Jump to content

5000 settefisker i Søndre Heggelivann i 2015?


Pål Hedenstad
 Share

Recommended Posts

Jeg har lenge hatt en følelse av at en del vann som administreres av OFA får voldsomme mengder settefisk. Spesielt de siste årene har jeg sett vakaktivitet under ganske dårlige forhold, som tilsier at det er satt ganske rundhåndet med settefisk.

 

For de som ikke kjenner forholdene i Oslo, har det altså vært slik de siste årene at OFA ikke ønsker å oppgi hvor mange fisker oppdrettsanlegget forsyner Nord- og Østmarka med. Ikke engang Oslo Kommune har fått tallene, selv om OFA plikter å rapportere dette ref konsesjonen de har for å sette fisk.

 

Om det Nilssen henvder her; at Søndre Heggelivann fikk 5000 settefisk i 2015, så er det betimelig å spørre om OFA med dagens administrasjon er de rette til å forvalte fisket i Osloskogene. De som ikke kjenner Søndre Heggelivann kan gjøre et kartsøk på gule sider for å se vannets størrelse. Samtidig skal en ha det klart for seg at vannet hadde mer enn nok ørret før man etter sigende dumpet ut ytterligere 5000.

 

Les selv; dette er betenkelig:

 

Link to comment
Share on other sites

Dette høres jo helt på trynet ut, nesten så man ikke tror det man leser. Skulle tro at de som " forvalter " vanna burde vite bedre, og at ikke opplysninger om antall fisk som går ut i de forskjellige vann blir gitt er jo bare dumt. Det bidrar jo bare til å bekrefte at det foregår dårlig forvaltning av vanna.

 

Håper Oslo kommune tar grep, går ut ifra at det er dem som gir konsesjon og kan reagere?

Link to comment
Share on other sites

Dette høres jo helt på trynet ut, nesten så man ikke tror det man leser. Skulle tro at de som " forvalter " vanna burde vite bedre, og at ikke opplysninger om antall fisk som går ut i de forskjellige vann blir gitt er jo bare dumt. Det bidrar jo bare til å bekrefte at det foregår dårlig forvaltning av vanna.

 

Håper Oslo kommune tar grep, går ut ifra at det er dem som gir konsesjon og kan reagere?

Det er fylkeskommunen som har ansvar for innlandsfisk nå.
Link to comment
Share on other sites

Vet man at dette faktisk er tilfelle, eller er det spekulasjoner? 5000 i et og samme vann..?

Ser jo at snittet har gått ned, og det kan jo tyde på for mye fisk. Hvor stor er overskuddsfisken det er snakk om?

Skulle visst litt mer konkret rundt dette føler jeg.

At snittet osv går ned er jo klare signaler på at bestanden er i endring og noe bør gjøres (annerledes) for å opprettholde en mest mulig interessant bestand sett med sportsfiskernes øyne.

Link to comment
Share on other sites

Vet man at dette faktisk er tilfelle, eller er det spekulasjoner? 5000 i et og samme vann..?

 

Man har en kilde man regner som sikker mht denne utsettingen.

 

Litt mer uklart er det hvor mange såkalte overskuddsfisker en hadde når en skulle tømme settefiskanlegget sommeren 2015. Det skal ha vært snakk om et betydelig antall fisk man ikke var klar over at man hadde.

 

Det resulterte blant annet i utsettingen i Søndre Hegglivann. Slike utsettinger kan ødelegge et vann i mange år fremover. Fiskene får lav k-faktor og tettheten gjør fisken tidlig gytemoden.

 

Nabovannet Nordre Heggelivann har jo vær utsatt for uvettige utsettinger i mange år. Dette vannet er forbeholdt Ørretklubben. Men utsettingene har ødelagt fisket der og de har flyttet båter ned i Søndre. Nå kan de vel ta de opp i Nordre igjen ettersom det ikke er satt fisk der de siste årene etter hva jeg forstår.

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

Her må det nyanseres litt.. Det er et pålegg fra regulanten(tappes drikkevann til Bærum herfra) om utsett av 1000 2-somringer hvert år. I fjor hadde vi ikke 2 åringer, ble det besluttet og sette ut 4000 fettklippete 1åringer(rogn og melke hentet fra samme vann). Med tanke på predasjon av abbor og ørret og vekt (7gr)vil det bli en del som blir spist eller ikke klarer seg.. Har du registrert at snittet i Søndre Heggelivann er på vei ned? Så vidt meg bekjent er ikke det de som har garnrett har..

 

Pål dine antagelser er ikke helt korrekte igjen.. Kan du ikke spørre, før du farer rundt med dine konspirasjoner rundt Ofa? Om man ikke er enig om alt som gjøres er bra med diskusjoner, men når man skyter fra hofta før man har forhørt seg, blir det helt feil...

Link to comment
Share on other sites

Pål dine antagelser er ikke helt korrekte igjen.. Kan du ikke spørre, før du farer rundt med dine konspirasjoner rundt Ofa? Om man ikke er enig om alt som gjøres er bra med diskusjoner, men når man skyter fra hofta før man har forhørt seg, blir det helt feil...

Kan det ha bitttelitt med at OFA nekter å oppgi utsettingstallene? Det høres helt sinnsykt ut med disse mengdene settefisk. På hvilket grunnlag har dere kommet frem til dette tallet, sett bortifra " "pålaget" fra vannverk? Hvem har tatt den vurderingen, og kan du henvise noe konkret til dette pålegget?

Du sier at Pål "konspirerer". Her bekrefter du jo at han faktisk har rett i dette utsettingstallet.

Dere operer med predatorvariabel. Denne variablen vil være veldig vanskelig å måle og operere med. Men ser den brukes ofte som argument i store utsettinger.

Etter min mening: Heller litt for lite enn for mye settefisk. Da har man mye bedre kontroll. Predator eller ei.

Dette utsettet blir jo helt Texas.

Link to comment
Share on other sites

Jeg skal ikke begi meg noe særlig inn på denne diskusjonen på noen side, men en ting jeg registrerer som bekymringsverdig (dette gjelder ikke spesielt Nordmarka, men generelt)

og det er det som går på pålegg som er gitt om utsetting av et visst antall fisk i en bestemt størrelse, og dette settes blindt ut fordi det er pålagt å gjøre.

Om antallet fisk er alt for høyt ser ikke ut til å bli hensyntatt, men bare pøser ut for å overholde et pålegg.

Dette er for meg litt skremmende, og ikke minst "ødelegger" det en del bestander.

Spesielt i forbindelse med bygging av kraftverk har denne typen pålegg blitt en del av forutsetningen for utbygging.

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

Her må det nyanseres litt.. Det er et pålegg fra regulanten(tappes drikkevann til Bærum herfra) om utsett av 1000 2-somringer hvert år. I fjor hadde vi ikke 2 åringer, ble det besluttet og sette ut 4000 fettklippete 1åringer(rogn og melke hentet fra samme vann). Med tanke på predasjon av abbor og ørret og vekt (7gr)vil det bli en del som blir spist eller ikke klarer seg.. Har du registrert at snittet i Søndre Heggelivann er på vei ned? Så vidt meg bekjent er ikke det de som har garnrett har..

 

Pål dine antagelser er ikke helt korrekte igjen.. Kan du ikke spørre, før du farer rundt med dine konspirasjoner rundt Ofa? Om man ikke er enig om alt som gjøres er bra med diskusjoner, men når man skyter fra hofta før man har forhørt seg, blir det helt feil...

 

Regner med at de som har garnrett bruker de samme garna hvert år og må de fornye kjøper de samme maskevidde.

Disse garna fisker matfisk av en viss størrelse og småfisken går bare gjennom uten å feste seg. Hadde de gått ned i omfar hadde de nok fått nok småfisk vil jeg anta.

 

Edited by knut
Link to comment
Share on other sites

Pål dine antagelser er ikke helt korrekte igjen.. Kan du ikke spørre, før du farer rundt med dine konspirasjoner rundt Ofa? Om man ikke er enig om alt som gjøres er bra med diskusjoner, men når man skyter fra hofta før man har forhørt seg, blir det helt feil...

Det er urimelig å fremstille det som om det bare er å spørre OFA. Vi vet jo alle at jeg ikke ville fått svar. Det er sikker andre her inne som kan støtte meg på at dette ikke ville resultert i noe svar.

 

Mht til at mine antagelser ikke er "helt korrekte igjen", så var det vel akkurat det de var. Dette var ennå et eksempel på at OFA så snart de har muligheten, setter for mye fisk.

 

Ellers var det jo artig å denne gang bli stemplet som konspirasjonsteoretiker. Forrige gang var det nettroll. Det er bare å lesse på - jeg tåler det.

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

Her må det nyanseres litt.. Det er et pålegg fra regulanten(tappes drikkevann til Bærum herfra) om utsett av 1000 2-somringer hvert år. I fjor hadde vi ikke 2 åringer, ble det besluttet og sette ut 4000 fettklippete 1åringer(rogn og melke hentet fra samme vann). Med tanke på predasjon av abbor og ørret og vekt (7gr)vil det bli en del som blir spist eller ikke klarer seg.. Har du registrert at snittet i Søndre Heggelivann er på vei ned? Så vidt meg bekjent er ikke det de som har garnrett har..

 

Pål dine antagelser er ikke helt korrekte igjen.. Kan du ikke spørre, før du farer rundt med dine konspirasjoner rundt Ofa? Om man ikke er enig om alt som gjøres er bra med diskusjoner, men når man skyter fra hofta før man har forhørt seg, blir det helt feil...

Du mener vel at regulanten er pålagt å kjøpe og sette 1000 fisk? OFA er vel ikke pålagt å sette ut fisk av et vannverk?

Ble bare litt nyskjærrig.

Det er ikke noe tvil om at det settes alt for store mengder fisk rundt forbi i det ganske land. Og mange plasser blir det bare satt et antall som ble bestemt på Einar Gerhartsen sin tid så har det aldri blitt tatt tak i.

Link to comment
Share on other sites

Uansett hvordan man vrir og vender på det så er 4000 fisk i et og samme vann aaaalt for mye.

Og om antagelsene på 5000 ikke var helt korrekte, så var det jommen ikke langt unna heller.

Hvordan regnes det ut mengden fisk som bli offer for predasjon eller andre dødelige omstendigheter ut?

Og hvor hardt er uttaket? Ser det fiskes med garn, så en del går kanskje med der..?

Men som sagt, uansett hvordan man vrir og vender på det så er 4000 alt for mye.

Tror man hadde tjent mye på å være åpen om drift og utsett, så kan man heller ha en debatt hvor man har nåværende status og faktaopplysninger som grunnlag.

Opplysningene som kommer frem her er IKKE bra.

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

Her må det nyanseres litt.. Det er et pålegg fra regulanten(tappes drikkevann til Bærum herfra) om utsett av 1000 2-somringer hvert år. I fjor hadde vi ikke 2 åringer, ble det besluttet og sette ut 4000 fettklippete 1åringer(rogn og melke hentet fra samme vann). Med tanke på predasjon av abbor og ørret og vekt (7gr)vil det bli en del som blir spist eller ikke klarer seg.. Har du registrert at snittet i Søndre Heggelivann er på vei ned? Så vidt meg bekjent er ikke det de som har garnrett har..

 

Pål dine antagelser er ikke helt korrekte igjen.. Kan du ikke spørre, før du farer rundt med dine konspirasjoner rundt Ofa? Om man ikke er enig om alt som gjøres er bra med diskusjoner, men når man skyter fra hofta før man har forhørt seg, blir det helt feil...

Du som representerer OFA kan vel kanskje svare litt? Iom du er positiv til en diskusjon. 

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

Her må det nyanseres litt.. Det er et pålegg fra regulanten(tappes drikkevann til Bærum herfra) om utsett av 1000 2-somringer hvert år. I fjor hadde vi ikke 2 åringer, ble det besluttet og sette ut 4000 fettklippete 1åringer(rogn og melke hentet fra samme vann). Med tanke på predasjon av abbor og ørret og vekt (7gr)vil det bli en del som blir spist eller ikke klarer seg.. Har du registrert at snittet i Søndre Heggelivann er på vei ned? Så vidt meg bekjent er ikke det de som har garnrett har..

 

Pål dine antagelser er ikke helt korrekte igjen.. Kan du ikke spørre, før du farer rundt med dine konspirasjoner rundt Ofa? Om man ikke er enig om alt som gjøres er bra med diskusjoner, men når man skyter fra hofta før man har forhørt seg, blir det helt feil...

4000 fisk!!! 

Har det rabla helt for dere???

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Det er vel greit å presisere at både jeg og Nilssen har erfart at det er nok ørret i Søndre Heggelivann. Dette er også i tråd med andre fiskeres erfaringer fra nevnte vann. Fangstene er vel blandet med alt fra god k-faktor til litt for lav, og det har vært nok fisk der.

 

Men jeg frykter en negativ utvikling når man setter ut såpass mye fisk som det er bekreftet her. Selv om oppdrettsanlegget ikke forsyner marka med fisk i 2016 (fordi de bygger om anlegget), så burde man etter min mening ikke satt ut / solgt så mye fisk for utsetting i Søndre Heggelivann. Etter mitt syn er det bedre å la et fiskevann gå litt tomt fremfor å sette ut mye settefisk. Det er enklere å korrigere med å sette ut noen fisker i etterkant.

 

Det som er vel så bekymringsfullt er jo det Nilssen beskrev fra Svartkulp - godt underbygget av følgende fangst i løpet av noen nattetimer;

(Svartkulpmassakerens harde fakta:  1 x 31 cm, 3 x 28 cm, 3 x 25/26 cm, 4 X 24 cm, 4 X 20 cm) 

(

 

At OFA misliker at slik forvaltning kritiseres, sier vel mer om OFA enn de som kritiserer. Bare det at man nekter å oppgi utsettingstallene kvalifiserer til stryk. Det som bør bekymre OFA er ikke at de konfronteres med dagens praksis. Den reelle bekymringen er at det fiskes for lite i marka. Med 3 mann ansatt på full tid (!) og nedadgående rekruttering av sportsfiskere kan det bli krevende i årene fremover. Å møte dette med å sette ut for mye fisk / stor settefisk er en strategi som jeg ikke har særlig god tro på. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nå er ikke S.Heggelivann mitt nærområde og jeg har heller ikke fisket der før sist fredag. Måtte bare ta en tur dit etter mange rapporter tidligere om et godt fiskevann. Skal man uttale seg om noe bør man i det minste ha litt kjennskap til vannet.
Ja ,det merkes at det er putta 4000 ettåringer og det vaket ganske godt i strandlinjen enda det var lite klekking. Litt Vespertina duns men mest spinnere og noen Vulgata.
Traff forøvrig en hyggelig kar fra OFA’s arbeidslag der oppe og han kunne fortelle at det var mye småfisk og at de kakket alt de fikk. Dette skjønte jeg på forhånd så jeg var allerede godt i gang. Ut i fra all fisken jeg var i kontakt med var alle årgangene godt representert og dette stemmer godt med det Pål skriver. Når det i tillegg er Abbor og Krøkle i vannet så fortoner utsett av 4000 stk ettåringer som brutalt mye.
Det er jo også merkelig at OFA’s  eget lag kakker all småfisken som OFA selv har satt ut så her er det mildt sagt mangelfull koordinering.
Vedlagte bilde viser noen av ørretene som ble kakket og det var flere av de 2 minste enn vist på bildet.
Håper OFA sentralt kommer på banen i denne saken og at de i tillegg får alle utsettingstallene på bordet. Hemmelighold vil bare skape større frustrasjon,spekulasjoner og mindre interesse for marka.
Vi får satse på at dette flotte vannet greier seg fint, også i årene som kommer. I mellomtiden får vi hjelpe til med kultivering alle sammen, C&K!

Link to comment
Share on other sites

Man trenger ikke rare kjennskapen til vannet for å forstå at 4000 ettåringer er alt for mye.

At samme organisasjon går inn for å kakke alt de får etter å ha satt ut alt for mye fisk forteller jo også det. og jeg finner det veldig merkelig...

Hva i huleste er vitsen med å sette ut en haug fisk for så å kakke alt man kommer over. Det er ingen logikk i dette, men kan det være litt interne "problemer" i Ofa, hvor noen gjør enkelte mindre gjennomtenkte ting, mens andre ønsker en mer fornuftig forvaltningsmodell?? Kanskje de trenger en intern opprydning, og få satt en ny kurs.

For å sette ut en enorm mengde fisk for så å oppfordre andre til å kakke alt for å få ned antallet fisk henger virkelig ikke på greip.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...