Jump to content
RolvS

Ofas utsettingslister for 2017

Recommended Posts

Ofa har lagt ut oversikt over fiskeutsettinger fra 2017. De er å finne her: 

Synlig forskjell fra tidligere er fravær av toåringer, for eksempel. Noen av tallene synes å være store, 2000 fisk er satt ut i Øyungen?

Kan noen gi en litt kvalifisert vurdering av dette tallmaterialet?

Edited by Rolv Seehuus
Typo; 2000>1000

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tenker og yngre fisk er bra - men hvor stor er en ettåring fra annlegg? 

Øyungen, for eksempel, ligger her:

 Jeg tror dette kanskje må være ett av de mest besøkte vannene i Nordmarka? Veldig lett tilgjengelig med to km gange (med relativt bratt stigning) fra parkeringa på Skar. Båt og belly tillatt, vulgata i juni... Mulig mengden kan rettferdiggjøres ut fra et ønske om at folk som besøker vannet skal få fisk i det hele tatt... :13_upside_down:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg synes OFA sin liste virker ganske fornuftig etter min raske gjennomlesning. De større vannene får kanskje i overkant mange, men det er samtidig veldig store vannmasser å boltre seg på. De mellomstore og mindre vannene får heldigvis langt færre eksemplarer, og jeg gjetter at mye av grunnlaget for utsettingene er at det skal kunne høstes fra sportsfiske. Ettåringer er ment å klare å tilpasse seg og vokse seg til før de fiskes på. Forhåpentligvis forvilles de og blir en del av det økologiske systemet de er satt i.

Uansett så er det fornuftig at OFA er åpne om sine planer for utsettinger!

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timer siden, Truls H. Johnsen skrev:

Hvor godt stemmer listene med hva som faktisk er satt ut??

Det er vell det som er det store spørsmålet. Hadde vært gøy å fått tall i fra klekkeriet og sett om det stemmer opp i mot det som står i nevnt liste. Uansett all ære til de som er med og rydder bekker og elver slik at reproduksjon blir en mulighet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er vanskelig å uttale seg om et enkelt år. Man må nesen se det i sammenheng med hva som er satt i de foregående år.

K-faktor er jo en fin indikator på hvordan utsettingene matcher et vann. I så måte var det vel mange som ristet på hodet når OFA bedrev prøvefiske i slutten av oktober i 2016. En rognstinn ørret vil vel ha et noe fortegnet livmål......Meget spesiell forvaltningspraksis dette her...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har statistikk tilbake til 2006, men har et langsiktig prosjekt med å få utvidet denne. Eldre settefisk tall finnes i de gamle årbøkene, men jeg har ikke tatt meg jobben med å få konvertert papirtabellene til data. Nedenfor gjør jeg noen betraktninger, basert på de tallene jeg har.

 

I tabellen nedenfor for ser du en oversikt over utsettingstallene fra 2006 til 2017


 

Observasjoner om antall fisk:  
I figuren nedenfor har jeg tegnet inn antall fisk som er satt pr. år og gjennomsnitt for perioden. I tillegg har jeg lagt inn et rullerende gjennomsnitt av utsettinger som er gjort siste tre år, for å bedre få et inntrykk av trenden.

 

 

Fra figuren ser vi at det ble satt flere fisk enn normalt i perioden 2014 – 2016, med en klar topp i 2015. Sammenligner man utsettingene med snittet for perioden finner man at det ble satt 31% flere fisk mer enn snitt i 2014, 71% mer enn snitt i 2015 og 29% mer enn snitt i 2016.

I 2017 ser vi fra tabellen at det ble satt 29 prosent færre fisk en snitt. Tallet er imidlertid vanskelig å sammenligne med øvrige utsettingstall, da OFA har endret praksis for hvordan de rapporterer utsetting i bekkene.

I listen med utsettinger i 2017 rapporteres utsetting i bekker uten antall. I stedet er det bare markert med «JA» der hvor det er satt fisk. Fra tidligere år, ser vi at det er satt i overkant av 15 000 fisk i disse bekkene. I tillegg ble det i 2017 satt fisk i Djupdalsbekken, Badstudalsbekken og Røyrivvanssbekken, hvor det ikke foreligger data fra tidligere. Tar en høyde for dette er trolig det reelle utsettingstallet for 2017 trolig i overkant av 40 000, hvilket er over snitt.

 

 

Ved første øyekast kan det også virke som om det er et større antall vann hvor det ikke har blitt satt fisk. En opptelling viser at det totalt er 140 vann som er listet med null i utsetting, mot 43 i 2016. En sammenligning mot fjorårets tall viser derimot at listen for 2017 inneholder 335 vann mot 247 i 2016. Av forskjellen på 88 vann som ikke var på 2016 listen, er totalt 61 vann listet med null utsett i 2017 listen. Her må det dog tas noe forbehold om ulike skrivemåter i tabellene kan påvirke tallene.

Oppsummert gjør tallene det ovenfor det vanskelig å argumentere for et moderat utsett i 2017. Spesielt om en tar de høye utsettingstallene fra foregående år i betraktning. Inntrykket av at det er satt færre fisk virker å først å fremst skylde måten dataene er presentert på.

 

Observasjoner  om alderen på utsatt fisk:
Et argument som har vært brukt er at det i dag settes flere fisk, er at fisken som settes står kortere tid på anlegget, og at fisken derfor har høyere dødelighet enn tidligere. Uten å diskutere denne påstanden kan vi se på gjennomsnittsalderen for settefisken. Dette er gjort ved å gi fisken følgende alder:

Figuren nedenfor viser utviklingen i snittalder på fisken som er satt år for år. Her ser vi at snittalderen har variert fra 0,8 til 1,5 frem til 2014. I 2015 ble anlegget tømt, noe som gav et brått fall i snittalderen i 2016, da det ikke var eldre fisk på anlegget. Også i 2017 har det bar blitt satt fisk yngre enn ett år.

 

Det er imidlertid vanskelig å argumentere for at de høye utsettingstallene i 2014-2016 skyldes lavere alder på utsatt fisk. Snittalderen på en ørret satt mellom 2014 og 2016 har vært 1,04 år, mens snittalderen for hele perioden har vært 1,1 år. Den høyeste snittalderen på utsettingene finner vi i 2014, hvor utsettingene lå 31% over normalen for perioden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Truls K Johansen, dette var et godt stykke arbeid. Når du har brukt såpass med tid på å sette opp disse tallene, så har du vel også gjort deg noen betraktninger om det er noen strategisk linje her. Jeg heller mot å tolke tallene som om det ikke er noen ordentlig plan bak fiskeutsettingene til OFA. Ser du noen linje / logikk i dette ut av tallene?

(Nå skal det jo sies at man tømte anlegget for fisk for å bygge et nytt anlegg og det påvirker jo selvfølgelig tallene. Men samtidig så synes jeg det er uforsvarlig å sette fisk ut fra et behov for å tømme et oppdrettsanlegg kontra hva de ulike vannene tåler av ørretutsettinger)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tallene som er presentert stammer jo fra en relativt kort periode, og har kanskje ikke lang nok historikk for å konkludere for mye basert på tallene alene. I hele perioden som er analysert her synes jeg det har vært satt for mye fisk i mange vann i marka. Sånn sett kommer økningen vi har sett de siste årene på toppen av allerede for høye tall.

Det jeg først å fremst synes er meget betenkelig er at det ikke lenger listes hvor mye som er satt i bekker. Er dette fordi de ønsker et lavere totalt på samlet utsett, eller fordi de ikke har god nok oversikt over hvor mye som faktisk er satt? Begge deler er like urovekkende.

Ser man på gjennomsnittsalder og utsetninger før 2012 så ser det ut til at man annethvert år satte færre, men større fisk og flere, men mindre fisk. Jeg finner ingen logikk i hvorfor det skulle være slik, men det er ganske tydelig i dataene.

Etter 2014 er det helt tydelig at oppgraderingen av anlegget har påvirket utsettingstallene. Her det ingen tvil om at andre hensyn, enn å skape best mulig fiske i marka har påvirket utsettingene.

Ser man på enkeltvann finner man at OFAs strategi stort sett består i å sette et fast antall fisk fra år til år. Det jeg derimot synes vi ser mer av de siste årene er disse plutselige massedumpingene hvor man setter flere tusen over normalen i enkelte store vann, samtidig som det dumpes hundrevis i småputter som kanskje maks hadde tålt et titalls fisk.

Resultatet for de store vannene er blitt at fisken ser ut til å klare seg sånn tålig greit frem til den blir omtrent 30 cm og 300 gram, men stagnerer i vekst når den blir gytemoden. Resultatet er at det er mye fisk av små størrelser, mens eldre fisk ofte er tynne og rare.

Når det gjelder de klassiske «lureputtene» synes jeg det har gått enda verre. Blant annet bekrefter 2016 rapporten at det ble satt 300 SY +/- i en av Nordmarkas virkelig gode putter. Putten måler omtrent 100 m x 40 m etter øyemål. Resultatet er at putten som før leverte kilosfisk koker av pinner på 5-7 cm.

Jeg er enig med deg Pål OFA totalt mangler en Strategi (i hvert fall en som setter fisket først) i forvaltningen. Dette synes jeg det bekrefter gang på gang gjennom diverse medier hvor de viser total mangel på vilje for å redegjøre for prinsipper for deres forvaltning.

De som har prøvd å stille kritiske spørsmål til OFA har opplevd at deres innlegg har blitt slettet. Dette på tross av at det stort sett har vært ført en ganske saklig tone mot organisasjonen. I mens fylles Facebook siden av diverse skrytebilder av ørretpinner på 250 gram, eller stamfisk de har fått garna opp av en bekk på høsten.

På toppen av dette hører man stadig rykter om juksing med prøvefiskedata, utsettinger som ikke registreres og manglende dokumentasjon på vurdering om andre tiltak en settefisk i diverse vann. Selv om dette er rykter reflekterer det jo en viss mistillit mot organisasjonen og som kjent er det sjeldent røyk uten ild.

I 2017 planlegger jeg å ikke kjøpe OFA-kort, til tross for at jeg er bosatt som nærmeste til Nordmarka. Dette både fordi jeg ikke ønsker å gi pengestøtte til galskapen som foregår, men også fordi jeg finner null glede av å fiske i Oslo-marka lenger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Truls K. Johansen skrev:

I 2017 planlegger jeg å ikke kjøpe OFA-kort, til tross for at jeg er bosatt som nærmeste til Nordmarka. Dette både fordi jeg ikke ønsker å gi pengestøtte til galskapen som foregår, men også fordi jeg finner null glede av å fiske i Oslo-marka lenger.

Velkommen etter :rolleyes:. Jeg valgte å ikke fiske i OFA området i 2017 til tross for at jeg bor mindre enn 10 minuter på sykkel fra nærmeste ørretvann (og Truls mener nok 2018 selv om det står 2017 i sitatet) Den beslutningen ga meg en bra rekke med fisk fra 1,5 - 2,4 kilo. De er stort sett tatt i alle himmelretninger, relativt tett opp mot OFA området - og det synes jeg er ganske betenkelig.

Og vel så viktig; jeg fikk vel egentlig ingen sånne typiske OFA fisker med k-faktor på 0,9 på forsommeren. Det at fisken man får har bra k-faktor, synes jeg er like viktig som vekta på fisken. I OFA området avbildes det av og til fangster med god k-faktor. Av en eller annen grunn så har de kjøretillatelser de som får disse fiskene. Kanskje ørreten trigges av kjøretillatelser...

Share this post


Link to post
Share on other sites
På ‎03‎.‎01‎.‎2018 den 8.05, Rolv Seehuus skrev:

Ofa har lagt ut oversikt over fiskeutsettinger fra 2017. De er å finne her: 

Synlig forskjell fra tidligere er fravær av toåringer, for eksempel. Noen av tallene synes å være store, 2000 fisk er satt ut i Øyungen?

Kan noen gi en litt kvalifisert vurdering av dette tallmaterialet?

Sånn som tilstanden er i marka, mener jeg det ikke burde vært satt fisk i det hele tatt i 2016 - 2018 (muligens med noen ytterst får unntak), så kunne man prøvefisket i 2018 og vurdert behovet derifra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Truls K. Johansen said:

Jeg har statistikk tilbake til 2006, men har et langsiktig prosjekt med å få utvidet denne.

Dette var supre greier! Litt av en gullgruve du har samlet her Truls :)

Hva slags detaljgrad har du på datamaterialet? Er det på vann/tjern-nivå tilbake til 2006?

Er du villig til å dele tallmaterialet med andre? Dette kunne jeg også tenke meg å kna på :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...