Jump to content

Offisiell redegjørelse fishspot


vlk
 Share

Recommended Posts

Likte denne jeg

 

"Verdiskapning
Fishspot er drevet av folk med genuine intensjoner om å bedre sportsfiskernes interesser. Fishspot markedsfører kun et fåtall elver og innsjøer direkte. Resten av fiskeressursene markedsføres som områder, slik at sårbare vann og vassdrag ikke utsettes for press"

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dette dem driver med her er jævla dårlig prøvelse på brannslukking. ØR blir ikke nevnt, ingen har vel beskyldt FS og Hooked at de driver med Utsetting/Kultivering. At de ikke tjener penger på fiskekort syntes jeg er rare greier, men ser ikke noe problem hvis dem det hadde gjort. Inntektene må da komme fra annonsører og tilskuddet fra stat/kommune. Tatt i betraktning at det har storma rundt ØR over lengere tid virker det på meg at dem prøver og dysse saken om det selskapet ned

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Jeg synes ikke dette høres feil ut i det hele tatt jeg da men….

Som fluefisker så ser jeg heller ingen grunn til rene fluesoner heller.

Det er fisk nok til alle som fisker med stang. Bag limit og kontroll av hvor mange stenger

pr. fisker derimot er jeg for. Kakke fisk er helt greit, men matauk er for grunneiere.

 

Et fint eksempel på galskap er en tur nedover ved Rena. Stoppa sammen med guttungen (4 år den gang)

ved hengebrua(fluesone). Hadde en liten spinnerstang med kastedupp og flueoppheng. Vi gjorde noen kast sammen

og fikk på en på en pen harr. Slapp den pent uti igjen.. Vi var ferdige og klare til å dra vidre, så kommer det da

et par fluehuer som kjefter og smeller..fluesone og alt det pisset der….

Måtte forklare guttungen etterpå at de var febersyke...

 

Bra at noen som Fishspot tar tak, men det må gjennomføres og ikke bare prates om.

Den største utfordringa er å få med seg grunneiere og at det er oppsyn...

 

Sikkert mange meninger om dette men her er min.

 

Mvh Geir

Edited by Geir Pettersen
Link to comment
Share on other sites

Man får bare krysse fingrene og håpe det beste, men jeg skulle uansett gjerne vært disse aktørene foruten.

Om det skulle bli for høyt fiskepress enkelte steder, så vil sannsynlig tiltak være å innføre begrenset kortsalg.

Men om de lot være å markedsføre alle disse stedene i utgangspunktet, så ville det ikke bli noe fiskepress å snakke om.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Disse fiskekortene kan fort bli begrenset til utenlandske gjester om fiskepresset blir litt stort. Ser for meg et scenario der kun eksklusive gjester får kort.

Tja . . . Det er jo helt opp til grunneier, egentlig.

Om det kommer en gjeng med styrtrike saudi-arabere og tilbyr noen millioner for enerett til fiske i "grisrenna" en sesong, så vil jeg gjerne se den grunneieren som motsetter seg dette ;-)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg lurer mest på logikken i det som skrives i avsnitt 2 under overskriften "Prosjektet":

". . . . med målsetting om å gi innlandsfisket i Norge et skikkelig løft. Målet er å øke antallet tilreisende fiskere med 50 prosent innen 2018. Dette skal oppnås gjennom utvidelse av Fishspot sitt område, ikke gjennom mer fiske og flere fiskere i eksisterende område."

Jeg har nok litt tungt for det, men dette henger ikke helt sammen oppi mitt hode; det er rett og slett ikke logisk. Hvis antallet tilreisende fiskere skal økes med 50 % uten at det skal komme flere fiskere til de områdene som i dag ligger innenfor Fishspot, da må jo hele denne økningen i antall tilreisende fiskere komme i de nye områdene som Fishspot har planer om å legge under sin paraply. Da vil det jo bli et voldsomt press på disse områdene, i og med at der er det jo også fiskere fra før! Eller er det egentlig noe annet de mener?

Kan noen hjelpe meg til å forstå dette? (Er litt dum je vettu.)

(Burde vel heller rette spørsmålet direkte til Fishspot, men kanskje noen derfra er med i forumet?)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg tror det er en god ide å diskutere kommersialiseringen av norske naturressurser. Spesielt i en tid hvor vi trenger alle tiltak vi kan stable på beina for å sikre bærekraftige biotoper og vassdrag.

 

Vi må beskytte vassdragene våre fra rovfiske, forsøpling og ødeleggelse. Men, vi kan ikke hindre at folk ønsker å bruke naturen (heller ikke utlendinger). Vi bør like lite forhindre at de med grunneierrettigheter utnytter eierskapet til å tjene penger, bidra til økonomisk utvikling i distriktene og følgelig være med på å befolke hele dette store og rare landet vi bor i.

 

Det vi bør gjøre, er å sørge for at vi har et nasjonalt regelverk som sørger for at all økonomisk virksomhet basert på naturressurser må være både bærekraftig og bidra til styrking av innlansfisket i våre vassdrag.

 

Jeg vet ærlig talt ikke hva jeg mener om den pågående Fishspot diskusjonen, men det er sider ved debatten jeg reagerer på og som jeg har lyst til å kommentere:

 

I denne og i den foregående tråden, tas det som en forutsetning at det nærmest vil flomme over av pengesterke utlendinger som følge av Fishspot. Utlendinger som vil presse de med dårlig råd ut av elver og vassdrag.

 

Jeg tror bestemt at denne frykten er overdrevet. Det er svært få norske elver som er i stand til å konkurrere med de beste ørretelvene når det gjelder fiskestørrelse. Dette vet alle som har fisket flere steder enn i Hedmark og Hallingdal. 

 

Jeg tror det er liten grunn til å frykte at engelske lorder skal komme tilbake, eller saudi-arabiske sjeiker skal bla opp enorme kontantbeløp for å kjøpe rettighetene til de beste plassene i Rena, Skrukka, Hemisil eller Borgund.

 

I internasjonal målestokk er ørretfiske i Norge stort sett for dårlig. Ørreten er for stuttvokst til å konkurrere med elever i flere andre land i verden. De pengesterke vil reise andre steder.  

 

Tror også det er greit å tenke på at Norge er et ekstremt kostbart og rart lite  og småskeivt land. F.eks. dårlig infrastruktur og få steder å bo og bli underholdt for pengesterke utlendinger. Det er liten grunn til å tro at Lord Flyfisher eller sjeik Ben Reddik Fy Fasan skal slå opp en bunnløs lavvo langs elvebredden, eller sjekke inn hos Lars på Deset bare for å fiske kilosørret i de nevnte elvene. Det er vanskelig for dem begge å finne lodger å trives i, eller annet luksus raffinement for å spice opp den dyrkjøpte fiskeuka i Dalsbygda.

 

Jeg tror det er fair å sammenlikne forholdene for innlandsfiske med alpinanleggene våre. Vi synes de er fine, men det gjør få andre. De fleste reiser sydover i Europa når de skal stå på ski. Bakkene er bedre, spriten billigere og infrastrukturen ikke sammenliknbar. 

 

Av disse grunnene (pluss noen flere), er etter min mening mye av den diskusjonen basert på overdreven frykt. Uansett hvor mange millioner som sprøytes inn i marekdsføring, så kommer vi til å ha elvene våre for oss selv.

 

Så til min mening om prosjektet til Fishspot.

Jeg tror myndighetene kaster penger rett ut av vinduet. Fishspot kommer ikke til å lykkes. De kommer ikke til å klare å tiltrekke seg særlig mange flere utlendinger (eller nordmenn) til det norske innlandsfisket. Denne bevilgningen som Fishspot (dyktig nok) har klart å få kloa i, er et ekstremt dårlig businesscase for myndighetene. Det er et godt businesscase for Fishspot. Respekt til FS for å ha fått fatt på penga.

 

Jeg går med andre ord ikke av hengslene i frykt for konsekvensene av dette prosjektet. Jeg føler meg helt trygg på at mine favorittvassdrag kommer til å være omtrent like ubesøkte som før. Det kommer også til å være omtrent like mange bæringer, svensker og dansker i Rena, og vi kommer til å diskutere akkurat de samme utfordringene med Hemsil om fem år som vi gjør i dag. Fluefiske-Norge kommer til å bli like forbannet når noen filmer fisking fra Borgund og legger det ut på det store internettet til almenn beskuelse.

 

Jeg tror "hemmelighetene våre" kommer til å være omtrent like hemmelige fremover.

 

Fishspot har vært gode på å skaffe seg offentlige penger, og det offentlige har vært ekstremt dårlige på å bruke penger.

 

Hvis jeg skulle sette pengene mine på noe, så er det at om fem år så er situasjonen omtrent som i dag, eller at vi har færre fiskere i norske vassdrag enn vi f.eks hadde i sesongen 2015.

 

Kill me if I'm an idiot

 

Kjell

Edited by KSR
 • Like 10
Link to comment
Share on other sites

Guest Unknown User

Så enig i store deler KSR! Dog så syns jeg du overdrever enormt med fontstørrelsen. Det kan du bare slutte med.

Edited by Fredrik Leth
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det kan for eksempel bli interessant hvordan det er tenkt å markedsføre i utlandet og å øke kortsalget med 50%, uten å gjøre det i andre områder enn de som under deres felles vinge, allerede er hardt belastede områder. Hvilke elvesnutter er det de har å markedsføre ute i den store Verden, bortsett fra Hemsil og Rena?

Og hva er poenget i å bedrive denne formen for arbeid, uten å tjene penger på det. For om det ikke skal tjenes penger direkte på kortsalget, hvordan ellers skape inntekter på denne "bedriftsideen"?

Jeg er ikke mer naiv, enn at jeg innser at dette i allefall, ikke er ment som noen form for ren "blåkors" virksomhet.

 

Med tanke på hvilke aktører som er med, men kun som "medsøkere" på subsidiene, stiller jeg meg ekstremt undrende til dokumentasjonen som er utført i skriftlig form. Virker ærlig talt, kun som tåkelegging og intetsigende. Som tidligere nevnt, så håper jeg absolutt magefølelsen min er fullstendig feil, men med tanke på alt som har kommet frem i lyset i dette farevannet, har jeg fortsatt sterk tvil.... Og det er sterke indisier på at ikke alle som allerede er underlagt disse aktørene er like fornøyde heller. I denne sammenhengen vil tiden vise hvem som er fornøyde og ikke... ;-)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ære være for at det gjøres en jobb for at noen få vassdrag med stort behov for regulering blir tatt hånd om av noen. Jeg begriper ikke hvorfor noen skal jobbe målrettet for å skape flere vassdrag som skal ende opp med at det blir behov for slike tiltak. I Trøndelag der jeg bor er fasiten grei. Hvert eneste vassdrag som har fått eksponering av positiv grad har , etter min mening, blitt nærmest redusert til en skygge av seg selv på svært kort tid. Økt markedsføring. økt press. overforbruk. sterk regulering for å holde i sjakk.. Jeg håper inderlig at så mye  som mulig kan bli forsøkt bevart som det det er nå også. Det må da vel ha verdi .. selv også for aktører som brenner for dette å ha slike områder? Intet vet jag .. forstår at det finne ulike synspunkter på dette også. For meg er denne saken ganske parallell med snøscooterdebatten. Snøscooteren er kommet for å bli. Derfor må det åpnes opp for bruk. Dessuten bringer det flere ut i naturen. mange har ikke mulighet til å oppleve de og de områdene uten snøscooter. Dessuten gjør den lite skade.. bare se på Sverige? De som går på ski får også ypperlige løyper å gå etter. Bygdene må da ha noe å tjene penger på. blablabla

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

For ordens skyld. Det skrives at fishspot skal organisere en del fiskekortsalg for områder. Uten at det skal markedsføres enkeltvassdrag der de mener dette ikke er lurt. Jeg tar selvfølgelig høyde for at de kan få gjort dette på en smidig måte. Da vil det gå greit. jeg regner selvfølgelig da med at dette da også vil gjelde bruk av  bilder og tilbakemeldinger - filmsnutter fra framtidige brukere også. Skjerming er full skjerming. Jeg krysser fingrene.


 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vassdrag som er lite kjent er enklest å ødelegge. ;) 

KSR, det er liten tvil om at fiskere fra utlandet gjerne kommer hit til Norge for å fiske. Ikke fordi vi har størst eller mest, men fordi vi enn så lenge har naturlig fisk og ikke settefisk slik de er vant til. I alle fall i de fleste vassdrag. De er også svært ofte meget glad i harren. Dessuten er den norske krona nå så svak at vi ikke lenger er dyrest i verden. I alle fall ikke på fiskekortpriser. :)  

Geir Pettersen, selv om jeg mener det heller skulle vært begrensning på krok og ikke utstyr (altså ikke veldig uenig med deg om rene fluesoner) så kan jeg ikke la være å forholde meg til gjeldende regler. ;) 

Ellers har jeg ingen kommentar for eller imot Fishspot. Hva jeg mener i så måte holder jeg for meg selv.

Link to comment
Share on other sites

Norge er ikke nødvendigvis kun kjent for fisket, men opplevelser i "unik" natur.

Det er norge mer kjent for ute i verden enn størst og mest fisk. Naturlige bestander, rent vann osv trekker turister.

At enkelte er interessert i å betale for å fiske alene på strekker tviler jeg ikke på.

 

I Norge har laksen vært i en særklasse, og vi ser f.eks Gjelsten har "sin" høl som han leier eksklusivt.

Ørreten, og fiske etter denne kan nok tenkes å følge etter om man markedfører det på "riktig" måte, og treffer "riktig" kundegruppe.

 

Jeg er skeptisk som bare det, og grunnen til dette er dels historikk fra de som står bak, og en usikkerhet på hva som eventuelt vil komme.

Jeg er tilhenger av fiske mest mulig på naturens premisser, heller en en kommersialisering og "industrialisering" av fisket,

og jeg frykter litt at det går den veien.

Dyrere fiske blant utenforstående kundegrupper vil gjøre at de ikke har et eierskap til naturen i området, og at de mer vil ha valuta for pengene de har investert i en fiskeferie.

Om frykten er berettiget vet jeg ikke, men har man råd til å la tiden vise..?

Edited by Truls H. Johnsen
Link to comment
Share on other sites

Vassdrag som er lite kjent er enklest å ødelegge. ;) 

KSR, det er liten tvil om at fiskere fra utlandet gjerne kommer hit til Norge for å fiske. Ikke fordi vi har størst eller mest, men fordi vi enn så lenge har naturlig fisk og ikke settefisk slik de er vant til. I alle fall i de fleste vassdrag. De er også svært ofte meget glad i harren. Dessuten er den norske krona nå så svak at vi ikke lenger er dyrest i verden. I alle fall ikke på fiskekortpriser. :)  

Geir Pettersen, selv om jeg mener det heller skulle vært begrensning på krok og ikke utstyr (altså ikke veldig uenig med deg om rene fluesoner) så kan jeg ikke la være å forholde meg til gjeldende regler. ;) 

Ellers har jeg ingen kommentar for eller imot Fishspot. Hva jeg mener i så måte holder jeg for meg selv.

 

Absolutt. Utlendinger kommer til Norge for å fiske, men ikke i det volumet og den typen utlendinger som mange synes å frykte i innleggene. Av innlandsfisk så er jeg enig i at harren vår er den mest interessante i internasjonal målestokk (om du holder laks, kveite og andre sjøarter utenfor)

 

Jeg lar meg bli imponert av Fishspot som har greid å vri tett på fire mill ut fra staten til et prosjekt som ikke kommer til å være i nærheten av å realisere de målsettingene som prosjektet har satt. Akkurat det er jeg sikker på, og er ubekymret over konsekvensene til det de har gang i  :) (Er dog ikke ubekymret over nedsarvingen av elver og vassdrag vi klarer å stelle i stand på egen kjøl, uten å involvere rike utlendinger)

 

Et interessant paradoks er imidlertid at kjøpesterke norske fluefiskere (dvs de fleste) bidrar til den utviklingen det nå advares mot i andre land. Jeg skal ikke fordømme det, men er jo klar over at mange bruker ufattelige summer på trofejakt til f.eks. Island, Kola, New Zeeland, i Nord- og Sør Amerika, og tidligere i Storbritannia. En turisme som driver priser til himmels, gjør fiskeriet slik det var vanskelig tilgjengelig for lokalbefolkningen.

 

Jeg regner med at de som er mest høyrøstet i denne debatten er godt kjent med den dobbeltstandarden det eventuelt ville representere om man på den en siden sier nei til kommersiell utvikling i norske vassdrag, og samtidig blar opp for å reise til ørreteldoradoer i andre land.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg akter ikke gå inn i en særlig diskusjon om dette temaet. Fordi det orsker jeg ikke! Jeg har uansett sagt hva jeg mener over her. At jeg synes det er flott med litt ubesudlet natur og er skeptisk til opphausing av vssdrag som pr nå er middels til lite brukt. Jeg har faktisk også vært åpen for at fishspot muligens greier å gjøre dette på en smidig måte som de selv sier de har interesse av .. selv om det uansett blir "hva var det jeg sa" hvis de ikke lykkes med det ... da er det uansett for seint.

Men jeg vil tilbake til den der snøscooterdebatten. Jeg synes det er helt greit at KSR synes fishspot er en glimrende ide og en gave til ørrretfiskerne. Helt i orden. Men jeg synes det er dårlige argument at man ikke skal være skeptisk til fishspot fordi noen nordmenn drar utenlands. Den er for tynn. At noen velger å bruke tusenvis av kroner på å reise utenlands bør vel heller være et varsku om at man ikke skal selge marka til høystbydende. Hva om alle de ( jeg regner med at disse uansett er et solid mindretall uten at jeg vet det) bruker samme midler på å låse av friluftsliv i Norge? Slik har det tildels vært i naboelva mi Orkla noen år. Lokalbefolkning har nesten ikke hatt mulighet til å komme til. Sikkert noen som ønsker det slik. Men det er sikkert noen som ikke gjør det også.

 

Jeg ser det ikke som dobbeltmoral å mene noe om norsk natur, selv om man benytter seg av allerede tilrettelagte opplegg heller. By the way. Fiske i New Zeeland og søramerika er vel noe av det billigste som finnes såvidt jeg vet. Fisket på Kola vet jeg er i agenter sine hender. La oss håpe det ikke blir slik i Norge. La oss virkelig ikke håpe det.

 

Jeg ønsker fishspot lykke til med sitt arbeide. Håper virkelig forretningsideen lykkes. Men jeg håper de blir tilretteleggere for fiskekort og ikke markedsførere av enkeltvassdrag. Jeg håper Gudmund Nygård  er edruelig i sin oppbyggning av fishspot (han var bra jordnær sist jeg møtte han ... det er dog svært lenge siden). Jeg håper også at han gjerne lytter til Ørretens Rike, men at han samtidig er istand til selv å finne sine måter. Det finnes mange verdier her i livet. Noen få av dem dreier seg om raske penger. Mens andre varer livet ut. Er et elvestykke først utbrukt, er det ingen veg tilbake. Med statsstøtte er det vel mulig å skynde seg litt langsomt.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Jeg akter ikke gå inn i en særlig diskusjon om dette temaet. Fordi det orsker jeg ikke! Jeg har uansett sagt hva jeg mener over her. At jeg synes det er flott med litt ubesudlet natur og er skeptisk til opphausing av vssdrag som pr nå er middels til lite brukt. Jeg har faktisk også vært åpen for at fishspot muligens greier å gjøre dette på en smidig måte som de selv sier de har interesse av .. selv om det uansett blir "hva var det jeg sa" hvis de ikke lykkes med det ... da er det uansett for seint.

Men jeg vil tilbake til den der snøscooterdebatten. Jeg synes det er helt greit at KSR synes fishspot er en glimrende ide og en gave til ørrretfiskerne. Helt i orden. Men jeg synes det er dårlige argument at man ikke skal være skeptisk til fishspot fordi noen nordmenn drar utenlands. Den er for tynn. At noen velger å bruke tusenvis av kroner på å reise utenlands bør vel heller være et varsku om at man ikke skal selge marka til høystbydende. Hva om alle de ( jeg regner med at disse uansett er et solid mindretall uten at jeg vet det) bruker samme midler på å låse av friluftsliv i Norge? Slik har det tildels vært i naboelva mi Orkla noen år. Lokalbefolkning har nesten ikke hatt mulighet til å komme til. Sikkert noen som ønsker det slik. Men det er sikkert noen som ikke gjør det også.

 

Jeg ser det ikke som dobbeltmoral å mene noe om norsk natur, selv om man benytter seg av allerede tilrettelagte opplegg heller. By the way. Fiske i New Zeeland og søramerika er vel noe av det billigste som finnes såvidt jeg vet. Fisket på Kola vet jeg er i agenter sine hender. La oss håpe det ikke blir slik i Norge. La oss virkelig ikke håpe det.

 

Jeg ønsker fishspot lykke til med sitt arbeide. Håper virkelig forretningsideen lykkes. Men jeg håper de blir tilretteleggere for fiskekort og ikke markedsførere av enkeltvassdrag. Jeg håper Gudmund Nygård  er edruelig i sin oppbyggning av fishspot (han var bra jordnær sist jeg møtte han ... det er dog svært lenge siden). Jeg håper også at han gjerne lytter til Ørretens Rike, men at han samtidig er istand til selv å finne sine måter. Det finnes mange verdier her i livet. Noen få av dem dreier seg om raske penger. Mens andre varer livet ut. Er et elvestykke først utbrukt, er det ingen veg tilbake. Med statsstøtte er det vel mulig å skynde seg litt langsomt.

Hei Bjørnar

Les hva jeg skriver før du tillegger meg synspunkter. Jeg mener IKKE et Fishspot er en gave til ørretfiskere. Jeg har greid meg i 46 år uten, og kommer nok til å klare meg uten fremover også.

Jeg er bare ikke så bekymret for dette prosjektet fordi de kommer ikke til lykkes. Du må gjerne tro på dommedagsprofetiene. Jeg gjør det ikke og sover således godt om natta ;)

Ha en god fredag ettermiddag

K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...