Jump to content

Recommended Posts

Hei JFL.

 

Spørr i vei du. Skal forklare deg situasjonen så godt jeg kan jeg...

JFL: "Tillater meg å spørre; Er det du gjør her nå så veldig mye bedre Ronny?"

 

Svar: Ja, jeg ser en vesentlig forskjell, i hvordan enkelte velger å diskutere denne saken i forhold til meg selv. I denne sammenhengen, velger en av debattantene, å føre diskusjonen på sin private FB side. På denne siden sleiver vedkommende med det ene "svingslaget" etter det andre, uten at de han henger ut,får sjansen til å svare for seg!

 

Dine konklusjoner:

 - "Du klipper og limer uten å vise hva det svares på. I mine øyne er det sverting"

 

Svar: Dette er ikke ett direkte svar på et spørsmål fra vedkommende, men et innlegg han la ut på sin egen FB profil, i forbindelse med at saken nå belyses fra flere hold. Og svertingen, påfører han andre og seg selv, helt uten hjelp!

 

Din annbefaling av hvordan ting bør gjøres: 

- "Du får heller linke til hele diskusjonen og la folket her gå dit for å lese resten."

 

Svar: Det skulle jeg mer enn gjerne gjort, om jeg ikke var blokkert fra Tor`s profil på FB. Dette er materiale jeg har fått tilsendt fra andre som har forutsetninger til å følge med, og som gir meg mulighet til å svare for meg!

 

Min konklusjon:

I forbindelse med det du belyser JFL, vil jeg få påpeke at det er en vesentlig forskjell, å føre en hets mot folk, i ett lukket plenum,  som de omtalte ikke får svart for seg i, enn det er å føre svar på tiltalen i et åpent plenum som både omhandler saken, og som vedkommende, både som bruker og medeier, har fullt innsyn i, samt har full mulighet til å komme på banen i. De aller fleste, evner å se dette.....

 

 

Samtidig, vil jeg få påpeke, at mine intensjoner hverken er eller har vert å sverte personer. Jeg ønsker, utelukkende å forholde meg til sak, samt få belyst mest mulig av det som har skjedd og skjer. Men det bør ikke være noen form for tvil om at jeg forsvarer min personlige integritet, under slike omstendigheter som nå har utviklet seg!

Edited by Ronny Bjørklund Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, det er jeg helt sikker på Lars. Hadde en med ukjent navn i fiskekretser gjort det samme som den " lokale "

så kunne vedkommende solgt fiskeutstyret og kjøpt seg en samling glansbilder og koset seg med det istedenfor.

For jeg er redd " tævene " hadde sitti løst langs elvebreddene, hvis vedkommende hadde vist seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Flisespikkeri Ronny, dette fora er for Grøthe like lukket som hans FB side er for deg. Det å lime inn det andre har sendt deg som referat uten at du selv har fått sett det er uansett direkte ufint og slik jeg ser det uholdbart. Det holder ikke vann med andre ord.

 

Men, jeg forstår det dit hen at saken ikke lenger handler om hva Ørretens Rike har gjort for Hemsila men at Tor Grøthe ikke lenger er skikket til å lede/styre med forvaltningen lenger. Da har diskusjonen din mistet det lille snev som gjorde den interessant. Slik jeg ser det er det kun direkte mobbing som gjenstår, og du får flere og flere med deg for hver time. Om det er bra eller ikke driter du tydeligvis i, bare ditt poeng kommer frem. 

 

Det er ikke alltid den som roper høyest er den som har rett skjønner du.

 

Takk for meg, i denne saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nok en gang kommer uttalelser fra Tor Grøthe i denne sammenhengen, med adresser et godt stykke under beltestedet!

Jeg har tidligere gjort oppmerksompå at jeg ikke har blitt sjokkert over måten diskusjonen føres på. 

Men denne gangen har han gått ett steg videre....

Nå kjenner jeg faktisk litt på sjokket likevel. Kan man virkelig sette seg selv i en slik posisjon som "forvaltnings profilen" Tor Grøthe presterer å gjøre med denne teksten han selv la ut på sin FB profil?

Her forteller han med egne ord, om mange av de krumspringene som er utført, og virker oppriktig stolt av det....

I samme åndedrag, bekreftes mange av bekymringene og påstandene.

Skal man le eller gråte? Avgjør selv.....

 

: " Ser at Lars Nilsen fremdeles tror han er en viktig person for Hemsila! Halleluja! Lars Nilsen skal ha for å ikke gi opp, og stille gode spørsmål.Uttrykksikonet smile Hvorfor han velger å gå ut med en svertekampanje mot Hemsil, sammen med de etablerte kritikerne av Hemsil ute på de sosiale media, viser jo bare hvor lavt Lars Nilsen og Lars Lenth? Måtte synke, for å prøve å vinne noen "Likes", og få sett litt mere fokus på seg selv. 

Og, det har kommet meg for øre at Lars Lenth skal til Hemsil å fiske til helgen? Er det mulig å synke så lavt? 

Vart tatt et par 2- kilos fisker i Hemsil i går, men genene kan jo være fra Fiskeforeningen sine massive utsettinger på 70' talet, fra Tunhovd og Stolsvatn.Uttrykksikonet smile så pass opp! 

Tror imidlertid det Lars Lenth, fisken "biter nok ikke", på annet en flua di. Uttrykksikonet smile 

Om dere kommer, ta med dere video, foto, undervannskamera, keepnett, kniv, Skjellprøvekonvolutter, lengdemål og vekt. Og gjerne dykkerdrakt, for det kan dere trenge:) Vi i fiskeforreningen får prøve å stille opp så godt vi kan med oppsyn, og kanskje ta noen kule bilder av moromme scener, og klovnestreker. På TV er dere perfekte, god underholdning for liten og stor! Uttrykksikonet smile 

For å poengtere litt. Hemsedal Fiskeforening har siden 70'Talet satt store mengder fisk til Hemsilvassdraget. Opp mot 4000. 2-somrig fisk årlig, fra stammer i Hallingdal, mest fra Tunhovd og Stolsvatn.

Fiskebestanden i Hemsil var ødelagt/nedfiska sist på 80'talet, med den konsekvens at de Svenske sportsfiskerne forsvant fra Hemsil. Et større utsettingsregime fortsatte etter dette, frem til siste del av 90'talet. Til og med Dansk regnbueørret har blitt satt ut:) 

De siste 8-9 år har det ikke blitt satt ut noe som helst fisk i fluesonene i Hemsil, bortsett fra noen marginale glipp fra utsettinger i de øvre deler. Dette dreier seg om noen få handfuller med fisk, og de blir fisket opp igjen. (Jeg med mine venner har fisket opp 3. Slike fisk fra fluesona sine nedre deler i år. De låg på ca. Halvkiloen, og var litt avmagra. (Fjorårets utsettinger.) 

Utsettinger av slike 3- åringer fra settefiskanlegg tjener ikke annet enn til opplevelser for tilreisende turister, barn, barnefamilier, og de mest ivrige spinnfiskerne. Men, om det skulle vise seg at flere kundesegment ønsker å fiske på oppdrettsfisk, så skal vi selvfølgelig i enda større grad legge til rette for dette! Og utvikle flere produkter. Men IKKE i Hemsil sine attrektive fluesoner! 

Fra ca. 1998-2007 ble det satt ut "litt" fisk fra fisk som vi tok rogn fra i Hemsil, og tilførte fluesonene. Vi har INGEN kontroll på hvilke gener disse stammer fra. Men mest trolig en god sammenblanding fra settefiskanlegget i Høvet. Er det her skoen deres trykker Lars Nilsen? 

Våres fluesoner i Hemsil er svært godt forvalta elvestrekninger. De er forvalta frem slik naturmangfaldloven legger opp til, nemlig på en slik måte at de gyter, og produserer selv i Hemsil. 

Hemsedal Fiskeforrening har prøvd å forvalte frem stedegne bestander, i Blå soner i Hemsil. Vi har strøket fisk, og satt dem tilbake som 1,2 og 3-somrig fisk. Vi har freda strekninger over lenger tid, til ingen nytte. Strekningen fra Jordheim til Maskinlaget har nå vært freda i 17 år, men fremdeles er det knapt liv i denne strekningen, 

som tidligere var en av Hemsil sine beste fiskeplasser! 

Og vi prøver hele tiden å forbedre oss. Vi har freda nye strekninger, og innført nye fluesoner i de øvre deler av vassdraget/Hemsil. De utsatte "stedegne strykingene", har ikke gitt noen resultater på disse strekningene. Vi har til og med fanget fisk i storruse i Eikredammen og Fagersethvann, og tilført disse strekningene, men til null nytte, noe vi egentlig var klar over. 

Litt større fisk, 3-åringer flytter seg normalt lite i vassdraget ved utsettinger. Størrelsen på disse varierer fra et snitt på ca. 4-800 gram. Dette er posjonsfisker, som blir fisket opp igjen av tilreisende sportsfiskere. Det er ikke en etisk god fisk å tilføre vassdraget?, men helt uproblematisk for de maks 10% av øvre deler av blå soner, samt Grøndøla, Buliåen og Mørkedøla. Og noen slike utsettinger i Gravset tjern og Helge tjern. Det er snakk om at fiskeforreningen totalt kjøper inn noen hundre slike fisk i året. (Inkludert 3-Somrige også, 250-500 grams fisk.) 

Så langt det lar seg gjøre settes det ut fisk som vi selv har produsert. Men, utsettinger av 3-åringer er vi ikke så nøye med, om de kommer fra Hestanåne, Stolsvann eller Tunhovd spiller ingen rolle for oss. Dette er fisk som ikke klarer å tilvenne seg det naturlige næringsgrunnlaget i vassdraget på noen måte, og de har gjennom våres stamfiske aldri blitt registrert i gyteområder. Mindre utsatt fisk opp mot 25-30 cm. Har best overleving ved utsetting, men jo større dem blir klarer de ikke å takle den naturgitte næringstilhangen, og mest trolig heller ikke produksjon i form av naturlig gyting. 

Men, skulle det vise seg at disse andre stammene skulle legge noen rognkorn, og formere seg i Hemsil, så er jo det interessant. Det skulle vært interessant å få vite mer om hvor mange forskjellige fiskestammer Hemsilørreten er blandet sammen av. Og, hvordan disse stammene har påvirket Hemsil sin utvikling. Dette kunne selvfølgelig være interessant for mange faglige media, men ikke lenger for Lars og Lars. Dere har menget dere med feile sosiale media. Egentlig synd for dere, for dere har tidligere vært flinke! 

Vær klar over en ting. Stedegne arter kan ha negativt nedarva egenskaper. I all forskningssammenheng, kan det derfor også være viktig med innblanding av nye gener. Det er slik naturen har klart å formere seg, og blitt sterk. Slik foregår utviklingen for oss mennesker, for sterke dyr og viltarter, og kanskje kan det og ha positive effekter på enkelte stedegne stammer av fisk? Jeg tror det, hva tror dere? 

Kunne vært et interessant tema og forske på, men ikke med involvering fra Lars og Lars, Fluefiskesiden, eller Hemsil sine negative sosiale media hetsere som Pettersen og CO. 

Lars Nilsen og Lars Lenth! ("Lars og Lars") 

Utsettinger har nå pågått i ca. 45 år. I Hemsilvassdraget

Men husk, marginalt dei siste 17 år i fluesona, som utgjør ca 90% av i Hemsil. 

Det er disse strekningene Hemsil har blitt kjent for! 

Det er her vi har lykkes og fått vår velfortjente fokus. 

Det er dette arbeidet som har blitt lagt merke til, og som har skapt endringer og engasjement rundt om i Norge. 

Det er dette bidraget som har medført at andre grunneierlag og vassdrag har turt å tenke nytt. 

Det er dette bidraget som har tilført Hemsil, og nå langt flere elver i landet en kvalitet, vi bare kunne drømme om for 20 år siden. 

Det er dette bidraget som har gitt Lars og Lars sine muligheter til underholdning. 

Men det er dette bidraget som nå også har medført at Lars og Lars nå har mista hode, og sin tidligere seriøse tilnærming til den gode jobben som er gjort. Dere har bevist at dere er best på underholdning! Men, rot dere ikke bort i ting dere ikke kan påvirke, og som tilslutt gjør dere til "Useriøse mediatroll"!

Dersom dette sitatet er riktig så er det jo til å gråte av. Helt klart. Jeg har fulgt tråden fra starten, det er mange år siden jeg fisket i Hemsil, men fisker rimelig mye i områdene rundt Hemsil. Nok om det. Svært interessant å være vitne til at det jeg opplever som saklige innlegg/motforestillinger/bekymringer etc, ender opp i direkte usakligheter hvor man "går på mannen - ikke ballen". Ufint, klønete, utidig. Og lite som har kommet frem i denne tråden som tilsier at jeg skal besøke Hemsil igjen den nærmeste fremtid. Og direkte synd at det faktisk virker umulig med en konstruktiv dialog mellom de som frekventer Hemsil og de som har interesser i, (og frekventerer), elva.

 

 

/cato

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Men, jeg forstår det dit hen at saken ikke lenger handler om hva Ørretens Rike har gjort for Hemsila men at Tor Grøthe ikke lenger er skikket til å lede/styre med forvaltningen lenger.

 

Det er det jo åpenbart at han ikke er. Det er bare en liten gruppe mennesker som mener at alt er på stell i Hemsil.

 

Men Grøthe skal ha for at han faktisk fikk til endringer i Hemsil. Det er veldig unødvendig at man har kommet så galt ut i denne elven. De burde bare kutta ut settefisk, sett til at det var litt færre fisk i elven og begrenset kortsalget.  Allerede da jeg hadde mine siste turer i elven for 10 år siden, begynte k-faktoren å falle. Iallefall fikk jeg flere ørreter som jeg ikke var fornøyd med. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

JFL.

 

Du får konkludere akkurat slik du vil! Trådens opprinnelse, handler netopp om det Tor beskriver så ufattelig godt i sine innlegg.

Og hans belysninger i saken underbygger flere av de bekymringene tråden ble startet med.

 

Jeg belyser saken ved å vise til hva som blir sagt  av en av de aller mest profilerte aktørene i denne sammenhengen, hverken mer eller mindre..

/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

 

Hva du mener med at dette er et "lukket plenum" for Tor,er jeg ikke i stand til å forstå. Da han faktisk står som medeier i forumet`s grunnfundament Hooked... Samt, at dette er et plenum, som er underlagt et regelverk og som håndheves av administratorer.

Dersom overtrampene hadde hatt en slik karakter som du påstår ville jeg trodd en av de kom på banen...

 

Om faktaopplysninger ikke belyser dine ønsker eller meninger, er nok, til innformasjon ikke nødvendighvis et godt tegn for at de er feil.

 

En ting til. At du ikke er fornøyd med retningen denne debatten tar, betyr ikke at du er nødt til å dunke trassig med døra når du går...

/emoticons/angry@2x.png 2x" width="15" height="15" />

 

Takk for besøket.......

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg hadde egentlig bestemt meg for lenge siden å ikke delta i denne diskusjonen noe mere da nivået på det hele har havnet totalt ute på viddene.

Men det er en tid for alt og derfor skal jeg komme med ett siste innlegg.

Hvorfor tror dere Reaksjonen til Tor blir som den blir? En hel sommer har hylekoret sittet å rakket ned på Tor som person og Elva han har vært en av pådriverne for å få opp til toppklasse.

Oppå det hele klarer Lars Nilsen å lage en "artikkel" HELT bak mål! Nilsen er en fremragende Journalist som har laget fantastiske filmer, Tv Serier, web tv serier og skrevet utallige bra artikler i fiskemedia. De fleste av oss har sittet foran tvn og sikla og skulle ønske vi var med på alle turene og det fantastiske fisket han har dokumentert. Senest i fjor hadde han en fantastisk web tv serie med fokus på oppdretsnæringen hvor han viste kunnskap og ikke minst at han hadde og gjorde grundige reaserch!

Med hans bakgrunn og ikke minst kjennskap til elva skulle man tro han kunne, lage en dyptgående artikkel om temaet. Istede velger han å lage en lite gjennomtenkt sak hvor han etterspør fakta som ligger tilgjengelig på elveeierlaget sine nett sider. En leser av tråden gjør han oppmerksom på dette. Han har ikke spurt hverken Tor eller elveeierlag om uttalelser i forb med denne saken som igjen kunne belyst saken med de rette fakta. På bakgrunn av ett bilde og tydeligvis ingen form for research lager han en artikkel som sverter elva og folkene bak.

Når det da i tilleg henger seg på et hylekor større en før er det ikke rart folk får nok og virkelig sier i fra? Folk sitter å gnir seg i henda og tenker Yess der fikk han seg en smell som han fortjener etter å ha holdt oss for narr i så mange år!

Det har aldri vært noen hemmelighet at det har blitt gjort kultiveringstilltak i elva og da blandt annet satt ut en del fisk. Mye av denne infoen finnes på elveeierlaget sin hjemmeside og sikkert også andre steder. Dette har ikke vært opplyst om hyler dere. Har dere søkt info da? Pleier dere å ringe grunneierene i alle elver og vann dere skal fiske for å høre om utsettings historikken?

Det er på tide at en hel del folk tørker av seg fliret og går i seg sjøl og tenker igjen om hva dere faktisk driver med! Desverre er jeg redd for at egoet og stoltheten er for stor til å kanskje innrømme at man har tråkket over en strek, hylt for høyt eller rett og slett uttaler seg om ting dere ikke har et snev av peiling på!

Oppi det hele Ronny skal jeg nok en gang gi deg kudos for at jeg følger med på K-Faktor på det jeg fanger av fisk. Enda ikke vært under 1 etter at denne tråden startet og det er i følge de som kan det fisk i god kondisjon!

Nerd som jeg er har jeg også gått igjennom en HAUG med bilder folk har lagt ut på Instagram og andre sosiale medier for å se om det finnes store mengder settefisk utover hva jeg opplever selv. Mitt svar er nei. Fisken Nilsen bruker i artikkelen går igjen en gang til altså fanget to ganger i sommer om ikke mere. Noen vil kanskje si at folk ikke legger ut bilder av settefisk..... Det er mulig,men denne generasjonen fisk som er over 10 år gammle skal du være særdeles dreven for å se at har levd sine første par år i fangenskap så min konklusjon er at her hyles det høyt om utsatt fisk hvorpå et fåtal fortsatt lever 10-15 år etterpå som vitner om at det det de prøvde på har fungert mens resten av stammen i elva er egenprodusert av stamfisken på stedet bortsett fra i felles sonene hvor det settes ut noe fisk hvert år!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Pleier dere å ringe grunneierene i alle elver og vann dere skal fiske for å høre om utsettings historikken?

 

Jepp. Slikt sjekker iallefall jeg ut for å unngå å fiske etter noe jeg egentlig ikke vil ha. Og om jeg finner ut at det er satt ut for mye fisk, stor fjøsfisk  eller fjøsfisk som kan blande gener med villfisk så sier jeg ifra. 

 

Synes du det er rart at vi gjør det?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvordan i all verden kan du få deg til å skrive at "en hel sommer har folk sittet å rakket ned på Tor som person", olekrs ?

Tror jeg har fått med meg det meste rundt hemsil/borgund diskusjonene som har pågått i sommer, både på fb og her, og jeg har bitt meg merke i at kritikken for det aller meste har vært saklig, kanskje ikke i alle tilfeller riktig, men man har holdt seg til sak.

Disse opplever at Tor går rett i strupen på dem, med fjas om hvor uvitende og latterlige de er. Samtidig er han raus med gode karakterer til de som deler hans syn . . . Alle andre er visst idioter !

Og denne misoppfatningen om at de som er litt engstelige for utviklingen i elva har en agenda om å sverte den . . . Dette er åpenbart folk som nærmest har et kjærlighetsforhold til elva, og som tross alt vil det aller beste for elva i fremtiden.

Det kan man ikke ha unngått å få med seg, uansett hvor lite man liker det de har å si, og på bakgrunn av det syntes jeg faktisk de hadde fortjent en litt mer seriøs tilbakemelding enn at de ikke lenger er velkomne i elva.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utsetting av fisk er vel et helt vanlig virkemiddel for å opprettholde en fiskestamme når vi som mennesker ødelegger elver og vann med kraftutbygging eller andre inngrep i naturen.  Da er det vanlig at fisken blir hindret i sine naturlige gytevandringer og næringsøk.  Da har det vært tradisjon for å sette ut fisk da den naturlige fisken som har bodd der har store problemer med å tilpasse seg den nye situasjonen med en gang.  Men etter tid og med nye generasjoner fisk utvikler den andre instinkter og venner seg til den nye situasjonen. Det er da fiskeutsett bør fases ut og avsluttes da fisken selv bør kunne ha de egenskaper og forutsetninger som skal til for å klare seg og vokse opp.  Videre kultivering vil da naturlig være å tilrettelegge for fisken på dens premisser.  Det kan gjøres ved å tilrettelegge for naturlig gyting, begrense beskatningen, fisketettheten og det stress fisken blir utsatt for.  

Om en i motsatt fall fortsetter utsett av fjøsfisk vil ikke dette være på fiskens premisser men på fiskerens og tilbyders premisser.  Stadig tilførsel av fisk som har dårlige forutsetninger for å klare seg vil også være med på å utvanne den stammen med nogenlunde normale instinkter og adferd over tid.  Selv om det ikke er mange individer som lever opp vil de stadig formere seg og blande seg med det som oppleves som villfisk.  

En ørret på 10-15 år som har bodd de første leveår i en kum har klart å spre sine gener i elva mange ganger, og nye avkom med nedarvede egenskaper og instinkter vil stadig formere seg.  

 

Dette er ikke enestående for Hemsila, dette har skjedd mange steder i Norge og ellers i verden.  Men det er vel like feil uansett og spesielt om det fortsetter.  Dette er forøvrig ikke noe jeg har sitti å dikta opp sjøl.  Dette er tilgjengelig materiale i diverse rapporter og faglitteratur som andre i debatten ivrig bruker til sin fordel.

 

En annen interessant observasjon i denne sammenhengen er at det i elveeierlaget sin handlingsplan fra 2007 (skal kvalitetsikre infoen) konkluderes med at det på den tiden var nådd et maksimalt tak på beskatning og fiskepress i fluesonene. Dette er 7 år siden.

 

Kjellemann 

Share this post


Link to post
Share on other sites

OleKrs.

 

Å gjøre Tor til et offer i denne sammenhengen, slik du fremstiller dette, blir usmakelig!

Tor har jaggu satt seg i en posisjon han skal få stå for selv. Ingen har tatt de valgene for han.

Som jeg har nevnt i denne debatten før. Jeg har ingenting å tape på å føre denne diskusjonen, på et saklig grunnlag. Tor, som den personen han er, har alt å tape på å la være...

 

Dette handler i første rekke ikke om personer! Det handler om hva som skjer, som konsekvens av tidligere avgjørelser og handlinger. Og ikke minst om fremtidige planer og handlinger. At sentrale personer i denne sammenhengen innvolveres, håper jeg du forstår er uunngåelig?

 

Og når debatten gikk i et åpent forum, kom Tor på banen selv, med personanngrep, personkarkteristikk og herkseteknikker, så skarpe at han selv valgte å slette mer enn 60 av sine egne innlegg... Flere av sine motdebatanter også... På den måten, skapte han selv et unødvendig stort fokus og trykk på sin egen person...

Men alt dette, som resultat av at det blir fremmet bekymring.... 

Man kan jo vitterlig undres over hva som skjer og hvorfor. Så fort temaet dukker opp, så fyres den ene kraftsalva av, etter den andre.... 

Min motivasjon har hele tiden dreid seg om sak, men det er jaggu vanskelig å konsekvent  forholde seg til saken, når de mest engasjerte motdebatantene, hele tiden skal pense sporet over på person.

Og igjen som sagt blir det ikke enklere når den mest engasjerte og profilerte debatanten, forskanser seg i "skytterbunkeren" sin, og pepprer motdebatanter med innlegg han konstant selv sletter etter en tid....Og uten at det foreligger mulighet for å føre motargumenter for den andre parten..

Slik form for debatt, blir aldrig godt mottatt, uansett. Og setter både personer og sak i uønsket lys!

 

Om denne debatten aldrig kommer til å føre til konkrete forandringe, kan jeg i allefall love at den har bidratt og kommer til å bidra til et vesentlig fokus på tingenes tilstand fremover. Og på den måten vil den uansett prege videre utvikling, enten man vil like det eller ikke.........

Edited by Ronny Bjørklund Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ronny,

 

Tråden har for lengst sluttet å handle om ørretens tilstand i Hemsil og dreid over i hets av drivkraften bak selve elva, den personen som har fått Hemsil tilbake til de høyder den engang var og muligens litt forbi også. Det er derfor jeg velger å trekke meg fra diskusjonen, den fører intet godt med seg lenger, det har du sørget for på en effektiv måte.

 

Du beskylder Tor Grøthe for bruk av hersketeknikk for å vinne frem, noe du selv gjør på en mesterlig måte her. Du klipper og limer som det passer deg fra andre «kilder» uten å oppgi annet til referanse enn at det kom fra noen som hadde lest det. Du overser de spørsmål som blir stilt og går rett i strupen på enhver mot debattant. Du trekker det faktisk enda lenger ved og i tillegg å forsøke å latterliggjøre motstandere i argumentasjonen din (jamfør din overdrevne bruk av Smileys).

 

At Tor Grøthe har latt seg ergre og kommet med svært uheldig uttalelser er jeg helt enig i, men jeg kan også forstå det. Her har vi 3 (var det 3?) bilder av dårlig fisk og ett bilde av en 10 år gammel settefisk satt opp mot alle de trofe bildene vi har sett i samme periode. Vi har fiskere som ikke har fisket der før eller på de siste 10 årene som «roper ut sin forbannelse over elva som har blitt så dårlig og vi har profilerte karer som Lars Nilsen som hyler «varsko her!» over en settefisk på 1,8kg. som uheldigvis har sluppet seg ned som 300grammer, overlevd og vært frekk nok til å bli tatt to ganger på en sommer.  Som om ikke det var nok så hadde den fin K faktor også!

Det er, som jeg har sag tidligere, helt på sin plass å varsle om tilstander man ser som man tror bør varsles om. Slik du gjorde, og det tar jeg av meg hatten for, men nå har dette gått over i en helt annen liga, og der ønsker ikke jeg å spille.

 

For å sette dette på spissen, slik at du kanskje kan se og forstå hva jeg mener;

 

Sitat Ronny:

Jeg opprettet den tråden kun for å sverte Hemsil, i håp om at det neste år skulle komme færre fiskere til elva slik at jeg kan ha hele elva for meg selv, og kanskje en kompis eller to. Ett annet pluss er jo at med færre fiskere vil nok Ørretens Rike senke kortprisene slik at de kan få folket tilbake igjen, og det er jo en vinn vinn! 

 

 

Dette sitatet ble sendt meg fra en som hadde fått PM av Ronny via Facebook.

 

MERK: Dette sitatet er bare tull og rent oppspinn fra min side, men viser hvor lett man kan tillegge uønsket oppmerksomhet på sak/person uten å måtte stå til ansvar for det.

 

Du kommer sikkert til å plukke dette fra hverandre med en drøss smileys og motangrep, men det får du bare gjøre. Jeg bryr meg ikke lenger.

 

Uten å smelle med døra, lister jeg meg ut sier igjen; Takk for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg hadde tenkt å levere et innlegg rettet mot,måten du svarer dine motdebattanter på, hvordan du unnlater å svare på sprøsmål og ikke minst bruker hersketeknikker på høyt nivå som du selv har klagd på at andre bruker.... Her kom JFLund meg i forkjøpet med et klinkende klart innlegg som treffer spikeren midt på hode!

Desverre er jeg redd for at vi nok en gang kommer til å se et alt for stort ego som ikke er intressert i å ta til seg kritikk og se på egen væremåte,men i stede hevde seg selv og rakke ned på andre.

Amen JFLund og takk for meg!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tråden handler ikke om annet enn fisken elva og økosystemet Jan Fredrik Lund. 

Men i trådens farevann, dukker det til stadighet opp nye fakta, som belyser akkurat det jeg har yttret bekymring for. 

Det er ikke vitenskapelig rakettforskning, å se at mye av de opplysningene som kommer frem i dagens lys, bevitner at noe er fundamentalt galt med hvordan elva forvaltes. Så kan man godt si at fokuset har vinklet litt i forhold til hva det startet med. Men innholdet belyser det samme. 

Tråden startet med fokus på hva som bekymret oss. I ettertid har det kommet frem såvidt mye som tyder på at vi har hatt rett i våre bekymringer, at jeg ikke ser noe galt i å legge ut en av de mest profilerte aktørenes egne ord, for å belyse dette.

At jeg ikke vil ut med mine kilder til innformasjon,får du respektere. Og dette jeg har lagt ut i denne tråden, av vedkommende sine uttalelser, er det mange som selv har sett på vedkommendes profil på FB. Skal ikke være så vanskelig å få bekreftet dette....

 

Trådens opprinnelige budskap handlet om Fiskekompis Roy og mine bekymringer i forhold til dokumenterte opplevelser.

Våre bekymringer omhandlet følgende saker:

* Settefisk 

* Fisk med soppinnfeksjon

* Lang slank fisk

* Høyt fiskepress

Og utviklingen av det komplekse ved disse utfordringene sammen.

 

Det er vel hevet over enhver tvil, at man kan "huke av" samtlige punkter som bekreftet. Og jeg ser ingen grunn til ikke å belyse, at det er den personen som vet mest om grumset, som selv har belyst dette. 

 

Så for endte gang. Det er ikke tvil om trådens mål og mening, selv om ikke alle skjønner det....

 

Så tilbake til det du selv skriver JFL. 

Jeg skal gå til "motangrep", som du beskriver det å argumentere for mine meninger....

Mener du at alle de fine fiskene det er tatt bilder av og publisert, skal få overskygge de få som faktisk belyser deler av de utfordringene som fisken og denne elva belemres med? Da bidrar du til å fornekte det faktumet, som denne debatten har fått belyst. 

Tiden er inne for å våkne opp og innse at ting ikke er så i orden som du tror JFL. 

Jeg har flere ganger spurt om hvorfor denne debatten er så "upopulær" blandt enkelte. Og de fleste av oss vil jeg tro har forstått hvorfor.....

Edited by Ronny Bjørklund Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest 1337

Mulig svar til første post i denne tråden:

"Det er virkelig synd at dere har hatt en slik opplevelse! Dere har nok hatt ekstremt mye uflaks. Men om det er flere som har opplevd det samme så vær snille og send oss opplysninger om dette så lover vi å se på saken. Ingen er tjent med slike tilfeller og vi vil gjøre hva vi kan for at slike hendelser kan unngås i fremtiden. Vår fremste prioritet er selvfølgelig fiskens og elvas ve og vel og det regner vi som selvsagt at også gjelder brukerne. Bildene viser at det er ekstremt viktig at man behandler fisken med den største varsomhet. Vi oppfordrer derfor til at man vasker hendene fri for alle kjemikalier fra for eksempel flytemiddel, fjerner kroken med stor forsiktighet og holder fisken mest mulig under vann.

Vennlig hilsen xxxxxxxxx"

Men slik gikk det altså ikke og det syns jeg er leit. Bekymringsmeldingen i første post kunne vel blitt håndtert på en mer fornuftig måte enn den har blitt gjort?

Edited by 1337

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du er en forutsigbar type Ronny og gode er det for da vet jeg at jeg får unnlatende svar og ikke minst at du ikke er et snev av intressert i å ta selvkritikk!

For å hjelpe deg på vei med NOEN av personangrepene og overtrampene du har gjort som det kanskje er på tide å innse selv.

Begynn med å sende en Mail til Lotte og Rune for å beklage at dere dro de inn i en sak som handler mye om deres frustrasjon ovenfor en enkelt person!

De laget en fantastisk film som dere klarte å rakke ned på forde de fortalte hvor det var. En elv mange andre har gjort det samme med lenge før dem! Dette var ingen skjult og hemmelig elv som dere har enerådighet over.

Men det ligger å ulmer noe helt annet der....,

Videre i samme tekst går dere direkte til angrep på en annen person ja uten nå nevne navn,men lett å forstå hvem, hvor motiver som penger og null interesse for å ta tak "problemene" i elva her blir lagt til grunne. Dere hevder at en person som har lagt sjela si i å få til en elv som er i verdensklasse nå velger å gi F i den og flytter fokuset over på beste elv for så å ødelegge den også.

Du snakker om disse slagene under beltestedet stadigvekk. I en og samme tråd deler dere ut kraftige slag under beltestedet til tre personer. To av de uskyldig innblandet forde du har en personlig negativ holding til en annen person!

Skal du sitte på din høye hest og klage over at folk omtaler deg negativt så får du pokkern meg slutte å gjøre det samme selv! Og så vidt meg bekjent kom dette innlegget FØR Tor skrev så mye som en linje!

Også tilbake til tråden:

Hadde trådstarter hatt baller nok til å sende sin bekymring til elveeierlaget så ville nok sannsynligheten for å få et sånt svar vært mye større en om han legger det ut i et forum hvor 90% av de som deltar i diskusjonen aldri har satt en fot i elva,men velger å støtte seg på trådstarter og andre negative meninger framfor å få sitt eget syn på saken ved å besøke elva.....

Ole-Kristian Strøm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei

 

Denne tråden startet veldig positivt og var av interesse for meg i motsetning til det meste her på forumet. Desverre har den som vanlig endt med personlig skitkasting fra begge hold. Jeg synes Tema og dine bekymringer Ronny er viktige i forhold til hvordan man eventuellt ønsker at utviklingen skal gå, ikke bare i Hemsil men resten av de få gode elvene på østlandet. Det er desverre synd at tema blir overskygget av at man nå sitter på hvert sitt fora og slenger med leppa.

At Hr. Nilssen blander seg inn med krass kritikk av tidligere samarbeidspartnere hjelper ikke saken stort. Hvorfor er det ingen som spør Hr. Nillsen om hvor mye fisk han har kjøpt og satt ut og Hvor?Under Oslos Internasjonale Fiskefestival sto jeg på stand ved siden av Ørretens rike. Jeg benyttet sjangsen til å prate litt med Tor om Hemsil og forvaltning. Jeg skal ikke gå inn på hva vi pratet om men han virket på meg som en oppegående kar som hadde tatt signaler og jobbet med tiltak for forbedring. Det er klart at dette er god butikk for Tor og jeg forsvarer ikke hans oppførsel på FB, men det kan jo gå en kule varmt når man føler at man blir tråkket på tærne på det man lever av. Har jo sett andre profilerte gå litt banans når de føler det samme.

 

Jeg pleier å si til folk som ikke fisker at fluefiske miljøet er steinhardt og desverre er det lite rom for diskjusjon før man tar fram kanonene. Jeg skal ikke fortelle deg hva du skal gjøre Ronny, men en telefon til Tor hadde nok ordnet mye og kanskje han også hadde tatt til seg endel av dine bekymringer. Direkte dialog løser ofte mye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Desverre har den som vanlig endt med personlig skitkasting fra begge hold. 

 

------------------------

At Hr. Nilssen blander seg inn med krass kritikk av tidligere samarbeidspartnere hjelper ikke saken stort. Hvorfor er det ingen som spør Hr. Nillsen om hvor mye fisk han har kjøpt og satt ut og Hvor?

 

 

Kremt: Møtte du ikke deg selv litt i døra nå?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Jeg pleier å si til folk som ikke fisker at fluefiske miljøet er steinhardt

 

Det var vel å ta i litt?

Jeg vet om opptil flere miljøer som er betydelig hardere;)

 

Er det ikke heller sånn at mange fluefiskere er levende opptatt av naturen, herunder fiskeforvaltning, og derfor blir frustrerte når de opplever at ting er på ville veier?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var vel å ta i litt?

Jeg vet om opptil flere miljøer som er betydelig hardere;)

 

Er det ikke heller sånn at mange fluefiskere er levende opptatt av naturen, herunder fiskeforvaltning, og derfor blir frustrerte når de opplever at ting er på ville veier?

Får håpe det er slik Håvard. Jeg synes desverre at folk fort glemmer normal folkeskikk på nett/forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gjorde jeg det. Kan ikke huske at jeg har kommet med krass kritikk av tidligere samarbeidspartnere. Mulig jeg har det men det husker jeg hvertfall ikke. blir vel påmindt om hva rimelig fort.

Hei

 

Måten du dro inn Nilssen på vil jeg betegne som skitkasting - noe du tar avstand i i samme innlegg.

 

Det han har fått opp i dagen er at man setter ut fisk som ikke tilhører vassdraget. Det er jo ulovlig. En slik opplysning er da av interesse? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei

 

Måten du dro inn Nilssen på vil jeg betegne som skitkasting - noe du tar avstand i i samme innlegg.

 

Det han har fått opp i dagen er at man setter ut fisk som ikke tilhører vassdraget. Det er jo ulovlig. En slik opplysning er da av interesse? 

At du som en venn av Lars forsvarer han har jeg full forståelse for. At Lars som fronter kampen mot utsett av fisk som ikke hører hjemme der får en beskjed fra meg om å rydde i eget skap ser jeg ikke på som skitkasting. At du tillegger Lars kred for å ha avdekket utsett i hemsil det smiler jeg litt av.

Edited by Jon-Erlend Sundnes

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...