Jump to content

Recommended Posts

 

Så er det en ting jeg lurer på av helt personlig interesse.  JFL sa i et innlegg her tidligere at de sølvblanke fiskene i Hemsila var de desidert sprekeste.  Mye sprekere enn "gullbarrene".  Så vidt jeg husker var det vist blitt tatt en sølvblank fisk på 800 gr. som utfra sprekhet burde vært 2 kilo (mulig jeg husker feil men jeg forsto det slik).  Så spør Lars i et annet innlegg om hvordan han kjenner igjen settefisk.  OleKrS svarer da at settefisken den er sølvblank.

Da lurer jeg på - Er settefisken sølvblank og har da JFL fått flere settefisk ? Eller er det blandet enda flere stammer så det er både sølvblank stedegen fisk og sølvblank settefisk ? Eller er det sånn at stedegne "gullbarrer" ikke er så spreke som de burde være ? 

Dette er ikke noe å lage en svær sak av i saken, jeg er bare nysgjerrig da jeg ikke får helt tak i det.  Og om det er en enkel forklaring jeg ikke har sett så tar jeg det på egen uvitenhet.

 

Kjellemann

 

 

 

Det er to stammer i vassdraget.

 

Den blanke stammen det henvises til her kommer fra Eikredammen, men kan ofte fåes i de nedre del av elva som flaket,sirkuset og avløpet. De er veldig sjelden storvokste,men spreke som fy! De er ikke av den blanke settefisken. Jeg har selv fått flere av disse og de er utrolig morsomere,men sjelden større en 7-8hk. Det er sikkert fanget fisk fra dammen høyere opp i elva også en hva jeg har gjort. Settefisken har jo som kjent slitte finner, klipt fettfinne og alt det vi kjenner til i tillegg til en blassere blankfarge og de befinner seg i de øvre deler av vassdraget.

 

Hva angår sprekheten til den stedegne elvestammen opplever jeg de som spreke og fine. De store steller seg på bunn og stanger som vi kjenner det, mens de litt mindre kan gi noen meget spennende utras! Du kan merke at de fort blir slappe når tempraturen stiger unaturlig høyt som i fjor sommer. Da valgte jeg og legge ned fisket i elva en periode etter å oppleve at fisken hadde lite krefter i det varme vannet.

 

Ble du noe klokere av dette svaret?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kjell,

 

Disse sølvblanke fiskene jeg har fått er langt i fra noen settefisk, de har alle hatt fine finner og ikke vist tegn til å være noe annet enn elve-ørret. Det er ikke mange slike jeg får i løpet av en sesong, men de jeg har fått har typisk vært rundt 700-800gr. Ingen er tatt høyere enn Baggøyene. Så da er det naturlig å tro at disse har kommet opp fra Eikredammen utover sesongen.

 

Utraset til disse er gjerne knallharde og rett nedstrøms 20-25 meter i ett ras. Dette gjentar de noen ganger før de må gi tapt for kløkt og ferdigheter og hilse på hoven. Gullbarrene har ett mer tungt utras og gjerne noen luftige svev etterfulgt av små tunge rykk. De er mer tunge og kampen varer gjerne litt lenger. 

 

Dette er min erfaring i det minste.

/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Edited by JFLund

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utover de nevnte bekymringer rundt tynn og infisert fisk, samt fiskepress, så synes jeg det som virker mest skummelt det som sies om bunnforholdene som tråkkes ned og ødelegges. Det går utover innsektslivet, og dermed ørretens matfat.

Om næringstilgangen ødelegges så hjelper det lite hva man gjør rundt øvrig forvaltning.

Men hva anser dere som nødvendige tiltak og hva kan være realistisk å oppnå av endringer?

Edited by THJ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Disse sølvblanke fiskene som aldri blir større enn 7-8 hekto høres ut som ikke-kjønnsmodne fisker, som har levd livet delvis pelagisk i Eikredammen. Salmo trutta tar farge etter omgivelsene og ved kjønnsmodning, i mye større grad enn som et resultat av genetiske forskjeller.

Edited by VV

Share this post


Link to post
Share on other sites
Om en fisk er blank eller ikke handler ikke om det er en settefisk eller ikke, eller nødvendigvis en annen stamme.  Blankheten kommer ofte av hvordan fisk velger å leve livet sitt fra år til år. I et lite(ganske stort) bildearkiv fra fisker fanget om og om igjen så handler ofte 
"fargen/ blankheten" av hvordan de har tilbrakt siste levemåneder før vi er så heldige å ta bilder av den. 
Min erfaring er at lenge før de havner i bildearkiver (små fisker) stillevann så er de stort sett pelagiske i matjakten. De som blir tatt er utelukkende blanke. I dette private forskningsøyemed kanskje helt opp til 1 kg, og hvor all fisk er  fra samme sted(gener) og opp i ganske stor str.  (dette gjelder stillevann)
Mange av disse fiskene har blitt fanget opptil 4 ganger egenhendig eller gjennskjent på facebook til sammenligning eget arkiv. 
Prikkmønstret er som et fingeravtrykk. det forandrer seg ikke. det kan bli dratt, prikkene kan bli svakere eller prikkene kan gå over i "kryss" på fisk som er blanke og har valgt den pelagiske livstilen. Dette har mye med camouflasje i de fri vannmasser å gjøre. Om en fisk er 300 gram eller 2 kilo så er det likevel helt naturlig at den "skifter" farge til hvor den "bor" over lengre tid. En stor fisk har heller ikke vil jeg tru en bevisthet om at den er større enn andre og vil holde på den samme strategien utifra hvor den tilbringer livet sitt.
 
Du kan sammenligne dette nogenlunde med sjø-ørret. En pelagisk jaktende stor fisk er som regel søvblank når den entrer gyteområdet. Mens tilsynelatende greie fisker som velger strandsonestrategien fortere  og/eller ofte er brune før de går opp får å gyte. 
Disse søvblanke fiskene er som Jfl beskriver over ofte av den villere sort fightingmessig også. At den søker tryghet med ville utras til de frie vannmasser , mens en stedegen (stein/eller feks vik ) søker trygghet der, derav kortere utra og dype dunk. Fisken kondisjon vil også her bidra til fight. 
Med trådens utvikling og Jfls erfaring om blank fisk stemmer jo dette ganske godt om hvor de også er tatt. Nederst i vassdraget mot dammen og sjelden stor. 
At den er kjønnsmoden eller ikke er ikke alltid relevant for denne blankheten. 
I min database over bilder handler dette så godt det kan konkluderes av strategi og oppholdsted. Fisk opp til 3++ kilo. Disse forandre både farge og utseende, skjellmønster osv osv utfra strategi  det året. 
At disse fiskene nederst i elva er blanke , er ganske naturlig da de er ment fra naturens side å fylle plassen til andre fisker oppstrøms. 
Der møter jo de ofte eldre fisk uansett kondisjon, str, vekt og for oss hvordan en "fin" fisk skal se ut som utkonkurerer dem. 
Dette er jo kanskje litt sakens kjerne også når det gjelder denne debatten.
Skulle ønske jeg kunne svart så kort og godt som deg Vegard, men sånn blir det nå alltid fra denne siden. 
Beklager off topic , men dette er erfaringer som har strekt seg i et og samme vann i over 15 år og som i slange slengen motstrider mye om kanskje en av våre mest kjente storørretstammer kontra annen fisk og str utsett og kondisjon. 
Beklager igjen off topic , men det ble plutselig relevant /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ps: Jeg fisker mye i stillevann hvor det er avhengig at det settes ut fisk. De kan være så fine de vill i alle finner , men nesten uansett alder utsett, så vil det gjennkjennes på selve ryggfinnen. . .. . . . .
Jo lengre i tank , jo mere signaler , men sjelden at det ikke kan gjennkjennes på ryggfinne. 
bildebevis på dette har vi i tråden allerede . 

 
Edited by Robban

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når en har fisket et sted mer eller mindre i 20 år, kanskje ført fiskedagbøker med notater etc fra før pc alderen inntok fisket, hatt personlig omgang med flere av de som har stått på og kultivert elva, og da ytrer sin bekymring for endringer basert på disse erfaringen er det neimen ikke rart det blir spurt om hvor lenge andre har fisket der.  Synes ikke dette er noe rart i det hele tatt.

Trådstarter baserer sine observasjoner på ca 20 år, da synes det rart at en som har fisket der 5-6-7 år skal ha sett og observert de samme endringene i ei elv.  Ingen tar fra noen rett til å mene eller ytre seg, men en kan heller ikke slå ihjel andre sine erfaringer og observasjoner som startet 10-15 år før en selv i det hele tatt var på stedet. 

 

Jeg har selv fisket noen tiår i ei anna elv på Østlandet. Og det er der like håpløst å diskutere hvordan endringene i elva har påvirket den med en som har vært der de siste 10 årene.  Han kan fortelle noe om endring fra han kom dit, men han kan ikke fortelle noe om hvordan mudringen forandret elveløpet på 60 og 70 tallet, han kan ikke si noe om hvordan vandringen av gytefisk endret seg med reguleringen på 70 og 80 tallet, og han kan heller ikke si hvordan fisket og elva ble berørt av storflom i 1995. 

Dette handler jo ikke om at ingen skal kunne uttale seg eller kunne si noe.  Det handler om at en rett og slett umulig kan ha det samme grunnlaget for å sammenligne og føre statistikk etter. Verre er det ikke.

 

Dette med å henvende seg til elveeierlaget først blir vel litt som å henvende seg til bukken med havresekken.  Grunneiere og Ørretens rike skal selge et produkt akkurat som hvilken som helst annen selger for et produkt.  Du vil aldri få en selger til å innrømme feil med sitt produkt i offentligheten.  

 

Kjellemann

Hei igjen Kjell.

Glemte jo å svare deg på deler av innlegget ditt og det var jo ikke planen har jo hevdet at jeg er av typen som svarer så får vel stå for det! 

 

Joda Kjell man sitter på mye erfaring og meninger etter 20 år i elva,men selv vi litt yngre,moderne og laidbacke fiskere fører fiskedagbok i papir format så vi kan se tilbake på minner både i år og om 20 år. Om du leser første innlegg en gang til så er det jo ikke til å unngå å lese det som at det var etter årets tur bekymringene kom? Det står jo blandt annet at det har vært stort fiskepress i år, stiene er bredere i år og fisken har aldri vært i så dårlig forfatning som i år?

 

Da må det jo kunne tolkes dit hen at det har skjedd en drastisk forandring de siste årene? Og ut i fra det så må da min egen erfaring ha en ganske så god grobunn i forhold til om det stemmer eller ei? Det står ingen ting om at det er forandringer som sjedde for 10-15 år siden?

Mine meninger om elva er basert på egne erfaringer samt andre fiskere sine erfaringere opp til 35 år tilbake i tid.

Jeg har vel nevnt det før at denne tråden har økt mitt fokus samt vært et samtale tema langs elva i sommer både blandt lokale og tilreisende fiskere. Jeg har valgt å være så "frekk" at jeg har spurt kjente og ukjente fiskere om fangst, intrykk osv denne sommeren og har fått udelt positive tilbakemeldinger! Da må jeg jo ta det som god fisk når det stemmer overens med mine egne erafaringer. Selv gikk jeg gjennom sesongens fisk i går. Da har jeg en fisk fra 19 juni som kan ha vært noget slank i forhold til lengden. Jeg velger å kalle den slank for å være på den sikkre siden siden noen bilder tilsier faktisk at den ikke er så slank, den andre negative fisken jeg har fått i år er fra 15 juli hvor jeg fikk en fisk som hadde vært i møte med mink. Det overraskende ved den fisken er at den kosmetisk ikke  ser så fin ut,men var ekstremt sprek. Den tenkte jeg meg om to ganger før jeg satte ut igjen. På tampen av sesongen hadde jeg gjennfangst av den fisken og den var like sprek som sist og bar ingen negative preg utover det "kosmetiske". Jeg har også kjennskap til en settefisk som ble fanget i fluesonen hvor de som fanget den ringte meg og spurte om den skulle kakkes eller ei og for å opplyse meg om at de hadde fått den.

 

Hvis man da ser på helheten 3 fisk i en elv med hvor mange fisk? Hvor mange fiskere? Og udelt positive fiskere. Jeg har kanskje ikke 20 års erfaring selv fra vassdraget men ved å prate med folk så får man da et godt intrykk av folks oppfatning gjennom årene og i sommer hvor temaet har vært høyst aktuelt har dette blitt diskutert og pratet om nesten daglig langs elva. Når da fortsatt intrykket er udelt positivt blandt erfarene og uefarne fiskere av dette vassdraget både med lokal tillhørighet og fiskere som har vært tillreisende i opp til 35 år må jeg da få velge å forholde meg positiv og kritisk i denne saken?

 

Det som kanskje gjør at jeg blir hmmm, Skeptisk..... er jo at en av de som har vært positiv både ovenfor meg og andre fiskere langs elva i sommer plutselig dukker opp her med en negativ framtoning..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siste innlegget på bloggen til lars&lars (

), beskriver hva flere av oss har opplevd i sen sommerens flere debatter om samme tema.

Er ikke rart man river seg i håret og fortviler over måten man opplever situasjonen og diskusjonene på. Ei heller måten man blir møtt på i diskusjoner som omhandler mye av det samme.

/emoticons/angry@2x.png 2x" width="15" height="15" />

 

For oss som "absolutt burde visst alt om dette, da innformasjonen er tilgjengelig" burde jo ikke denne innformasjonen sjokkere...eller?

 

Men for de utenlandske gjestene som blir møtt med denne typen markedsføring, 

 

"WELCOME TO “KINGDOM OF THE WILD TROUT

We offer top quality trout fishing and for most groups of anglers. From vacation fishermen to the more dedicated and passionate. For some destinations we offer guiding and courses with qualified and skilled instructors. Offer of accommodation, fishing license prices and rules are on pages to each destination.wider context, we view “the Kingdom of the Wild Trout” as a contribution to the development of sustainable, vivid communities"

 

...kan det kanskje tenkes at enkelte føler seg litt lurt....?

Edited by Ronny Bjørklund Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette vil jeg tro strider mot markedsføringsloven, om man ikke har belegg for å kalle settefisken for villfisk...

Klart folk har grunn til å føle seg lurt av dette.

Er som å se bilde av en laks som hopper opp fossefall på emballasjen til en oppdrettslaks, om enn kanskje ikke like sterkt, men likevel villedende i mine øyne.

Det kan jo forklare hvorfor man får de svarene man gjør også.

Ikke lenger Hmmm...skeptisk?

Bare rett frem skeptisk!

Jeg liker ikke det jeg leser!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det settes det ikke fisk i Rena over Løpsjøen lenger etter at Fylkesmannen trakk kravet om fiskeutsettinger til regulanten Eidsiva. Det er sikkert noen settefisk igjen, men de aller fleste ble uansett gjeddemat. Evntuell settefisk som var igjen skulle bli satt ut nedenfor Løpsjøen.

Edited by VV

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var jo endel bråk da det ble innført maksmål og baglimit, så det har blitt satt ut fjøsfisk i Rena som man kunne ta opp.

Nå har Nina forsket på utsetting av fisk i Rena og Glomma, og kom i vinter med en rapport som konkluderte med at det var helt bortkastet, så man har besluttet å slutte å sette ut fisk, og heller bruke midlene på biotoputbedring. Om det gjelder utsetting av fjøsfisk, hvis de fortsatt driver med det, vet jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om de slutter med pålagt utsetting pga regulering og holder seg for god til å sette ut puddinger, oooog det holder seg på et bra nivå borti dalen der. Da begynner vi å snakke om en real seier for tankegods som maksmål + tolmodighet = sant!

Share this post


Link to post
Share on other sites

I følge Qvenild så er det slutt med å sette ut fisk i Rena og Glomma. Det er muligens noen yngel igjen i karene på Evenstad, men de vil eventuelt bli satt ut i småvann i området. Viser til innlegg nr 280, hvor jeg nevner dette.

Jeg mener også at det ble nevnt at det var forbudt å sette ut fisk som ikke hadde genetisk tilhørighet til vassdrag såpass tidlig som på midten av nittitallet. Jeg var da et par år med Rælingen Jeger og fiskeforening og satte ut 10 centimetringer i skogsvatna i Rælingsmarka.

 

Magne Fjellstad

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Unknown User

Var til Hemsil for første gang nå i sommer. Fiskene som dere ser under er forskjellige fiske men med "samme merke" på ryggefinnen og jeg kan ikke si at jeg har opplevd det noe annet sted. Mange av de ørretter jeg fikk hadde en hvit markering i tuppen av finnen. Sjekket igjennom gamle bilder fra fisker som er tatt andre steder men finner ikke det samme merket på noen. Det høres jo ut som et amatørspørsmål men er det unikt for ørret i Hemsil eller kommer det av andre årsaker?

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sikkert rester etter sagmugg fra Fjøset @swedeElvis

/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Jeg har personlig aldri tenkt over det som noe spesielt for elva,men det er sikkert noen som kan mere om fisk som kan gi svar på hva det kommer av.

 

 

I skyggen av all hyling rundt settefisk på div fora om dagen.

Kan folk som har fisket i elva her stikke fingern i jorda og fortelle hvor mange finneklipte fisk de har fått i elva? Da mener jeg fangst ala fisken Lars Nilsen bruker i sine artikler. En fisk på 12år + satt ut som to somrig på tidlig 2000 tall. Personlig har jeg ikke fått noen, og kun sett denne fisken som Nilsen omtaler bli tatt 2 ganger i år. Finnes det virkelig så mye settefisk som det hyles om? Hvor mange har fått disse fiskene som ble satt for å få bestanden opp å gå igjen? Det er uten tvil en elv mange fisker i og mange mener noe om,men man ser ofte at de som mener noe ikke en gang har vært her så det hadde vært intressangt å hørt hva dere som faktisk fisker her har fått av typen fisk dere er med å kritiserer elva for.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Personlig er jeg pokker ikke sikker på om jeg ville lagt merke til evt manglende finner på fisk jeg har fått der engang.

Når man ikke har dette i tankene, men bare setter fisken ut igjen etter avkroking, så kan det være fort gjort å overse slikt ;-)

Er ihvertfall sjelden jeg studerer fiskene jeg får veldig nøye før jeg slipper dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...