Jump to content

Recommended Posts

Hei alle sammen

Har i flere år nå sett hvordan Nitelva blir direkte ødelagt med blant annet uvettig kjøring av kraftverk i Hakadal. Elva blir stengt til demningen er full for så å slippe ut alt vann igjennom kraftverk, for så å stenges igjen. Er det mye vann skjer dette flere ganger pr døgn. Er det lite vann ca annen hver dag. Dette medfører erosjon, og varmere vann etter kraftverk i de perioder som har nesten 0 i vannføring. For ikke å snakke om hvordan dette påvirker fisk insekter planter muslinger osv,osv. Er oppriktig skikkelig forbannet at slikt er tillatt i dag. Har forsøkt å kontakte miljø ansvarlig i Nittedal men dette var vist ikke opp til de å bestemme. Det foreligger en klage vdr dette og dette lå vist hos fylkesmannen eller noe sånt. Fikk et navn så jeg får undersøke videre.

Har fisket i denne elva fra jeg var ganske liten og har aldrig sett den i så dårlig forfatning.

Hadde håpet med denne tråd å få noen tips på hvor jeg kan henvende meg for å kunne redde elva før det er for sent. 

Edited by Tørrflua
Link to post
Share on other sites
  • Replies 92
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Endelig! Etter 6 år med klager kom svaret fra miljøtilsynet i NVE  i dag etter påtrykk fra Vannområdet Leira - Nitelva. NVE har hatt dialog med grunneier vedr.kjøringen av de 2 konsesjonsfrie kraftverkene. Grunneier har skissert et opplegg for å unngå start/stopp kjøringen i perioder med lav vannføring. NVE vurderer tiltakene som foreslås som positive og forventer at start/stopp-kjøringen av kraftverkene opphører. NVE vil følge opp saken ved behov og det skal jammen meg vi også   

Vannvittig mye søppei i Tøyenbekken, men den ble fin da...   Hei gjest! For å se skjult innhold må du være medlem av foreningen. Klikk her for å lese om medlemskap. Hei gjest! For å se skjult innhold må du være medlem av foreningen. Klikk her for å lese om medlemskap. Hei gjest! For å se skjult innhold må du være medlem av foreningen. Klikk her for å lese om medlemskap. Hei gjest! For å se skjult innhold må du være medlem av foreningen. Klikk her for å lese om medlemsk

Da det nå har smeltet det meste av isen i Tøyenbekken dukker det stadig opp gamle synder etter at bekken har fått vasket bort jord og leire. Så vi har startet med søppelplukking og forsiktig rensing av bekkeløpet. 5 sekker er resultatet enn så lenge, pluss endel metallskrot. Bekken har liksom blitt en lite sideprosjekt for meg og et par til. Mulig jeg må kontakte noen eksperter for å få det strøkent etterhvert. Dugnaden som Nittedal Elveforum har for elva, starter i morgen med søppelplukkin

Posted Images

Dette burde da være en sak for Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Snakk med Terje Wivestad og Anja Celine Winger.
Terje på fiskeforvaltning og Anja på vann. Det er opprettet en sånn vannportal nå i tråd med EU's vanndirektiv. Dette legger føringer for hva man kan og ikke kan foreta seg. Jeg fant ut at Line Gustavsen er prosjektleder for vannområde Leire og Nitelva.

Link to post
Share on other sites

Forsøkte å ringe Line G i dag men hun var i møte hele dagen. Har tatt meg fri fra jobben i morgen bare for å få en fortgang i saken. Blir da en ringerunde da jeg ikke er så god på mail. Mail får jeg prøve meg på etter hvert dersom jeg ikke når fram med budskapet år telefon.

Link to post
Share on other sites

Tja, hva skal jeg si....

Har ringt rundt i dag til mange steder, blandet annet til de som er nevnt ovenfor. Line og Anja var interessert og forsto hva jeg mente. De skulle prøve å undersøke hvordan det lå ann og se om det var skjedd noe etter at klage som Knut her på forumet har sendt inn tidligere.

Har vært i kontakt med Statens naturoppsyn, og en god runde på NVE før jeg fikk tak i en som virket som hadde peiling. 

Det jeg har fått opplyst er at de ikke har konsesjon men har en type hevd/ driftsrett og da er det mye vanskeligere å gjøre noe raskt.

Alle spør etter mail og dokumentasjon, trodde faktisk de måtte sjekke opp når de blir gjort oppmerksom på hva som skjer. Så da må jeg nok ut med kamera. Samt prøve å formulere meg på mail.

Dette er nok ikke den beste tiden for å vise hvordan denne driften påvirker elva da det er mye regn og den beste årstiden for drift av kraftturbin. 

Link to post
Share on other sites

Tok en liten tur i dag for å titte. i dag gikk turen til Verksdammen, den øverste av de 2 kraftstasjoner.

Det er jo høst nå så man burde jo se noe vannføring i elva. Det skal nevnes at denne strekke pleier sjeldent å ha noe særlig vannføring etter at anleggene ble oppgradert. Så nå går alt vann direkte ned til neste dam. før kunne jeg også se fossekallen nettopp i avbildet parti.

Jeg har før fisket i på denne strekning men det har ikke vært mulig på mange år. Legger ved et par bilder nedenfor demning.

Skal se om jeg får tatt noen bilder av Sagdammen i morgen.

 

Link to post
Share on other sites

Da har jeg vært ute på et par titterunder igjen. Ved første tur var det kjøring av nederste kraftverk (Sagdammen)   det var godt med vann i kulpen og det kom også litt i fra åpning i dammen. Nå vil jeg si at strekket direkte nedenfor dammen har den vannførin som man bør forvente om høsten. se første bilde som er tatt  kl 14.40 i dag. Neste bilde er tatt kl 16.14. tok da turen opp til den øverste dammen (Verksdammen). gikk da nedover i mitten av hovedløpet helt ned til der utløpet i fra kraftkjøring kommer ut i dammen. Denne kraftstasjon var nok nettopp stanset for da jeg gikk over til det løpet fant jeg faktisk strandet fisk. de første jeg fant var ørrkyte  (bilde 3), så ikke langt unna fant jeg faktisk en 10-12cm ørret som også var strandet. for at jeg skulle være sikker på å bli trodd laget jeg et video opptak av hendelsen samtidig som jeg fik den over til omr med vann tilknyttet elva. Ørrkytene ble også satt tilbake i elva. på denne måten synes jeg at liv er liv og ørrkyte kampen får komme ved et annet tilfelle. I kveld ved  19 tiden var jeg igjen ved øverste kraftverk. Dette var ikke startet ennå så elva har såpass påtrykt vann at det faktisk hadde klart å komme seg over kanten og det gikk faktisk vann i hovedløpet.  Dette vil nok forsvinne etter at kraftverket starter opp igjen.

Link to post
Share on other sites

Det er ikke lett å se at de to første bildene er tatt fra omtrent samme sted - noen av tretoppene er mulig å bruke som referanse. I et eventuelt brev er det kanskje streit å påpeke. Men - det ser unektelig helt tragiskt it. Ikke rart det ikke er noe fisk å få der oppe!

Link to post
Share on other sites

Fant vell en 3-4 ørrkyt og en ørret som var blitt fanget i en pytt og tørrlagt. Alle tror jeg at overlevde etter at jeg satt de tilbake. Grunnlaget for at fiskene var strandet er fordi vannstanden synker/avtar for raskt i renna for kraftverk. Nå var det jo første gang jeg traff akkurat tidspunkt etter kjøring. Når man vet at ved regnfulle tider som nå skjer dette 3 til 4 ganger om dagen. Så man jo lure på om dette var et engangstilfelle eller ikke. Jeg tror nok dette hender alt for ofte. Det blir flere litt større putter og vannsamlinger som fisken klarer seg sikkert greit, det gjelder bare at de ikke velger feil plass å stå når vannet synker. Nå i disse tider er jo temperaturen på fiskens side, værre er det nok på sommeren. Legger ved en plott i fra uka som var (12 til 19 okt). Nå skal det sies at målestasjon Fossen  ligger 2-2,5km nedenfor nederste kraftverk. På grunn av treghet i vannmassene og egenmagasinering i et par terskler gjør nok så at man ikke får helt riktig bilde på hva som skjer rett nedstrøms kraftverk. dvs også at strekket mellom kraftverk ikke blir målt.

Sendte noen bilder av ørrkytene på mms  direkte til en av de som har myndighet. I dag har jeg tatt pause som miljøvaktbikkje. Men hvis noen vil se med egne øyne eller som ønsker å hjelpe til så si i fra.

Jeg mener fortsatt at denne elva er ei perle hvis bare alle spiller på lag.

 

Edited by Tørrflua
Link to post
Share on other sites

Denne saken har jeg jobbet med i mange år uten respons. Det begynte for 4 år siden med masse brev og mailer vedr.reguleringen av vassdraget og spesielt bevaringen av Elvemuslingen i vassdraget. En totalt hensynsløs regulering av Elvann/Langvann gjorde forholdene for Elvemuslingen i Ela og lenger ned i Nitelva mildt sagt håpløs på senvinteren. Når vannene var nedtappet ble bare bunnluka på Elvann kjørt til bunns og ikke noe vann rant ut. Med andre ord total tørrlegging!
Har også hatt dialog med grunneier Løvenskiold, men de hevder at alt i orden og at de har konsesjon. Dette er en såkalt tidsubegrenset konsesjon da disse kraftverkene er oppført før konsesjonsplikten ble innført i Norge. Dog så må de søke om ny konsesjon hvis de endrer reguleringen. I 2007 ble det ene kraftverket utvidet med større turbin og det andre kraftverket ble utvidet ca.2002 og her ble det ikke, etter det jeg har greid å finne ut, søkt om ny konsesjon. Så her kan det se ut til at loven ikke ble fulgt.
I september 2017 skrev jeg klage til til miljøtilsynet i NVE vedr.denne saken og et nytt brev ble sendt vedr.mulig brudd på konsesjonsloven.
Dessverre er det like tyst som en Elvemusling fra NVE sin side. Jeg har også prøvd å engasjere jeger og fiskeforeningen lokalt/fylke , men de var var ikke interessert. De er nok mer interessert i jakt og utryddelse av våre rovdyr ser det ut til(fikk jeg sagt det også uten at vi skal starte debatt... ;) ).
Når det gjelder hvem som har ansvaret har både kommunen og fylkesmannen henvist til miljøtilsynet i NVE. Det er merkelig hvor passive de er og at de ikke har innskytelser på tema da det er kommunens/fylkets nærmiljø som berøres negativt.
Jeg har også prøvd å engasjere andre organisasjoner, men det er ingen som er interessert i det akvatiske miljøet. Vi kan bare se på vanndirektivet som innføres i 2021. Svært mange konsesjoner er allerede revidert uten endrede betingelser, så det ser ikke bra ut for oss som er interessert i fiske og miljø :(
Hva skal man gjøre?   

 

Link to post
Share on other sites

Hei Knut, ja det er helt utrolig at ikke ting har blitt sett på etter at din klage ble sendt inn. Man skulle jo tro at både kommune, fylke og stat skjønner at dette ikke kan være bra. Med mine bilder og videoer håper jeg at det kan være til nytte for at de skal ta tak i dette problemet. Mulig jeg tar en runde i morgen søndag for å se litt rundt. Blir å sende bilder og video over det jeg synes er relevant til de jeg har fått på lista mi. Mulig jeg går til innkjøp av en Gopro for at kvaliteten av filmene blir bedre en med det kamera jeg har nå. Du er jo så og si oppvokst i elva som meg og vet hvordan den har vært. Vi får bare holde kontakten så får vi håpe at vi blir hørt til slutt.

Link to post
Share on other sites
10 hours ago, knut said:

Hva skal man gjøre?   

Organisere seg. Vise at mange nok bryr seg om samme mål («Make Nitelva Great Again.»)  Få satt problemstillingen på dagsorden.

Her høres det fx ut som det mellom Knut og Tørrflua er materiale til flere artikler i Romerikes Blad, for eksempel. De har vært flinke til å skrive om fiskedød i stilla og nedtapping av Heia-vannet, omlegging av kloakkstasjonene langs Nitelva osv, så det burde være mulig å få en sak der bare man finner riktig journalist. Da skal du se NVE kommer på banen og i alle fall mener noe om saken (selv om den første uttalelsen vil være «nærmere undersøkelse er nødvendig.»)

 

Edited by Rolv Seehuus
Link to post
Share on other sites

En kjapp kikk på rb.no gir et fint knippe journalister som har dekt miljøsaker knyttet til vann og vassdrag i Romerike:

Torstein Throndsen: mailto:thron@rb.no

Beate Kvien: mailto:beate.kvien@rb.no

Linda Ingjer: mailto:linda.ingier@rb.no

Maria Senhaji Andersen: mailto:maria.andersen@amedia.no

Beate har skrevet flest slike saker så vidt jeg kan se - senest om bekken med sink-forurensning ned fra søppeldeponiet ved Brånåsen.
Edited by Rolv Seehuus
Link to post
Share on other sites

Suverent Rolv,  skal se om jeg kan finne tlf NRK da jeg ikke er så god med mail.

Har vært ute ved elva i dag fra 12 til nå 1630. Var et gledelig syn jeg fikk, det var vann i hovedløp i mellom dammene og det var vann i hovedløp nedenfor Sagdammen. Begge kraftverk var stanset så øverst dam/magasin var fylt og rant over til hovedløpet. Denne dammen har ikke et hull eller åpning som sikrer minstevannføring. Mulig det finnes en luke som kan åpnes. Med andre ord må dammen være fylt for at hovedløp skal få vann. Ingen av kraftverkene var i drift i den tiden jeg var ute. Jeg sjekket plott for vannstanden vises det en endring i forhold til uka som var. Snodig. Ikke for det, det er jo ikke noe mere jeg kan ønske meg. Men da må det ikke bli liten vannstand hurtig ved oppstart av kraftverkene. Ukes Plotten kan følges her 

Sjekket også bekken i fra Åsmarka som renner ut ca 500m nedenfor nederste kraftverk. Greit med vann der. Har selvfølgelig tatt en masse bilder for å kunne vise hvordan det faktisk kan se ut.

Edited by Tørrflua
Link to post
Share on other sites

NRK har jeg prøvd tidligere og det kom en liten snutt på Østlandssendingen for noen år siden uten at det skjedde noe mer.
Lokalavisen Varingen var også interessert, men den gang hadde jeg ikke tid til å fronte saken der og da.
Avisene bør vi nok prøve å kontakte, men først skal jeg prøve å få tak i NVE før pressen får sitt. 
Kanskje man burde stifte en elvegruppe som både kan være vaktbikkje og jobbe aktivt med alle utfordringene i ett skakkjørt vassdrag, som tross alt er vernet mot kraftutbygging:42_confused: 

Edited by knut
Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...