Jump to content

Utsetting av stor merket ørret i Oslo og Akershus


Pål Hedenstad

Recommended Posts

Hvor man har det fra? Jo alle rapporter som er kommer inn omkring finneslitte fangster i oslomarka. De har det blitt noen av etterhvert i enkelte vann. Det må være lov å være uenig i en så markant endring av utesettingspolitikk.

Hva i mitt innlegg er du uenig i for å forholde oss til sak?

Hvilke rapporter er dette det er snakk om egentlig?

Det var det du klippet inn og innlegget du linket til som jeg syntes var ensidig negativt.

De la ut en del påstander som jeg syntes burde vært dokumentert hvor de har fra når de går ut med en så krass ordlyd.

For min del så ble hele innlegget vanskelig å ta veldig seriøst.

Har litt med måten det ble skrevet på å gjøre. Det innbyr ikke til debatt, og blir nesten litt surmaget (det er min oppfatning)

Har noen snakket med noen representanter fra ofa, og hatt en dialog med de rundt hva de tenker, og ser for seg forvaltning og kultivering både på kort sikt og langsiktig?

Lurer litt på om de som er mest negative har gått til kilden og undersøkt grundig med de det gjelder, eller om det bare er en utenforstående mening.

Truls

Link to comment
Share on other sites

Hvilke rapporter er dette det er snakk om egentlig?

Det var det du klippet inn og innlegget du linket til som jeg syntes var ensidig negativt.

De la ut en del påstander som jeg syntes burde vært dokumentert hvor de har fra når de går ut med en så krass ordlyd.

For min del så ble hele innlegget vanskelig å ta veldig seriøst.

Har litt med måten det ble skrevet på å gjøre. Det innbyr ikke til debatt, og blir nesten litt surmaget (det er min oppfatning)

Har noen snakket med noen representanter fra ofa, og hatt en dialog med de rundt hva de tenker, og ser for seg forvaltning og kultivering både på kort sikt og langsiktig?

Lurer litt på om de som er mest negative har gått til kilden og undersøkt grundig med de det gjelder, eller om det bare er en utenforstående mening.

Truls

 

Blant annet her:

http://www.larsoglars.no/?p=8926

Edited by Ørreten
Link to comment
Share on other sites

Personlig kjenner jeg ikke så mye til OFA sine vann og hvem som jobber for hva der.  Men jeg er medlem i en annen fiskeforening som faktisk er en av Europas største rene fiskeforeninger. I vårt område har det blitt drevet kultivering siden etterkrigstida og vi har et stort settefiskanlegg som har vært en nødvendighet sammen med kalking etc i flere tiår for å få opp fisket i våre områder.  Mye har blitt gjort feil da en ikke viste bedre på disse årene , men det er også gjort mye bra.  Og med det erfaringsgrunnlaget som ligger til grunn kan også ting nå gjøres mye bedre i tiden fremover.

Så med bakgrunn i det jeg vet ligger av kunnskap i denne foreningen og ikke minst det arbeidet jeg vet flere av de som har skrevet i denne tråden er med å legger ned i kultivering  i sine områder og foreninger er jeg ganske trygg på at det fins dekning for meninger og erfaringer som sier at det er en uting å sette ut stor fisk i slike vann.  Det må heller legges til rette for at fisken kan bli stor på naturlig måte og klare å vokse på det næringsgrunnlaget som ligger der.

 

Noe av kjernen er vel at alle forventer å få stor fisk når dem er på fisketur.  Når det skal rekrutteres nye sportsfiskere så skal det også lokkes med stor fisk.  Det er vel det som skjer her, en vil rekruttere flere fiskere (men også selge mer kort og tjene mer penger), og det gjør man ved å lokke med stor fisk. Det har aldri vært naturlig i dette landet at en bare skal reise ut å fange stor fisk.  Det har vært naturlig at de som la ned mye arbeid i å lære seg å fiske, bruke naturen og utforske den også ble de som fanget stor fisk.  Vi må lære å rekruttere nye fiskere fra nye generasjoner ved å lære bort gleden av å fange en 300 grams fisk.  De må læres å lese naturen og glede seg over de opplevelser og kunnskap den kan gi.  Ikke lære bort at det bare er å reise ut å hente en ørret på en kilo uten å legge noe arbeid i det.  Jeg tror vi gjør nye sportfiskere av den yngre garde en stor bjørnetjeneste ved å legge det tilrette på den måten som det her legges opp til.  Jeg har ingen tro på at vi skaper fiskere med en genuin interesse for det dem driver med på denne måten. Jeg vil alltid prøve å få større fisk selv, men om jeg hadde begynt som guttunge med bare stor fisk så er jeg redd interessen og spenningen hadde blitt borte når jeg kom til andre steder og oppdaget at det slett ikke er vanlig å få stor fisk.  Tror dessverre facebook, youtube og diverse filmer får ta noe av skylda for at det blir slik. De unge bruker dette mye og ser ofte dette fisket som en mal og regner med at slik er det. 

 

Kanskje et langt innlegg som kanskje ikke direkte gikk på det jeg ser som forsøpling av fiskevann men mer egne synspunkter på hvorfor det blir sånn.

 

Kjellemann

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Og dette er en faglig rapport?

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?d=Touch&blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3DFiskiforskningweb.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274505274738&ssbinary=true

Dette er litt fra forskningsrådet.

Det er rimelig strenge retningslinjer man må forholde seg til ved utsetting av fisk.

Klippet fra forskningsrådet

4.6.4 Finneslitasje

Finnestatus har vært mye framhevet som en aktuell velferdsindikator, og i de siste årene er det lagt ned mye arbeid i å registrere finneslitasje i ulike forsøkssammenhenger. Det eksisterer noe dokumentasjon som bl.a. viser sammenheng mellom finneslitasje over et visst nivå og redusert tilvekst, men samtidig finnes både forsøksdata og ikke minst praktiske erfaringer som indikerer at finneslitasje like gjerne kan være resultat av en relativt kortvarig periode med underfôring, som ikke påvirker fiskens vekst og utvikling i særlig grad.

Edited by THJ
Link to comment
Share on other sites

Jeg vil alltid prøve å få større fisk selv, men om jeg hadde begynt som guttunge med bare stor fisk så er jeg redd interessen og spenningen hadde blitt borte når jeg kom til andre steder og oppdaget at det slett ikke er vanlig å få stor fisk.

.

 

Kjellemann

Takk for innlegg, Kjellemann.

Nå snakker jeg bare for meg selv. I år fikk jeg mine første kilosfiske, 3 stykker, tipper 2 settefisk.. Jeg var kjempeglad uansett hvor de kom fra, fordi før så jeg sånne fisk bare på bilder, og bare for å se på dem ut av vannet var opplevelse. Så satt jeg de ut igjen for noen andre å oppleve det samme.  Dette har ikke forandret min glede når jeg får en 300g. Egentlig jeg storkoser meg men min toer på 1-200g ørret i bekken :) Og det er ikke sånn at man får en kilosfisk hver gang man er ute på tur, ihvertfall ikke der jeg fisker. Ellers gorte jeg noe helt feil i årene før ;)

Link to comment
Share on other sites

Hei,

Dette er har blitt en god diskusjon.

Innlegget fra februar hos L&L endrer ikke mine synspunkter. Etter min mening er det ingen overbevisende argumenter i innlegget. Jeg skjønner godt at Ofa ikke svarer.

Robban, Marius, Lars, Håvard, Pål med flere, er dyktige fluefiskerne. Men sportsfiske som rekreasjons syssel på fritiden for folk flest, er viktigere enn at deres særinteresser.

:) :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Et hyppig argument for å sette ut stor fangbar fisk, er å rekruttere nye sportsfiskere. Jeg er mye ute og fisker gjerne i nærvann på hverdager og når tiden ikke strekker til. Denne rekrutteringen i vann med store settefisker har jeg aldri sett noe til. Selv ikke på slutten av 80-tallet hvor det ble satt masse regnbueørreter opp til 6 kilo i bynære vann der jeg vokste opp. Derimot har jeg nok vervet en del medlemmer når jeg har gått fiskeoppsyn. Det er også verdt å nevne at vi var svært fornøyde over at regnbueørreten forsvant. Den var altfor enkel å lure. Ganske interessant at vi var en gjeng på 10-15 ungdommer som var av akkurat samme oppfattelse mht regnbueørret: Heller en 400 grams ørret enn en regnbueørret på over kiloen. 

 

For meg er det ingen krise om det settes ut stor fisk i enkelte lett tilgjengelige vann dersom man vet at disse fiskene overlever. Det er riktignok trist at de har måttet leve på et oppdrettsanlegg i 3 år, men det hjelper iallefall litt om de overlever der de blir satt ut. Men det må opplyses om hvilke vann dette er. 

 

Det jeg har tro på, er at de som har ansvaret for å sette fisk i et vann selv er ivrige sportsfiskere i samme vann. At man holder øye med K-faktoren, rydder, informerer og snakker med fiskere samtidig som en kontrollerer fiskekort. Slikt skaper miljø og rekruttering. Få med ferske sportsfiskere i arbeidet og kartlegg insektslivet. Se til at folk har nøyaktige vekter slik at man kan regne k-faktur ut i fra rene fakta. Det er en del rimelige digitale vekter som gjør den jobben. I tillegg har man Pesola vekter dersom en vil ha en fjærvekt som er helt nøyaktig. Og for all del: Sett ikke fisk hvert bidige år. Følg med på hva som skjer og ikke sett for mye fisk. Overføringsfiske er også interessant dersom en har et overbefolket vann i nærheten av et vann hvor fisken ikke gyter. Min erfaring er at slike fisker har skikkelig matvett og vokser seg veldig fine. Får man en slik fisk er på mange måter sirkelen sluttet. Så får de som liker å fiske på forvirrede nyutsatte fisker holde på med sitt. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Og dette er en faglig rapport?

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?d=Touch&blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3DFiskiforskningweb.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274505274738&ssbinary=true

Dette er litt fra forskningsrådet.

Det er rimelig strenge retningslinjer man må forholde seg til ved utsetting av fisk.

Klippet fra forskningsrådet

4.6.4 Finneslitasje

Finnestatus har vært mye framhevet som en aktuell velferdsindikator, og i de siste årene er det lagt ned mye arbeid i å registrere finneslitasje i ulike forsøkssammenhenger. Det eksisterer noe dokumentasjon som bl.a. viser sammenheng mellom finneslitasje over et visst nivå og redusert tilvekst, men samtidig finnes både forsøksdata og ikke minst praktiske erfaringer som indikerer at finneslitasje like gjerne kan være resultat av en relativt kortvarig periode med underfôring, som ikke påvirker fiskens vekst og utvikling i særlig grad.

Jeg tror ikke poenget med denne diskusjonen er å fremheve katalogvisdom fra google. Det er nok av bevis for produksjon av stor settefisk og utesett av disse om man har fulgt med litt i "OFA nytt" og hvordan de har bygget om anlegget, det kan du lese deg til sjæl. Kan vel si det sånn at man også har fått endel info som man også ikke kan begi kilder på med hensyn til de det gjelder. Lik det eller ei,

Men om du er av den oppfatning at det er greit både å sette ut og fiske på slike store settefisker kommer vi ikke noe lenger i denne diskusjonen. Jeg ønsker ikke å sitere med deg annenhver gang, med mindre du kommer med et fornuftig og matnyttig innlegg selv med noen egne tanker.

Edited by Ørreten
Link to comment
Share on other sites

Jeg tror ikke poenget med denne diskusjonen er å fremheve katalogvisdom fra google. Det er nok av bevis for produksjon av stor settefisk og utesett av disse om man har fulgt med litt i "OFA nytt" og hvordan de har bygget om anlegget, det kan du lese deg til sjæl. Kan vel si det sånn at man også har fått endel info som man også ikke kan begi kilder på med hensyn til de det gjelder. Lik det eller ei,

Men om du er av den oppfatning at det er greit både å sette ut og fiske på slike store settefisker kommer vi ikke noe lenger i denne diskusjonen. Jeg ønsker ikke å sitere med deg annenhver gang, med mindre du kommer med et fornuftig og matnyttig innlegg selv med noen egne tanker.

 

Takk det samme kan man si.

Dette er da absolutt relevant informasjon på dyrevelferd, i motsetning til blogginnleggene som dine "rapporter". Tidligere i tråden ble det etterlyst forskningsrapporter osv, så da mener jeg også at det er relevant å linke til, da den sier en del om dette.

Jeg synes Brage sine innlegg svarer godt form hva jeg også mener.

 

Jeg oppsummerer hvor jeg står i synspunkt i kategorisk rekkefølge:

*Det beste er om naturen klarer seg selv uten menneskelig påvirkning.

*Det beste er om man får til naturlig reproduksjon hvor bestanden regulerer seg selv. Ofte blir det litt for gode forhold, og da må man drive tynnigsfiske, eller bestandsregulerende tiltak.

*Suppleringsutsetting av fisk for å øke bestanden. Helst minst mulig fisk (f.eks ettårige) med tett oppfølging av utsatt fisk mtp kondisjonsfaktor, og riktig antall. Følges tett over flere år, og er en god langsiktig løsning.

 

Utsetting av stor fisk er ikke den form for kultivering vi ønsker, men som et tiltak for å lokke folk ut/rekruttere osv så er dette et tiltak som ikke er for fluefiskerne som er litt mer enn normalt opptatt av fiske. Dette er et tiltak for å fremme fiskeglede og naturopplevelser for de mer "normalt" fiskeinteresserte, småbarnsfamilier osv. Det er ikke ment for oss "nerder" om jeg kan kalle oss det, og der mener jeg at hensikten helt klart oppveier for metode. Og jeg ser ingen virkelig gode, faglig dokumenterbare rapporter som tilsier at det skal være veldig problematisk med denne praksisen. Som Brage sa, så oppveier dette en begrenset gruppes særinteresser.

Utsettingstillatelser er noe man får ved strenge tillatelser, og ikke noe man står fritt til å gjøre.

At dette skal være faunakriminalitet som enkelte hevder virker å være mer en subjektiv oppfatning, som ikke deles av faglige miljøer/bestemmende organer.

 

Jeg synes selv det er et godt tiltak, og vet det ikke er myntet på meg, og i barndommen har jeg hatt stort utbytte av slike utsettinger, det har definitivt hjulpet på min fiskeinteresse slik at jeg har utviklet denne. Dette står i bloggen at ikke stemmer, men her er jeg og mange jeg fisket sammen med beviser på at dette hjelper som rekrutterende tiltak. De fleste av oss har utviklet oss til bevisste fiskere, både dedikerte dorgere, meitefiskere, fluefiskere og annet.

 

Jeg kunne skrevet MYE om dette, men redegjør bare kort for hvor jeg står i debatten.

Skulle det være behov for en lenger avklaring, så foreslår jeg at du sender meg en PM så kan vi ta en fisketur sammen og tar en prat rundt dette, og sikkert mye annet.

 

Mvh Truls 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Øyvind, jeg mente som jeg skrev. Fisken var slank i sammenlignet med andre fisk jeg får, men ikke så mye at den må kalles sjuk. Den hadde ikke tynn og tom belly, var ganske standart feit i bredde, bare med veldig lav profil. Jeg har sett dette på flere andre fiske arter. Noen ganger setter man for eksempel samme små karper i elva og etter noe år kan man kroke en som er lav og kjempe lang og andre som er nesten like lang som høy...

Som sagt, jeg skjønner poenget ditt, skrev tidligere selv at det er antageligvis for mange fisk i vannet. Men gjenter at du har valgt en dårlig eksempel med akkurat denne fisken fordi akkurat denne vannet er ofisielt beskrevet som vann, hvor målet er stabil, liten populasjon av storørret for å gi mulighet for stor fisk. Og derfor rapporterte jeg observasjon til OFA og tok opp flere fisk. Dette er ikke noe hemmelighet, vil du ikke fiske der så har du 700 andre vann å fiske på.

Link to comment
Share on other sites

 

At dette skal være faunakriminalitet som enkelte hevder virker å være mer en subjektiv oppfatning, som ikke deles av faglige miljøer/bestemmende organer.

 

 

Mvh Truls 

Hei

 

Kan du underbygge påstanden? Hvilke faglige miljøer / bestemmende organer sikter du til?

 

MVH

Pål

Link to comment
Share on other sites

Du kan lese tidligere innlegg, både fra meg og andre, og lese linken jeg la ut for å ha noe å starte med.

Jeg har selv tidligere bedt om dokumentasjon som underbygger det motsatte, men de har ingen kunnet kommet opp med.

 

Kan noen legge ut det??

 

Jeg har underbygget mine påstander, andre har gjort det samme, men jeg har ikke sett noe som går motsatt vei...

Link to comment
Share on other sites

Jeg kopierer inn litt fra innlegget ditt nedenfor her, Øyvind S

Dette er vel et drømmescenario vi alle er enige om at er det optimale. Nydelig fisk.

De eneste som blir flottere må jeg til sjøen for å se ;-)

 

Om det er som du sier at utsettinger gjøres uten tillatelse, så er det IKKE bra, og bør ikke forekomme.

 

Mvh Truls

 

 

Legger ved bilde av en fullstendig naturlig ørret som er født i et vann med naturlig lav reproduksjon og høyt næringsinnhold, Med andre ord, en perfekt balanse. Man kan ikke gjøre stort med næringsinnholdet i et vann, men man kan finne den perfekte balanse mellom antall fisk og næringstilgang. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Et hyppig argument for å sette ut stor fangbar fisk, er å rekruttere nye sportsfiskere. Jeg er mye ute og fisker gjerne i nærvann på hverdager og når tiden ikke strekker til. Denne rekrutteringen i vann med store settefisker har jeg aldri sett noe til. Selv ikke på slutten av 80-tallet hvor det ble satt masse regnbueørreter opp til 6 kilo i bynære vann der jeg vokste opp. Derimot har jeg nok vervet en del medlemmer når jeg har gått fiskeoppsyn. Det er også verdt å nevne at vi var svært fornøyde over at regnbueørreten forsvant. Den var altfor enkel å lure. Ganske interessant at vi var en gjeng på 10-15 ungdommer som var av akkurat samme oppfattelse mht regnbueørret: Heller en 400 grams ørret enn en regnbueørret på over kiloen. 

 

For meg er det ingen krise om det settes ut stor fisk i enkelte lett tilgjengelige vann dersom man vet at disse fiskene overlever. Det er riktignok trist at de har måttet leve på et oppdrettsanlegg i 3 år, men det hjelper iallefall litt om de overlever der de blir satt ut. Men det må opplyses om hvilke vann dette er. 

 

Det jeg har tro på, er at de som har ansvaret for å sette fisk i et vann selv er ivrige sportsfiskere i samme vann. At man holder øye med K-faktoren, rydder, informerer og snakker med fiskere samtidig som en kontrollerer fiskekort. Slikt skaper miljø og rekruttering. Få med ferske sportsfiskere i arbeidet og kartlegg insektslivet. Se til at folk har nøyaktige vekter slik at man kan regne k-faktur ut i fra rene fakta. Det er en del rimelige digitale vekter som gjør den jobben. I tillegg har man Pesola vekter dersom en vil ha en fjærvekt som er helt nøyaktig. Og for all del: Sett ikke fisk hvert bidige år. Følg med på hva som skjer og ikke sett for mye fisk. Overføringsfiske er også interessant dersom en har et overbefolket vann i nærheten av et vann hvor fisken ikke gyter. Min erfaring er at slike fisker har skikkelig matvett og vokser seg veldig fine. Får man en slik fisk er på mange måter sirkelen sluttet. Så får de som liker å fiske på forvirrede nyutsatte fisker holde på med sitt. 

 

Helt enig, Pål.

 

Å fore opp fisk med pellets til de er voksne, for så å kaste dem ut i et miljø de overhodet ikke behersker, bare for at det skal være ekstra enkelt for oss mennesker å fiske dem opp igjen, blir helt feil for meg. Jeg mener at det blir akkurat like galt som "jakt" på utsatt fasan o.l. Ikke er det sportsfiske, og ikke er det dyreetisk rett. Mener jeg. I tillegg er min erfaring at P&T ikke rekrutterer flere nye sportfiskere enn ordentlig kultivering. Jeg skjønner rett og slett ikke vitsen, og synes ikke dette er noe vi skal drive med i Norge. Hvis man er interessert i P&T finns det veldig mange flotte anlegg i grannelandet. 

 

Med fare for å bli vel filosofisk: fluefiske handler for meg mye om å føle at jeg er en del av naturen. Jeg får en intens frihetsfølelse av å la meg selv bli totalt oppslukt av fisket og omgangen med naturen. Når selve byttet, fisken, er et industriprodukt uten naturlige instinkter, blir jeg totalt uinteressert i hele prosjektet. Aktiviteten blir meningsløs for meg, og hele frihetsfølelsen forsvinner. 

 

For øvrig er jeg helt enig i at den aller beste settefisken er fisk fra overbefolkede vann og bekker.

Har noen fine småvann som jeg fra tid til annen forsyner med noen få ørret fra 1-3 hg som jeg fisker i en bitteliten elv ikke langt unna (samme vassdrag). Den lokale foreninga, som har satt ut ørretyngel i disse vannene i over hundre år, forsyner disse småvannene med et fint avstemt antall små settefisk (jeg har selv stått for utsettingene flere ganger), men vannene er lett tilgjengelige, og det fiskes en del med mark og sluk i fellesferien.

Så det er nok et visst uttak der, noe som jeg forøvrig synes er veldig bra. Jeg synes det er flott å se at folk kommer seg ut i naturen med fiskestanga, og attpåtil får seg en flott matfisk eller to. Området er dessuten populært for folk med unger, så jeg tror nok det er en ganske viktig arena for rekruttering av nye sportsfiskere. 

 

Jeg frakter fiskene fra den lille elva i ei bøtte. De vokser utrolig raskt, og blir vesentlig flottere og sprekere enn de aller fleste av foreningens settefisk, som kan bestå av både ett- og toåringer. Til å begynne med klipte jeg et lite hakk i fettfinnen for at jeg skulle kunne skille disse fiskene fra foreningas settefisk. Det har jeg sluttet med, fordi det viste seg å være så utrolig lett å se forskjell på dem, både når det gjelder kondisjon, kvalitet og fargedrakt, selv etter flere år. Disse fiskene er skikkelige overlevelsesmestre, og de har næringsvett! 

 

Det diskuteres forøvrig lokalt om man skal gå helt bort fra toåringer og gå tilbake til utelukkende ettåringer, fordi endel av de mest erfarne i den lokale foreninga mener at kvaliteten på fisken blir enda bedre med ettåringer. Dette finns det vel ikke noen formell dokumentasjon på, men det virker jo rimelig at fisken blir bedre tilpasset sitt miljø jo større del av oppveksten den tilbringer i dette miljøet. Og dette er folk som har satt ut fisk og fisket i disse vannene i et helt liv (det er her overveiende snakk om rene ørretvann fra tregrensen og oppover, uten noen andre fiskeslag).

Edited by Håvard Stubø
 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

 

Å fore opp fisk med pellets til de er voksne, for så å kaste dem ut i et miljø de overhodet ikke behersker, bare for at det skal være ekstra enkelt for oss mennesker å fiske dem opp igjen, blir helt feil for meg. Jeg mener at det blir akkurat like galt som "jakt" på utsatt fasan o.l. Ikke er det sportsfiske, og ikke er det dyreetisk rett. Mener jeg. I tillegg er min erfaring at P&T ikke rekrutterer flere nye sportfiskere enn ordentlig kultivering. Jeg skjønner rett og slett ikke vitsen, og synes ikke dette er noe vi skal drive med i Norge. 

 

Subjektive meninger er en ting, men er det mer enn en subjektiv mening, så vil jeg gjerne ha dokumentasjon som underbygger disse påstandene. Og at det er miljøer de ikke behersker, ikke sportsfiske å fisk, og ikke minst dyreetisk sett; hvor kommer dette fra faglig sett??

 

Nå har jeg blitt bedt flere ganger om å dokumentere mine meninger, så nå vil jeg gjerne se dokumentasjon på at dette stemmer.

 

Mvh Truls

Link to comment
Share on other sites

For å få litt ryddighet i denne tråden. Jeg skal sende en e-post til de rette instanser mht dyrevernloven og utsetting av fisk, så får vi parkert dette en gang for alle. 

 

Samtidig er det fint om de som representerer organisasjoner som setter ut stor fisk også opplyser dette når man debatterer.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Subjektive meninger er en ting, men er det mer enn en subjektiv mening, så vil jeg gjerne ha dokumentasjon som underbygger disse påstandene. Og at det er miljøer de ikke behersker, ikke sportsfiske å fisk, og ikke minst dyreetisk sett; hvor kommer dette fra faglig sett??

 

Nå har jeg blitt bedt flere ganger om å dokumentere mine meninger, så nå vil jeg gjerne se dokumentasjon på at dette stemmer.

 

Mvh Truls

 

Det utsagnet som du siterer er nettopp en subjektiv mening. Det er derfor jeg skriver "...feil for meg", "jeg mener...", "jeg synes...", og så videre. Jeg prøver å si noe om hva som føles moralsk rett for meg, og påstår ikke at mine moralske betraktninger er allmenngyldige. Jeg forsøker bare å si noe om hvordan jeg synes det bør være.

 

Begrunnelsen for mine utsagn om hvordan jeg synes ting bør være er at jeg har gjort en god del observasjoner rundt dette med utsetting av oppdrettsfisk (P&T), og konsekvensene av dette. Jeg har altså med egne øyne sett hvordan det er, og på bakgrunn av dette føler jeg meg kvalifisert til å ytre meg om hvordan jeg synes det bør være. 

 

Du etterspør dokumentasjon. Hvis du snakker med ivrige sportsfiskere og kikker litt rundt på nettet, bl.a. på dette forumet, vil du finne ganske mye, både i form av relevant forskning, gode lekmannsobservasjoner, og ikke minst bilder som taler sitt tydelige språk.

Hvis du velger å kategorisk se bort fra alt dette, er det din sak. 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Håvard Stubø

Edited by Håvard Stubø
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Vel, jeg har funnet mye dokumentasjon på mitt synspunkt, men ser ikke noe til dokumentasjon på at det er så ille som de mest negative påstår at det er.

 

Så hva alt dette andre er som du hevder ligger der, så ser jeg gjerne på det om det legges frem...

 

inntil det, over og ut fra meg.

 

Truls

Link to comment
Share on other sites

Jeg representerer meg selv, men er med Ofa, og ja jeg drifter noen av de vannene som blir diskutert her. Mine standpunkter i et forum er mine og nødvendigvis ikke Ofa sine. Personlig syns jeg dette er en interessant diskusjon, men vet at noen kan føle seg tråkket på. Jeg har liten tro på at man endrer noe med å være nett troll her inne. Diskusjon rundt utsett og fiskeforvaltning er bra. Alle kan nok gjøre ting bedre, men ikke gjennom et fora på nett.  Mener slike henvendelser bør tas direkte mot de organisasjonene det måtte gjelde. Nå tror jeg alle sider har fått ut sitt standpunkt, uten at jeg skal kvele diskusjonen... 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Enig i at det har vært en interessant diskusjon, men skjønner ikke helt at folk skulle føle seg tråkket på. Har ikke registrert noe trolling her, men kanskje jeg ikke har fulgt godt nok med. Synes det har vært en ganske edruelig og fin tone så langt. Saklig meningsutveksling og diskusjon mellom folk som har ulike overbevisninger er utelukkende positivt, synes jeg, uansett tema. 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Jeg tror nok at det finnes velmenende folk som mener at utsetting av fangbare ørreter er veien å gå om rekrutteringen og fiskekortsalget faller. Og dette er folk som gjør dette som frivillig arbeid - hyggelige mennesker. Jeg håper de leser på dette forumet og ser at det kanskje går an å velge mer bærekraftige løsninger OG at alle jobber iherdig til høsten for å få foreningene til å fremme forslag til neste landsmøte i NJFF slik at det hostes opp midler til forskning på utsetting av ørret. 

 

De som har latt seg avbilde med store settefisker har valgt det selv. Opptrer man i sosiale media som storfisker uten å nevne at det er settefisk, så får en tåle en støyt. Det blir det samme med de som fisker sjøørret og skryter av vinterstøinger. De får tåle at noen kommenterer slike fangster. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

For å få litt ryddighet i denne tråden. Jeg skal sende en e-post til de rette instanser mht dyrevernloven og utsetting av fisk, så får vi parkert dette en gang for alle. 

 

Samtidig er det fint om de som representerer organisasjoner som setter ut stor fisk også opplyser dette når man debatterer.

Glimrende!

Håper du vil legge det ut, så vi alle kan få lese gjennom dette.

Det gleder jeg meg til å lese

Mvh Truls

Link to comment
Share on other sites

Glimrende!

Håper du vil legge det ut, så vi alle kan få lese gjennom dette.

Det gleder jeg meg til å lese

Mvh Truls

Hei

Selvfølgelig legger jeg det ut. Og det skal være et skriftlig svar fra riktig instans som alle kan etterprøve. Men det kan nok ta litt tid å få ta i et slikt svar pga ferien, men jeg kommer ikke til å gi meg. Er mange som muntlig har bekreftet at man er på kant med denne loven, men det blir jo bare påstander. Forskere og forvaltere er av og til tydelige i privatate samtaler, men i det offentlige rom er de veldig vage med mindre det er et konkret oppdrag de kommenterer.

 

MVH

Pål

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

×
×
 • Create New...