Jump to content

Oppriktig bekymret for OFA-land


Truls K. Johansen
 Share

Recommended Posts

Fint at OFA har lagt ut tall.

Satt opp en oversikt basert på OFA-tallene, som kanskje er av interesse.

Ble satt 32% mer i 2015 enn i 2014.

Håper å få inn årbok-tallene i Excel etter hvert, men det er en større jobb.

De tallene du legger inn, er det tallene ofa oppgir du bruker?

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Dødeligheten på ørret i marka er tydeligvis mer en doblet de siste årene, siden en må siden en må sette tre ganger så mye fisk for å opprettholde en stabil bestand.

"De fleste ørretbestandene i Oslomarka er nå ganske stabile, og det suppleres med rundt 25.000 settefisk hver år", Kartboka niende utgave
"De fleste ørretbestandene er nå opparbeidet til å være ganske stabile. Det suppleres med rundt 60.000 ungfisk i marka hver år", Kartboka tiende utgave

Jugde man før? Juger man nå? Eller settes det rett å slett mer fisk?

 

Fra gammel årbok.jpgFra ny årbok.jpg

Edited by Truls K. Johansen
 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 9 months later...

Har ikke hørt så mye om dette i det siste. I de vannene jeg fisker i OFA-land har jeg ikke merket noe særlig forandring de siste 3 årene i alle fall. Jeg vet at OFA satte ut fisk tidligere i vår, og gledelig nok, så dreier det seg om yngel som naturlig skal få vokse seg store. Etter det jeg har hørt så settes det ut mer yngel enn hva man forventer skal vokse opp, på grunn av predatorer i vannene.

Et par av nærvannene er tusenbrødrevann. Der satte OFA ruser i gytetiden i innløspsbekkene for noen år siden. Om dette har økt snittstørrelsen på ørreten vet jeg ikke, da jeg for lenge siden har slutta å fiske etter ørret på 75g.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

I en kommentar til "Lars Nilssen’s blogg om tynningsfiske" publisert den 31. mai 2017 skrev Bjørn Torp, tidligere daglig leder i OFA følgende: "Etter at settefiskanlegget ble bygget om har vi langt færre ørret på anlegget som skal til Marka enn tidligere" (lenke til kommentaren). Min erfaring over lengre tid har vært at det settes for mye fisk i mange vann, med påfølgende dårlig fiske som resultat. Optimisten i meg tolket derfor Torps utsagn som et varsel om en begrensning i mengden fisk som settes ut.

 

Jeg har alltid vært glad i tall. Derfor er jeg en ivrig leser av OFAs utsettingslister og årsrapport (OFAs Årsrapport). I årsrapporten for 2018 finner man en tabell med samlede utsettingstall for Oslomarka. Tallene viser et interessant bilde over trenden i utsettingene som gjøres. Merk at laks og sjørrett ikke er med i tallene.

Capture.thumb.PNG.e7633f40b2a5b7804ac6a4d3fbf76c59.PNG

Jeg oppsummerer:

1) Mens det i perioden 2006 - 2013 ble satt 31 580 fisk i snitt per år, har det i perioden 2014 - 2018 blitt satt 54 384 fisk per år. Dette tilsvarer en økning på 72,2% i antall utsatte fisk.

2) Da OFA tømte anlegget før oppgraderingen i 2015, ble det satt i overkant av 61 000 fisk. Dette er merket med egen stjerne i årsrapporten som "ett unormalt år da all fisk måtte ut". Likevell ble det satt fisk i tilsvarende mengder i både 2017 (62 600 fisk) og 2018 (53 500 fisk).

Dessverre er tallene stikk i strid med utsagnet fra Torp. Tallene viser at det a) enten har blitt flere vann, eller b) at det settes mer fisk i hvert vann, hvor jeg anser sistnevnte som mest sannsynlig. Trenden i OFAs "forvaltning" går også motsatt vei av trenden i fiskeforvaltning generelt. Det er ingen hemmelighet at fisket er bedre både øst, vest, nord og sør for områdene som forvaltes av OFA, uten at dette kan forklares i områdenes forutsetninger.

 

 

 

 

 

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Det går kanskje an å prøve seg på en ønskeliste i ønsket rekkefølge

1. tilrettelegge for naturlig produksjon og eventuelt tynnings/overflyttingsfiske

2. Utsetting ved overflyttingsfiske der hvor gyting ikke skjer naturlig

3. Utsett av settefisk, mindre enn tosomrig

 

??

Link to comment
Share on other sites

Hei,

Dokumentet fra undersøkelsen ligger her: https://www.njff.no/fylkeslag/ostfold/Documents/Markafiske.pdf

Det står mye matnyttig der som nok er riktig men det er også endel informasjon om overlevelse over flere år som skurrer veldig. Og generelt så er nok overlevelsen høyere på alle årsklasser enn det som står. Jeg har vann som jeg følger opp spesielt og har veldig god kontroll på. I de har jeg gjenfangster på +60% satt ut som 1åring i minst 5år. Og man fanger ikke all fisken, noen er utilgjengelige. Ser samme trenden på 2-somrig. 1-åringer, 2-somrige (1åringen om høsten) og 2åringer har generelt veldig høy overlevelsesrate i minst 5-8år fra de blir satt ut. Forutsatt at de ikke bli kakket i hodet da.

Fra undersøkelsen:

Andelen som overlever til tredje fiskesesong, ble funnet å være:
•treårige: 0,04–0,8 %
•toårige: 0,2–4%
•tosomrige: 5–16 %

Andelen fisk som når fire års alder, er 2–7% for de treårige, 0,2–4 % for de toårige, og 5–16 % for de tosomrige.

Hva skjer videre?
Jeg tror foreningene tar infoen til seg og NJFF vil kanskje pushe litt på dette. Men, flere foreninger ønsker nok å videreføre utsett av stor fisk i visse vann for å selge fiskekort og finansiere andre vann også med småfisk.

Selv har jeg satt 1-åring/2-somrig i våre vann i lange tider, veldig lite 2-åringer og ingen større. Problemet for mange er at de er så utålmodige. De skal sette ut enten smått eller stort. De kan fase ut stor fisk helt ved å sette småfisk i tillegg, gjør det over en periode på 3 år så kan man ikke skylde på at det ikke finnes stor fisk i vannet. Forutsatt at man setter riktige mengder.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Regner med at mange kjenner til denne saken, men det ser ut til å være vanskelig å få til en dialog med OFA vedr. forvaltning av vassdragene. Det stormer mildt sagt rundt OFA i disse dager.

EN (USAKLIG) OPPSIGELSE ELLER ET ORGANISERT KUPP? | larsoglars

Stormen rundt Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) fortsetter (opstrms.com)

Kommentar til Lars Nilssens blogginnlegg om OFA • Ofa.no - Oslomarkas Fiskeadministrasjon

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Spennende artikkel av Lars der. Jeg har stor tiltro til at Lars er redelig i sin gjengivelse av faktiske forhold, og innholdet er jo graverende. Dette er åpenbart en kamp med steile fronter - blir spennende å se hvordan dette sakskomplekset utvikler seg de neste to årene. I mellomtiden fisker jeg rundt, og ikke i, OFA territorier. 😕 

Link to comment
Share on other sites

Artikkelen til Lars er spot on! Jeg finner det vanskelig å kritisere OFA under ett, da enkeltmann og frivillige gjør mye bra, men denne ustoppelige settefiskpraksisen er uheldig. Har erfart at snittstørrelsen har sunket betydelig i mine fiskevann de siste 15 årene. Redd for at overbefolkning er forklaringen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Godt at betente temaer blir berørt, men oppgulpet til Solemskogen JFF tar jeg ikke så alt for alvorlig. Det er jo etter hva jeg har hørt folk i den foreninga som har leda styret i OFA de siste 16 åra. Uten å ha gjort en dritt med utsettingsproblematikken. Stort sett bare jegere i SJFF. Bra artikkel fra LN, men han har vel stort sett prata med den ene sida. Plenty av svin på skauen hos flere av de involverte på alle sider av saken. Nå må alt komme opp på bordet så får vi se hva resultatet blir. Masse bra folk i OFA så la oss ikke skjære alle over en kam. Problemet ligger nok der oppe på settefiskanlegget. Den fagansvarlige der er vel ikke helt i vater etter hva jeg har hørt...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kjell Grønningen skrev (1 time siden):

Bra artikkel fra LN, men han har vel stort sett prata med den ene sida. Plenty av svin på skauen hos flere av de involverte på alle sider av saken. Nå må alt komme opp på bordet så får vi se hva resultatet blir. Masse bra folk i OFA så la oss ikke skjære alle over en kam. Problemet ligger nok der oppe på settefiskanlegget. Den fagansvarlige der er vel ikke helt i vater etter hva jeg har hørt...

Godt skrevet <<l

 

Håper det kan ta retning av at man får en kunnskapsbasert debatt. Nå oppleves det litt sånn at ordvekslingen blir preget av at man skal klubbe ihjel hverandres argumenter heller enn å sette seg ned og finne gode løsninger. 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Synes den pressemeldingen gir ett litt annet bilde på saken enn å kun lese de kritiske røster. Det er en fin ting det, om man hadde sett bortifra at det virker som argumentene virket lite konkret og håndfast. Det virker mer som de prøver å lage store avhandlinger av veldig lite handling og det bærer preg av bitterhet og irritasjon fremfor fornuftige og gode argumenter for hvorfor de valgte å gjøre som de gjorde. Bare det at de publiserte uten å gi spillerom for kommentar fra blandt annet kommunen og grunneier synes jeg er spesielt. Om det er fordi de faktisk har lite å komme med eller ikke kan ikke jeg svare på, synes bare det virket litt tynt.

Minnet meg litt om tentamen jeg skrev på ungdomsskolen, utrolig mye tekst når du ser på papiret, men begynner du å lese oppdager du fort at det er veldig lite fylde og handling. 

Spennende å følge med. Jeg er åpen for at OFA kan ha rett, men foreløpig er det mye mot og lite for. 

Edited by Roaas
Link to comment
Share on other sites

Tidvis klønete formulert av OFA dette her. Men denne saken har flere sider og Lars og Lars har kun fokusert på den ene sida og deres argumenter. De to røverne i Solemskogen JFF har null og niks troverdighet så jeg skjønner ikke helt hvorfor Nilssen har tatt deres ord for god fisk. Jegere som dem er begge to. Den nye daglige lederen har heller ikke vist seg å være spesielt rund i kanta så at han måtte gå er det sannsynligvis ikke så mange som griner så mye over. Gutta på settefiskanlegget har også opptrådt rimelig patetisk. Sjukmelde seg i ett år i steden for å ta en real fight om sin egen arbeidsplass. Svært lite heroisk spørru meg. Hele saken lukter god gammaldags kokos. Det går seg nok til etterhvert skal dere se. Og flere hoder kan fort rulle...men dem om det.

Jeg kommer til å fiske masse i mine vann i osloskauene uansett. Og snart går isen...!

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...