige, 0,2–4 % for de toårige, og 5–16 % for de tosomrige.

Hva skjer videre?
Jeg tror foreningene tar infoen til seg og NJFF vil kanskje pushe litt på dette. Men, flere foreninger ønsker nok å videreføre utsett av stor fisk i visse vann for å selge fiskekort og finansiere andre vann også med småfisk.

Selv har jeg satt 1-åring/2-somrig i våre vann i lange tider, veldig lite 2-åringer og ingen større. Problemet for mange er at de er så utålmodige. De skal sette ut enten smått eller stort. De kan fase ut stor fisk helt ved å sette småfisk i tillegg, gjør det over en periode på 3 år så kan man ikke skylde på at det ikke finnes stor fisk i vannet. Forutsatt at man setter riktige mengder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutter siden, Rune Stokkebekk skrev:

Forutsatt at man setter riktige mengder.

Her er du inne på en slags fasit vil jeg tro. Og den er nok ikke så lett å finne da det vil variere veldig fra vann til vann.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...